KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до уроку «Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.»


Конспект до уроку економіки 10 класу

Тема: Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.


Ekon6-556.jpg


Мета:
1    сформувати в учнів розуміння поняття власності та її форм;
2    виявити, у яких формах можуть бути побудовані підприємства, та проаналізувати переваги і недоліки різних організаційних форм;
3    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4    виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди. 

Тип уроку: комбінований.

Х і д   у р о к у:

І. Привітання (1 хв) – настрій на позитив
    «Я боюсь потерпіти поразку. Це цілковита правда. Кожного дня, коли я приходжу в офіс, я запитую себе: Ми все ще добре працюємо? Випередив нас хто-небудь? Справді той чи інший товар користується попитом? Що ще ми можемо зробити для удосконалення нашої діяльності?». Білл Гейтс
    Я бажаю Вам ніколи не зупинятися на досягнутому і постійно проходити тяжкий шлях самовдосконалення..

ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе


Хто такий економіст? Це людина, яка знає про гроші більше, ніж той, хто їх має.


Колись один економіст заїхав у справах до міста, де багато років назад пройшло його студентське життя. Зустрівся із старим викладачем, поговорили…і тут економіст помітив на столі копію екзаменаційних питань. Перечитавши їх уважно, він запитав: «А завдання такі ж, як були 10 років назад». На що почув відповідь: «Завдання ті ж, але відповіді то інші…»

ІІІ. Нова тема (25 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Яка роль підприємництва для суспільства (забезпечення робочими місцями населення та виробництво необхідної продукції).
2    Хто такий підприємець  (економічний суб’єкт, який на власний страх і ризик провадить економічну діяльність).
3    Хто із Вас хотів би володіти власною справою.
4    Що для цього потрібно, на Вашу думку?


Епіграфом до нової теми уроку є слова «Дружба, заснована на бізнесі, краща, ніж бізнес, оснований на дружбі» відомого американського підприємця, першого доларового мільярдера в історії людства Джона Рокфеллера. Сьогодні ми будемо говорити, які бувають підприємства за формами організації та власністю, а також виявляти переваги одних типів над іншими.         

П л а н  у р о к у:

1.    Підприємство і власність. Форми власності.
Підприємство – організаційна форма поєднання факторів виробництва, які можуть належати одній особі, колективу людей або державі.
Власність – це система відносин з приводу володіння, розпорядження, користування, привласнення і споживання людьми засобів виробництва і та результатів виробничої діяльності.


Згідно із Державним класифікатором форм власності законодавчо закріплено п’ять основних форм власності: приватна, державна, колективна, власність інших держав, власність міжнародних організацій.


2. Організаційні форми підприємств.
Одноосібне володіння – майно фірми належить одному власникові, який самостійно управляє фірмою, одержує весь прибуток і несе особисту відповідальність за всіма зобов’язаннями фірми.


Переваги                                                                                   Недоліки
Зосередження прибутку в руках одного власника                       Обмеження фінансових та матеріальних ресурсів
Незначні витрати на організацію виробництва                              Банки не надають значних кредитів
Свобода дій при прийнятті рішень                                               Необхідність виконання дій однією особою
Простота в ліквідації та організації.                                              Повна відповідальність за результат діяльності
Незначне регулювання з боку держави.                                      Менша стабільність

Товариство (партнерство) – форма організації бізнесу, коли двоє або більше людей ведуть справу як співвласники на підставі укладеного договору.
Переваги                                                                                              Недоліки
Зростають фінансові можливості внаслідок об’єднання капіталів            Можливі конфлікти між партнерами, розходження їх інтересів
Банки сміливіше дають кредити                                                             Важко зібрати кошти для великих проектів
З’являється спеціалізація в управлінні                                                    Вихід партнера потребує перереєстрації або викупу частки
Легко організувати і контролювати                                                          Повні засновники відповідають всім майном
Регулювання з боку держави не дуже значне                                         Ускладнення під час реорганізації або переорієнтації підприємства


Корпорація – юридична особа, її власники – численні акціонери, між якими розподілена власність фірми. Кожний учасник – акціонер – відповідає у межах своєї частки за майно корпорації.


Основним капіталом корпорації є статутний капітал, що складається із загальної вартості усіх акції, випущених за номінальною ціною, а також суми винагороди, отриманої за акції, на які не встановлена номінальна ціна, та відрахувань з прибутку.


Переваги                                                                                    Недоліки
Найефективніша форма залучення грошового капіталу                Подвійне оподаткування (прибутку корпорації і дивідендів акціонерів)
Продаючи акції, можна зібрати великий капітал                            Можливі зловживання з боку менеджерів
Обмежена відповідальність акціонерів                                         Значні організаційні та управлінські витрати
Кращі можливості для організації виробництва та управління ним    Регулювання з боку держави досить жорстке
Стабільність фірми при зміні її власника
Можливість запрошення професійних менеджерів

3. Колективні та державні підприємства.
Класичної формою колективної власності є кооператив – це підприємство, яким спільно володіють його члени.
Види кооперативів: робітничий, споживчий, громадський.


Переваги: простота утворення, вступу до нього та виходу з кооперативу його членів; рівноправність членів у розв’язанні господарських питань; розподіл доходів на принципах трудової участі кожного та пайового внеску; недоліки: менша свобода діяльності порівняно з приватними підприємствами.


Державні підприємства – підприємства, власниками яких є держава в цілому.


Особливості:
1)    виконання плану – замовлення державних органів управління;
2)    державне забезпечення первинним необхідним капіталом;
3)    призначення директора державою;
4)    державне регулювання зарплати та розподілу доходів.
Переваги: стабільність діяльності; менша залежність від змін ринкової кон’юнктури; недоліки: позбавлені необхідності боротися за прихильність споживачів своєї продукції; поступаються ефективністю роботи приватним фірмам.

4. Форми підприємств.
Оптимальний розмір підприємства забезпечується при максимально можливому випуску товарів і послуг при мінімумі витрат та виробництво і реалізацію продукції.


Форми підприємств
(за розміром)                 Середньооблікова чисельність працюючих, осіб/рік           Обсяг валового доходу від реалізації продукції,
млрд. євро/рік
Малі                                        До 50                                                                                    До 0,5
Середні                                   50-1000                                                                                 0,5-5
Великі                                     Понад 1000                                                                            Понад 5


ІV. Вправа на фокус уваги (2 хв) – завдання «Хто швидше»
Назвати, до яких організаційних форм належать нижчеподані підприємства
«Запоріжсталь» (АТ)
«Два брати», власники якого Василь та Петро Яковенки (партнерство)
«Земля», фермерське господарство (може бути будь-яким). 

V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв) – максимально задіяти всіх учнів (на швидкість).


1. Уявіть, що ви консультуєте трьох людей, які характеризуються так:
перший – розпоряджується великим особистим капіталом, але не схильний до ризику;
другий – має перспективну ідею, але не володіє коштами і не має організаційного досвіду;
третій – володіє незначним капіталом, але досить ініціативний і над усе цінує незалежність.


Участь у якій з форм підприємства ви порадили б кожному з них і чому.


2. Дайте відповіді на запитання:
а) якого розміру, на ваш погляд, має бути підприємство, що виробляє підйомні крани, міксери, одяг для молоді, й чому?
б)спробуйте знайти спільне і відмінне в поняттях «мале підприємство», «кооператив».

VІ. Додаткові завдання
Цікаві факти:
Теоретичні засади кооперації розроблялися видатним українським економістом Михайлом Туган-Барановським (1865-1919). У 1916 році вийшла його книга «Соціальні основи кооперації». Ним, зокрема, розроблена класифікаційна таблиця кооперативів. Вважав, що кооперативи сприяють розвитку творчих сил своїх членів, підвищенню продуктивності праці, забезпечують вищі доходи.


Класифікація кооперативів:
1 група: кредитні, домобудівельні, зі збуту та переробки продукції, закупівельні, споживчі.
2 група: виробничі, трудові артілі.


Найдохідніше підприємство України 2009 – «УкрГаз-Енерго», далі йдуть «Енергоринок» та «Метінвестхолдинг».
Найприбутковіша підприємства України 2009 – «Київстар», «Арселор Мітал», «Нафтогаз Україна».

VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
Джерела: І.Ф.Радіонова «Загальна економіка» (С. 179-191)

VІІІ. Заключна частина уроку (установчий слоган – «Для вченої і освіченої людини жити – значить мислити». Цицерон)

Підсумки

«Чому б ти не навчався – ти навчаєшся для себе» (Петроній).

Література:

1. Закон України «Про господарські товариства».
2. Закон України «Про власність».
3. Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
4. Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
5. Практикум з економіки для 10-11 класів.
6. Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств. > Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств. Конспект уроку і опорний каркас