KNOWLEDGE HYPERMARKET


Загальна характеристика бактерій. Конспект уроку

Біологія 7 клас

Тема "Загальна характеристика бактерій"

Конспект уроку до теми "Загальна характеристика бактерій" 


УРОК 55. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ
Цілі уроку: дати загальну характеристику царства Бактерії; познайомити учнів з особливостями будови й морфологічних форм бактерій; навести розподіл царства Бактерії на відділи.
Обладнання й матеріали: таблиці й ілюстрації із зображеннями представників бактерій.
Базові поняття й терміни уроку: бактерії, ціанобактерії, оболонка, прокаріоти, коки, бацили, вібріони, спірили, спірохети.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний етап
II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів
Питання для бесіди
1. Що таке грибниця та яка її будова?
2. Чим цвілеві гриби відрізняються від шапкових?
3. Які гриби називаються паразитами й чим вони відрізняються від сапро¬фітів?
III. Вивчення нового матеріалу
Указуючи на існування особливої групи організмів — бактерій, учитель виявляє коло дитячих уявлень про них. У процесі бесіди з’ясовується, що учні вже знають про існування бульбочкових бактерій; деякі з них чули або читали про хвороботворні бактерії. На питання вчителя: «Чи бачив хто-небудь із вас бактерії?» — дається заперечна відповідь.
Учитель коротко розповідає про повсюдне поширення бактерій, що свідчить про велику роль їх у житті природи й людини.
Після вступу на цьому ж уроці вивчаються будова й життя бактерій на прикладі сінної палички.
Вивчення сінної палички слід починати з бесіди за матеріалами завдання про способи й умови розведення сінної палички. Учитель демонструє учням плівку з культурою бактерій у колбі, після чого готує мікроскопічні препарати сінної палички.
Для кращої видимості сінної палички можна використати два прийоми: а) приготування мікроскопічного препарату сінної палички в туші, для чого на предметне скельце наносять краплю чорної туші, в яку переносять і перемішують з допомогою препарувальної голки трохи бактеріальної плівки; за збільшення в 500–600 разів на чорному тлі рельєфно видно світлі клітини сінної палички; б) фіксація й фарбування бактерій. Останній прийом, що вимагає великої старанності й часу, може бути використаний для попередньої підготовки мікроскопічних препаратів, а також у позакласній роботі учнів з мікробіології.
Перед вивченням учнями препарату (шляхом демонстрації або самостійних спостережень) учитель розповідає про форму сінної палички, її розміри, будову клітини, указує на середовище існування і стійкість до високих температур. Розповідь учителя супроводжується крейдовим малюнком або демонстрацією таблиці.
Потім учитель, ще раз звернувши увагу на плівку із сінних паличок та пояснивши причини її виникнення, пропонує розглянути препарат за великого збільшення мікроскопа. Бактерії сінної палички досить великі (1,5–3 мкм) і за збільшення в 500–600 разів добре помітні. Розглянувши препарат, учні замальовують у зошиті ланцюжки сінної палички, а також одну збільшену особину.
У наступному поясненні вчитель, указавши на середовище існування сінної палички, а також на відсутність у її тілі (клітині) хлорофілу, знайомить учнів з характером і способом її живлення й дихання.
Спосіб розмноження сінної палички, як і інших бактерій, з допомогою поділу потребує правильного біологічного пояснення. Це вегетативне розмноження. Так цей процес і слід трактувати в школі, зближуючи новий навчальний матеріал з вивченим, добре відомим учням. З’ясовується, що розмножуються бактерії простим поділом клітин і що за сприятливих умов навколишнього середовища поділ відбувається через кожні 20–25 хвилин. Цим пояснюється настільки значна поширеність бактерій. Учням пропонується розглянути в підручнику рисунок і прочитати підпис до нього про швидкість розмноження бактерій. Повідомляється, що одна бактеріальна клітина через десять днів могла б дати потомство, що за обсягом дорівнює об’єму земній кулі. Водночас потрібно пояснити, що насправді цього не відбувається, тому що бактерії дуже швидко використовують поживні речовини, що оточують їх, і отруюються власними виділеннями (продуктами життєдіяльності). Крім того, вони в масовій кількості гинуть від несприятливих умов.
Після з’ясування питання про розмноження сінної палички можна перейти до спороутворення в бактерій, що є не способом розмноження, а пристосуванням до виживання за несприятливих до поширення умов.
Слід розповісти учням, що дослідження бактерій з допомогою електронного мікроскопа і складного хімічного аналізу показали таке:
1. У цитоплазмі більшості бактерій є ядерна речовина, справжнього ядра немає.
2. В окремих видів бактерій (у вищих представників — міксобактерій) є від¬особлені ядра дуже простої будови.
3. У деяких видів бактерій виявлено хлорофіл.
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів
Дати відповіді на питання
Яке значення в житті рослин має клітина?
Якою є будова рослинної клітини?
Що спільного в бактеріальної клітини з рослинної? (Наявність оболонки, цитоплазми з вакуолею; у деяких бактерій — хлоробактерій — є хлорофіл)
V. Домашнє завдання
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011
Джерела:
1. Гамуля Ю. Г. Біологія. 7 клас / Ю. Г. Гамуля, К. М. Задорожний. - Х. : Вид. група «Основа», 2009. - 128. - (Серія «Мій конспект»).
2. Біологія. 7 клас. Дидактичні матеріали до курсу / Упоряд. К. М. Задорожний. - Х.: Вид. група «Основа», 2007. - 128 с. - (Б-ка журн. «Біологія»; Вип. 6 (54)).


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Іванова Н.С.  

Предмети > Біологія > Біологія 7 клас > Загальна характеристика бактерій > Загальна характеристика бактерій. Конспект уроку