KNOWLEDGE HYPERMARKET


Кома між однорідними членами речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Кома між однорідними членами речення


Про те, коли між однорідними членами речення ставляться коми та які розділові знаки вживаються при узагальнювальних словах

211 І. Прочитайте текст. Знайдіть однорідні члени речення та узагальнювальні слова, поясніть наявність чи відсутність розділових знаків при них.
II. Пригадайте і розкажіть, що ви знаєте з теми «Розділові знаки при однорідних членах речення».
Окрасою славнозвісного Воронцовського палацу в Криму є розбитий навколо нього парк, який займає площу 40 гектарів і розміщується амфітеатром*. У парку нараховується понад двісті видів дерев, серед яких можна побачити пальми і лаври, кипариси і маслини, магнолії і платани, калину вічнозелену і рідкісне південноамериканське дерево - араукарія. Парк розбито у пейзажному стилі, їцо не спотворює, а доповнює природу, до якої немов і не торкалася рука людини.
Прибережне шосе поділяє парк на верхній і нижній. Верхній парк насичений природними «родзинками»: суворими кам'яними хаоса** і дзеркальними ставками, фрагментами південного лісу і різновидами прекрасних екзотичних дерев. Усі вони мають поетичні назви: Місячний камінь, Малий і Великий хаоси, Форельне, Дзеркальне і Лебедине озера, Платанова, Сонячна, Каштанова галявини. Нижній парк насаджений у стилі італійських садів епохи Відродження. Тут можна милуватися Фонтаном сліз, джерелом «Котяче око», скелею Айвазовського і терасою левів (3 журналу).
* Амфітеатром - півколом, що підвищується, розширяючись догори. ** Хаос - скупчення, суміш.


212 Мікрофон. Чи доводилося вам бувати у національних природних парках та заповідниках України? Якщо так, розкажіть двома-трьома реченнями з однорідними членами, що ви там побачили.


Ставимо кому

Між однорідними членами речення, як правило, ставиться кома. Наприклад: 1. А тим часом місяць пливе оглядать і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко). 2. Тече вода в синє море, та [але] не витікає (Т. Шевченко ).
О, О, О
О, і О, і О
О, але О
Якщо однорідні члени вжито попарно, то кома ставиться між цими парами. Наприклад: Все у ній сіяє: слава і походи, свист клинків у полі і набоїв спів (В. Сосюра).
О і О, О і О
Якщо однорідні члени речення з'єднані парним сполучником, то кома ставиться лише перед другою частиною сполучника. Наприклад: Він не стільки забився об стіл, як стривожився (І. Нечуй-Левицький ).   
не стільки О, як О

Не ставимо кому

Не ставиться кома між двома однорідними членами речення, якщо вони з'єднані одиничним сполучником і(й), та (у значенні і), чи, або. Наприклад: Над Россю, Дніпром і Сулою в задумі шепочуть гаї (В. Симоненко).
О,О і О

Ставимо крапку з комою

Іноді між однорідними членами речення ставиться крапка з комою, особливо коли вони поширені та в їхньому складі є свої розділові знаки. А над самою водою верба похилилась; аж по воді розіслала зеленії віти (Т. Шевченко ).


Зверніть увагу!
Якщо перед однорідними членами речення стоять слова як-от, а саме, наприклад, то перед цими словами ставиться кома, а після них - двокрапка: А, як-от: О, О, О. Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок - можна було викосити косою в траві або впіймати (О. Довженко).


213 Поміркуйте, чому: а) у першому реченні немає ком, хоча сполучник / вжито двічі; б) у другому реченні перед першим сполучником / ставиться кома, а перед другим - не ставиться.
1. Люблю твій шум і шепіт серед поля і серцем чую силу наливну (А. Малишко).
2. Скресли ріки, і крижини безладно громадились і шурхотіли у течії повноводдя (Р. Іванченко).


214 І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки і розкриваючи дужки. Підкресліть однорідні члени відповідно до їхньої ролі в реченні. Укажіть речення з кількома рядами однорідних членів.
1. Шаблі й набої кайдани й пістолі хай гинуть у морі/С. Фоменко). 2. А літа пливуть за ними пливуть собі стиха забирають за собою і добро і лихо (Т. Шевченко). 3. Чорнобиль та м'ята барвінок та рута калина верба над водою в(е,и)шневий садок над ставочком солом(')яні стріхи та чорна пухкая рі(л,лл)я все сниться щоночі шпакові (Дніпрова Чайка). 4. Ті пісні мене найперше вчили поважати труд людський і піт шанувать Вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ (В. Симоненко).5. Люблю я осінні квіти прощальну красу вечорів і сині оголені віти і вітру холодного спів (В. Сосюра). 6. Шумить і хвилюється Київ і сонце сміється з висот (В. Сосюра). 7. На синіх долонях вечора темним смутком горбатився старий вітряк і в благанні простягав змерзлі руки чи до неба чи до людей (М. Стельмах). 8. З півночі раптом налетів вітер наробив лиха в господах (Д. Ковальський).
II. Доберіть антоніми і синоніми до виділених слів.


215 І. Спишіть речення, добираючи з довідки відповідний парний сполучник для з'єднання однорідних членів речення. Поставте розділові знаки. Прочитайте речення з правильною інтонацією.
1. Не ... тії вороги ... добрії люди - і окрадуть жалкуючи плачучи осудять (Т. Шевченко). 2. Хата ... старенька ... чепурна біла - видно, біля неї ходили хазяйські руки (Панас Мирний). 3. Митець думає ... розумом ... серцем (О. Довженко). 4. І ... болить ... не черствіє серце (О. Квітневий).
Довідка. Так... як; хоч... та; хоч... але; не тільки... а й.
II. Чи є з-поміж поданих речень речення з поширеними однорідними членами?


216 І. Спишіть, розставляючи розділові знаки, підкресліть однорідні члени речення та узагальнювальні слова відповідно до їхньої ролі в реченні. Поясніть розділові знаки.
II. Побудуйте схеми, які б відображали групування однорідних членів речення й узагальнювальних слів.
1. Світає... Все спить ще і небо і зорі безсилі... (П. Тичина). 2. Усе і небо і перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно і вогкий гнилуватий повів ріки і тривожний крик птиці і невисока росиста отава - сповіщало, що літо вже здає ключі сумовитій осені (М. Стельмах ). 3. І цвіт і грім і дощ і град я серцем спраглим все приємлю, та збережу від граду сад і захищу від грому землю (Л. Дмитерко). 4. Все змішалось в одну мить і злилось докупи і земля й море (І. Нечуй-Левицький). 5. Тихий шум лісу синява високого неба запах зелених трав все це зливалося з гомоном потривоженої крові і наповняло серце Дороша невтішним болем (Г. Тютюнник). 6. Та всі голоси і зяблика і вівсянки і зеленушки і навіть одуда заглушувало кування зозулі ( О. Донченко ).
III. Укажіть речення з неоднорідними означеннями.


217 Попрацюйте в парах. Знайдіть у поданих реченнях пунктуаційні помилки. Доведіть свою думку.
Речення для першого учасника. 1. Ранок теж був тихий і безвітряний, і обіцяв сонячний жаркий день (Гр. Тютюнник). 2.1 барвінком, і рутою, і рястом - квітчає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї... (Т. Шевченко).
Речення для другого учасника. 1. Народ наш вистояв у тих битвах і живе, і гонить з другого кореня нове пагіння... (І. Цюпа). 2. Досвідчена вчителька, і словом, і увагою пригріла хлопчика (І. Цюпа).


218 Доберіть із художньої літератури або складіть речення з однорідними членами за поданими схемами.
1. О, О або О. 2. то О, то О. 3. і О, і О, і О. 4. О чи О, О чи О. 5. як О, так і О.


219 Доберіть однорідні члени речення з узагальнювальним словом на тему «Зима». Уведіть їх у три речення так, щоб у першому однорідні члени були на початку речення, у другому - в кінці, а в третьому - в середині. Прочитайте складені речення з правильною інтонацією.


220 Позмагайтеся! Хто швидше «збере» слова в речення з однорідними членами і правильно розставить відповідні розділові знаки? Починайте зі слів, які записано першими.
1. При березі, у діток, пробігала, про літо, вода, тихім, купальне, питала (За П. Мовчаном).
2. Спасибі Вам, тепло, ночі, і довгі, мамо, за Ваше, недоспані (За Д. Луценком).


221 І. Запишіть текст під диктовку, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть вивчені пунктограми й орфограми.
Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння прислухаюсь до їхнього співу і мені теж хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки наче крила. І радість і смуток і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.
Я стаю ніби меншим а навколо більшає росте і міниться увесь світ і загачене білими хмарами небо і одноногі скрипучі журавлі, що ніколи не полетять і полатані веселим зеленим мохом стріхи і блакитнава діброва під селом і туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу.
І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів (М. Стельмах).
ІІ.  Доповніть текст усною розповіддю про свої спостереження над світом природи.


222 І. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. З'ясуйте, які з речень є простими, а які - складними. Чим ще, крім однорідних членів речення, вони ускладнені?
1. Все тут радує зір рівні стрункі берізки не понівечені любителями березового соку гінкі бурштинові сосни що мов корабельні щогли сурмлять у сизу небовінь (А. Камінчук). 2. Він подумав не зовсім так але відчув, що його думка останнім часом мовби кудись посувається набирає інших обмірів і обмірює вже не тільки тонни збі^к^кя і гектари посівів а й ще щось (Ю. Мушкетик). 3. Село гойдалося поміж ніччю і днем то поринало в чорну імлу то  підводилося з неї підбадьорювало себе скрипом журавлів цоканням сокир неголосними перемовками (Ю. Мушкетик). 4. Рвучкий вітер бушував над лісом і дерева то гули грізно і тривожно то шуміли тихо і приємно (М. Коцюбинський).
II. Прочитайте речення з правильною інтонацією.


223  Користуючись відповідною узагальнювальною схемою на форзаці підручника, складіть усне висловлювання на тему «Розділові знаки при однорідних членах речення».


Висновки.
1. Між однорідними членами речення можуть ставитися коми, іноді - крапка з комою і тире. При узагальнювальних словах вживаються двокрапка і тире.
2. Слід розмежовувати з'єднані одиничним сполучником однорідні члени речення, між якими не ставиться кома, і складне речення, між частинами якого ставиться кома.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Скачати підручник з української мови 8 клас, допомога учням, шкільна програма онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.