KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська література 10 клас

Українська література 10 клас продовжує знайомити учнів з найкращими творами української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Гіпермаркет Знань зібрарав велику кількість цікавих матеріалів: конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси - задля інтерактивного захоплюючого навчання!


Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 10 клас


1. Народний епос. „Зажурилась Україна, бо нічим прожити”, „Гей, не дивуйтесь, добрі люди”, „ Чи не той то хміль”. ТЛ. Поняття про народний епос, його жанри    
2. „Хмельницький і Барабаш”. Історична основа думи.       
3. Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.
4. Складні історико-культурні умови розвитку лiтератури. Культурно-просвітницька діяльність "Громади". Періодичні видання ("Правда", "Зоря", "Житє і слово"). Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.
Вступ. Постановка соціальних проблем, поглиблення психологізму в українській літературі.
ТЛ. Реалізм та народність літератури.
5. Іван Нечуй-Левицький – основоположник соціально – побутової повісті. Життєвий і творчий шлях письменника
6. Соціально-побутова повість І.Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я», особливості і новаторство жанру.
ТЛ Поняття про соціально-побутову повість. Образи повісті, майстерність письменника у змалюванні людських характерів, їх несумісності.

7. Оцінка «Кайдашевої сім’ї» І. Франком, її місце в історії української та світової літератур.
8. УПЧ І. Нечуй-Левицький «Князь Єремія Вишневецький»
9. Панас Мирний – український письменник-реаліст, зачинатель соціально-психологічного роману й повісті, його життєвий і творчий шлях.
10. Соціально-психологічний роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Історія створення. ТЛ Епічні твори. Їх особливості та жанри
11. Зображення в творі широких картин життя українського суспільства в пореформений період.
12. Галерея яскравих народних характерів у романі. Протиставлення образів Чіпки та Грицька, еволюція характерів героїв.
13. Ідейна спрямованість твору, алегоричність його назви. Засоби художньої типізації та індивідуалізації. Місце роману в історії прози.
14. УПЧ Панас Мирний «Лихі люди», «Лихо давнє й сьогочасне», «Повія» (оглядово)
15. Тематична контрольна робота за творчістю І.Нечуй-Левицького і Панаса Мирного
16. РЗМ. Творче дослідження: спільне й відмінне у художній манері І.Нечуя-Левицького і Панаса Мирного
17. Розвиток української драматургії і театру в 70-90-х роках ХІХ ст.
18. Життя і творчість Івана Карпенка-Карого – одного з корифеїв українського театру
19. Соціально-сатирична комедія «Хазяїн» як вершина творчості митця. Сатиричне змалювання у п’єсі потворних явищ «стяжання для стягання». Актуальність проблематики у наш час. ТЛ Соціально-сатирична комедія і трагедія як жанри драматичних творів
20. Образи повісті. Художні особливості п’єси, її сценічна історія, значення.
21. Історична трагедія «Сава Чалий». Народнопісенна основа п’єси.
22. Проблема побратимства і зради у творі. Суперечливість і трагічність образу Сави Чалого, його глибока психологічна характеристика. Романтичний пафос трагедії
23. Трагікомедія "Мартин Боруля" і її життя на сцені.
24. Виразне читання окремих епізодів твору
25. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.
26. Життя і творчість. М. Старицького. Багатогранність діяльності.
27. М. Старицький і театр. Творча співпраця з М. Лисенком. Оцінка І. Франком діяльності М. Старицького.
28. Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.
29. ПЧ М. Старицький «За двома зайцями»
30. РЗМ № 1-2 Письмовий твір за творчістю І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І.Карпенка-Карого
31. М.Старицький – драматург, перекладач, поет, прозаїк, театральний діяч. Життя і творчість. Провідні мотиви лірики Старицького. Погляди автора на призначення митця-громадянина у циклі сонетів «Поету».
32. «Виклик» — перлина інтимної та пейзажної лірики М.Старицького. Театральна і драматургічна діяльність М.Старицького. «Талан» як глибока психологічна драма з життя української інтелігенції
33. Змалювання нелегкої долі талановитої артистки у буржуазному суспільстві. Морально-етичні проблеми у п’єсі. Значення творчості письменника.
34. Тематична контрольна робота за творчістю І.Карпека-Карого та М.Старицького
35. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях. Багатогранність та енциклопедичність його творчої діяльності. Громадсько-політична діяльність Франка. Розширення жанрово-тематичних обріїв рідної літератури, порушення важливих морально-етичних проблем
36. Гуманістичний пафос та новаторський характер поезії І.Франка. Збірка «З вершин і низин» як важливий етап у розвитку української літератури. Основні цикли збірки. Програмний вірш «Гімн».
37. Багатогранний образ весни у циклі «Веснянки». Веснянка «Гримить..» як поетичний шедевр збірки. Цикл «Україна», вираження в ньому глибоких патріотичних почуттів. Вірш «Розвивайся ти, високий дубе…»
38. Цикл «Сонети», майстерне оволодіння автором цим поетичним жанром. Утвердження в сонетах загальнолюдських цінностей
39. Збірка інтимної лірики «Зів’яле листя». Автобіографічні мотиви у збірці. «Чого являєшся мені у сні…» як поетична перлина збірки
40. Збірка «Мій Ізмарагд», використання в ній біблійних мотивів і образів. Вірш «Декадент» як поетичне кредо І.Франка
41. Поеми І.Франка – «Іван Вишенський», «Смерть Каїна», використання в них біблійних образів
42. Філософська поема «Мойсей» як заповіт українському народові. Біблійні образи й мотиви в поемі, її ідейний зміст, проблематика
43. Проза І. Франка. Ідеї, проблеми. Місце у творчості повісті «Перехресні стежки». Новаторські шукання прозаїка. Франко і український модернізм. Новела «Сойчине крило» — жіноча доля в новітній інтерпретації.    ТЛ: поняття про модернізм
44. Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру («Украдене щастя»). Значення творчості І Франка, її актуальність
35. Загальна характеристика прози І.Франка. Цикл «Бориславські оповідання». Повість «Борислав сміється» (оглядово)
46. Соціально-психологічна повість «Перехресні стежки», особливості жанру.
47. Реалістичне змалювання побуту провінційної інтелігенції. Протиставлення образів Стальського і Рафаловича. Трагічна доля Регіни, її нерозділене кохання
48. Драматургія Івана Франка. Соціально-психологічна драма «Украдене щастя»
49. Публіцистична діяльність І.Франка (стаття «Що таке поступ?»). Значення творчості Франка, його новаторство в літературі
50. УПЧ І.Франко «Смерть Каїна»
51. РЗМ № 3-4 Письмовий твір за творчістю М.Старицького та І.Франка
52. Розповідь про життя і творчість Бориса Грінченка (оглядово). Поезія Б.Грінченка. Тематична різноманітність його оповідань
53. Розповідь про трагічний шлях письменника П.Грабовського. Тематична та жанрова різноманітність його поезій.
54. УПЧ Поезія Грабовського
55. Тематична контрольна робота за творчістю І.Франка, Б.Грінченка, П.Грабовського
56. ЛРК Ярослав Стельмах «Любов у стилі бароко» (перегляд вистави)
Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття
57. Вступ. Стан літературної критики. Нові теми і нові жанри в літературі. Багатство і самобутність поезії. Ідейно-художні пошуки у прозі
58. Борис Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Грінченко-перекладач. І. Франко про Б. Грінченка — "робітника без одпочину" на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози. Оповідання "Каторжна" — утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.
59. Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях. Еволюція світогляду. Перші твори
60. Новела «Intermezzo». Ідея служіння митця народові. Використання засобів імпресіонізму. Інші новели («В дорозі», «Коні не винні»)
61. «Тіні збутих предків». Уславлення світлого, здорового життя, яке перебуває в гармонії з природою
62. Протиставлення поетичних образів Івана та Марічки обмеженій Парасці.
63. Роль і місце М.Коцюбинського в українській літературі.
64. Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Збірка «На крилах пісень». Поеми, їх теми й мотиви
65. «Лісова пісня». Проблема боротьби за вільне, духовно багате життя
66. Образи твору. Любов і взаєморозуміння як основа сім’ї
67. «Бояриня». Художнє відтворення на тлі сімейного життя звичаїв та побуту козацької старшини та російського боярства
68. Відображення туги за рідним краєм Оксани. Особливість творчого методу Лесі Українки
69. Контрольна робота. Творчість М.Коцюбинського, Лесі Українки
70. М. Вороний. Життя і творчість, багатогранна діяльність. "Ідеолог" модернізації української літератури. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму. Зміст і художні особливості поезії М. Вороного.  ТЛ: символізм.
71. Мотив необхідності для поета бути "цілим чоловіком" ("Іванові Франкові"). Єдність краси природи і мистецтва ("Блакитна Панна")(нап). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень ("Інфанта").
72. Олександр Олесь (О. Кандиба) Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості.
73. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів ("О слово рідне! Орле скутий!..").     (1 поезія напамять).
74. Символізм драматичного етюду "По дорозі в Казку". Дорога в казку - символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер — духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.  ТЛ: драматичний етюд.
75. Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Прозові й драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки "Краса і сила".  ТЛ: неореалізм.
76. Перший український науково-фантастичний роман "Сонячна машина". Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені.
77. Поєднання в новелі "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить - частинка вічності тощо). Образ Панни - втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Значення художньої спадщини В. Винниченка.
78. Контрольна робота
79. Творчість М. Вороного, Олександра Олеся, В. Винниченка
80. Новинки сучасного літературного життя. Ознайомлення з творами сучасних письменників.
81. Василь Стефаник. Огляд життя і творчості. Формування світогляду. Творча співдружність з Марком Черемшиною та Лесем Мартовичем
82. «Камінний хрест» — трагедія переселення галицьких селян до Канади. «Сини» — заповіт синам берегти і захищати свою честь і рідну землю — Україну
83. РЗМ Контрольний твір за творчістю М.Коцюбинського, Лесі Українки, В.Стефаника
84. Ольга Кобилянська. Огляд життя і творчості письменниці. О.Кобилянська – реформатор прози. Участь у феміністичному русі, відображення жіночих питань у творчості
85. «Людина». Критичні замальовки міщанського світу, убогих духовних інтересів його представників
86. Крах мрій Олени Ляуфлер. Жертовність героїні задля блага ближніх
87. Контрольна робота. Творчість Василя Стефаника, Ольги Кобилянської
88. "Земля" — психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв'язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства.
89. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Марійка та Івоніка - уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра - втілення духовної деградації.
90. РЗМ Порівняльна характеристика образів-персонажів
91. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської. Літературний процес ХХ століття (1900-1930)
92. Вступ. Складність і драматизм умов розвитку. Співіснування різних напрямів, стилів, течій. Створення спілки письменників. Переслідування письменників, їхня трагічна доля
93. Степан Васильченко. Огляд життя і творчості.
94. Повість «Талант» — соціальний конфлікт між талановитими людьми з народу й експлуататорами
95. Володимир Винниченко. Розповідь про письменника. Широта й актуальність тематики, новаторська манера письма
96. «Солдатики!» — страшні картини голодного існування селянської бідноти
97. УПЧ Оповідання В.Винниченка
98. Контрольна робота. Творчість С.Васильченка, В.Винниченка
99. Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Збірка «Сонячні кларнети»
100. «Золотий гомін». Проблема національного відродження українського народу.
101. «Скорбна мати»
102. Максим Рильський. Життя і творчість поета. Перша збірка «На білих островах»
103. «Яблука доспіли…» — поетична паралель між настроєм ліричного героя та осінньою природою. «Шопен» - повага до культурних скарбів інших народів.
104. «Слово про рідну матір» - поетичне відтворення історії України
105. Володимир Сосюра. Огляд життя і творчості поета-лірика. Поетове Я і МИ в «Червоній зимі». Поема «Два Володьки»
105. «Мазепа». Показ «страшної трагедії Мазепи» як трагедії всієї нації. Інтимна й пейзажна лірика митця
106. Контрольна робота. Творчість П.Тичини, М.Рильського, В.Сосюри
107. ЛРК Творчість С.Жадана
108. Узагальнення й систематизація вивченого за рік

Уроки українська література онлайн, уроки українська література, методичні розробки українська література, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.