KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зображення в творі широких картин життя українського суспільства в пореформений період

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 10 клас>> Українська література: Зображення в творі широких картин життя українського суспільства в пореформений період

"Будинок з багатьма прибудовами і надбудовами"

     Так образно академік Олександр Білецький визначив своєрідність складної композиції роману.Як відомо, композиція літературного твору — це розміщення і співвідношення всіх його складових частин, епізодів, що змальовують певні життєві події, взаємозв'язок описів поведінки персонажів, їхньої зовнішності, картин природи, інтер'єрів з монологами та діалогами» До композиції належать розташування персонажів у творі, система розгортання подій, своєрідність організації художнього матеріалу.


     Роман братів Рудченків складається з чотирьох частин, кожна з яких поділяється на розділи. Тридцять розділів роману складають так звану зовнішню структуру. Кожна частина, кожний розділ мають завершений зміст, внутрішній лад, становлять певну художню цілісність. Так, перша частина твору показує дитинство та юність Чіпки, друга присвячена столітній історії села Піски, третя знайомить з складною долею хлібороба, звивистою, нерівною стежкою його бунтарства, а четверта завершує його трагедію.


     Своєрідність внутрішньої структури роману виявляється в соціально-психологічному вмотивуванні поведінки численних персонажів, у показі широкої, справді панорамної картини життя кількох поколінь представників основних соціальних груп і станів українського суспільства і в минулому, і, головним чином, у складну, перехідну добу середини XIX ст.


     Якщо в першій частині роману йдеться про формування характеру правдошукача, то. в другій переривається природний хід подій. Тут зовсім відсутні епізоди з життя Чіпки, натомість розгортається історія села Піски від часу нового закріпачення українського селянства в другій половині XVIII ст. до перших пореформених років. Саме тут простежується родовід Максима Ґудзя і панів Польських, змальовується життя народу упродовж трьох поколінь. Такий екскурс у минуле затримує розвиток дії, порушує стрункість викладу, але в кінцевому рахунку роман від цього не програє, адже ж було значно розширено його соціально-історичне тло.


У третій і четвертій частинах сплітаються всі сюжетні лінії, пов'язані з життям Чіпки, Грицька, Максима, панів Польських, розв'язуються вузли соціальних й інтимно-особистісних суперечностей.


У романі на перший план висунуто долі Чіпки, Грицька, Максима, Мотрі. Інші персонажі, як Галя, Христя, баба Оришка, сприяють рельєфнішому відтіненню головних характерів, а треті — Лушня, Матня, Пацюк, Порох, Чижик, Явдоха, генеральша, Кряжов, пан Польський, хоч і є епізодичними, але їхні інтереси, дії, помисли дали змогу авторові передати сутність суспільних тенденцій.
Характери головних персонажів, скажімо Чіпки і Грицька, розкриваються за принципом контрасту. Є щось
спільне в долі Чіпки і Максима (обидва загинули марно для громадянства), проте впадає в око й різка відмінність у їхньому бунтарстві, Ідея правди об'єднує образи Чіпки, Мотрі, Христі, Галі, але сама правда розуміється ними неоднаково. Найголовніше ж у тому, що трудівники переконливо протиставлені гнобителям та їхнім прислужникам.


     Визначним досягненням романістів є створення узагальненого образу селянства, що поступово звільняється від рабської залежності, що дедалі наполегливіше, рішучіше заявляє про право жити по-людському. Так, гнівним гомоном кріпаків, які зібралися біля шинку в зв'язку з чутками про необхідність ще два роки працювати на поміщика, передається і зрозуміле обурення людей кріпосницьким характером реформи, і одвічна ненависть трудівників до експлуататорів. Важливу ідейну функцію виконують у романі епізоди, пов'язані з викриттям паразитизму дворянства, хабарництва І крутійства чиновників, механіки виборів до земства тощо.


     Пейзажі у творі подаються і як тло дії, і як засіб індивідуалізації персонажів. Описи природи, як правило, гармонують з настроями чи роздумами героїв. Так, на тлі весняного поля відбувається перша зустріч Чіпки з Галею, а світлий настрій, навіяний пейзажем, допомагає глибше відчути почуття парубка й дівчини. Картина ж похмурого дощового дня відповідає смутку Чіпки, боляче враженого трагічною таємницею свого батька, розкритою дідом Ула-сом, Через опис природи правдиво передано горе Мотрі, її трагічну мужність припинити злочини сина. Холодної зимової ночі виходить з хати стара мати з дівчинкою, що прибігла шукати рятунку від убивць. Страшна дорога Мотрі до волості освітлена кривавою загравою запаленої на хуторі хати та диким валуванням собак.


     Донесенню авторського задуму також допомагають по-засюжетні відступи — різноманітні за своїм характером і призначенням (ліричні, публіцистичні, сатиричні, філософські). Так, характеристика паразитизму панів Польських яскраво відтінюється нищівною сатирично-публіцистичною оцінкою ненажерливої, зголоднілої шляхти, котра, мов сарана, накинулась на українське селянство: «Звикши підбирати крихти з панського столу, вилизувати тарілки після смачних панських страв, вона передала й потомкам нахлібницькі звичаї й страшенну жагу до всього смачного, солодкого».
     Отже, автори роману майстерно скомпонували, поєднали різнорідний матеріал, втілили злободенну соціальну тему в повнокровні реалістичні образи й картини.


Українська література 10 клас, Петро Хропко

Планування уроків з Українська літератураонлайн, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання з Українська література 10 класу скачати


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.