KNOWLEDGE HYPERMARKET


Змалювання нелегкої долі талановитої артистки у буржуазному суспільстві. Значення творчості письменника

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 10 клас>> Українська література:«Змалювання нелегкої долі талановитої артистки у буржуазному суспільстві. Морально-етичні проблеми у п’єсі.Значення творчості письменника»

     Корифей української культури.
     Доля відміряла Старицькому 63 роки. Але як багато було ним зроблено за кілька десятиріч свідомої творчої діяльності! Думи проУкраїну, національний біль — ось що її характеризує.

Старицьккй своєю подвижницькою працею, своєю ідейно високою літературною і театральною творчістю, прикладом особистого життя виховав цілу плеяду української інтелігенції, яка активно включилася в реалізацію ідеї національного відродження рідної землі. І не їхня вина, що не повністю здійснилися заповітні мрії. Леся Українка, Людмила Старицька-Черняхівська, Микола Чернявський, Микола Вороний, Олександр Олесь й інші представники нової генерації свідомо йшли шляхами розбудови національної культури.

     Свідомих борців завжди переслідували реакційні режими. І все ж, як говорив свого часу Олександр Герцен, ідеї не ловляться на багнети. їх можна на якийсь час придушити, затлумити, відсунути на самий спід духовного життя, проте їх не можна вбити. Вони можуть ледь-ледь жевріти, та настане час, коли вони знову спалгьхнуть і вкажуть світлі шляхи в омріяну будучину. Старицький був серед тих, хто плекав волелюбні ідеї, ніс їх у народ, і пам'ять про таку діяльність переживає віки.


Запитання і завдання.
Розкрийте багатогранність діяльності Старицького.

У чому виявилось новаторство поезії Старицького? На матеріалі аналізу кількох віршів конкретно висвітліть нові мотиви й образи, внесені поетом в українську лірику.

Чому Іван Франко назвав Старицького справжнім продовжувачем традицій Тараса Шевченка?

У яких художніх вимірах постає образ України в поезії Старицькего? Проілюструйте свої судження аргументами з тексту конкретних віршів поета, зробіть відповідні зіставлення з творами Тараса Шевченка на цю тему.

У чому виявилася злободенність проблем, порушених у драматургії Старицького? Чи збереглася актуальність цієї проблематики і для наших сучасників?

Аргументуйте своє судження.

З'ясуйте ідейно-тематичний перегук між драмами Старицького й епічними творами українських письменників того часу.

Які проблеми мистецького життя порушені в драмі «Талан»?

З яких позицій вони розв'язуються письменником?
Чи зберегла свою злободенність драма «Остання ніч»? Доведіть свою думку розглядом відповідних яз драми. Чому дослідники схильні визначати цей твір як драматичну поему?

Напишіть творчу роботу «Місце Михайла Старицького в історії української культури».


Список рекомендованої літератури.
1. Бондар М. Поезія пошевченківської епохи: Система жанрів.— К„ 1986.
2. Козлов А. Українська дожовтнева драматургія: Еволюція жанрів.— К., 1991.
3. Комишанченко М. Михайло Петрович Старицький // Ста-рицький  М. Твори: У 8 т„— К„ 1963.— Т. 1.
4. Комишанченко М. Михайло Старицький: Літ. портрет.— К., 1968.
5. Сокирко Л. М. П. Старицький: Критико-біографічний нарис— К., 1960.
6. Франко І. Михайло Петрович Старицький // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.— К,, 1982.— Т. 33.
7. Хоменко В. Героїко-патріотичні ідеї народного епосу в історичних драмах М. Старицького та І. Карпенка-Карого // 8. Історичний епос східних слов'ян.— К., 1958.
9. Хорунжий Ю. Борвій: Роман-драма в чотирьох одмінах.— К., 1987.
10. X р о п к о П. Громадянський пафос лірики Михайла Старицького // Дивослово.— 1997.—№ 11.

Українська література 10 клас
, Петро Хропко

Планування української літератури, матеріали з української літератури 10 класускачати, підручники онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.