KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до уроку на тему «Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.»


Конспект до уроку економіки 10 класу

Тема: Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.


Ekon6-568.jpgМета:
1    закріпити в учнів розуміння поняття власності;
2    пояснити учням, які бувають види господарських товариств в Україні;
3    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4    виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди. 

Тип уроку: комбінований.

Х і д   у р о к у:

І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив


Притча «Про гвіздки»
    Жив-був один дуже запальний хлопець. Одного разу його батько дав йому мішок з гвіздками і наказав кожного разу, коли той не стримає свій гнів, вбивати один гвіздок в стовп паркану.


    В перший день в стовпі було забито декілька десятків гвіздків. На другий день хлопець навчився стримувати емоції і забив вже менше, розуміючи, що легше контролювати себе, аніж забивати гвіздки.
    Прийшов день, коли хлопець ні разу не втратив контролю над своїми вчинками. Батько наказав йому, щоб кожного дня, коли хлопцю вдасться стримати себе, той витягав по гвіздку.


    Одного дня стовп був без жодного гвіздочка. Проте батько взяв сина за руку і промовив:
    - Ти бачиш скільки у стовпі дірок? Він вже ніколи не буде таким гладким, як раніше. Коли ти говориш людині щось зле, в неї залишається ще глибший шрам у душі. Неважливо, скільки разів ти потім вибачишся – шрам залишиться.
    Я бажаю Вам, щоб Ваші вчинки залишали лише приємні спогади у думках інших, а слова ніколи не ранили душу.

ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
-    Невже Ви так боїтесь втратити цю роботу?
-    Ні, не боюсь, боюсь іншу знайти…

ІІІ. Нова тема (15 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Які основні форми власності ви знаєте (приватна, колективна, державна).
2    Яка, на Вашу думку, найбільш приваблива організаційна форма для започаткування власного бізнесу .


 Епіграфом до нової теми уроку є слова «Бізнес, який повністю присвячений служінню людям, буде мати лише одну проблему – з доходами. Вони будуть вкрай високі» Генрі Форда. Ми сьогодні продовжуємо розглядати тему «Підприємство і власність. Організаційні форми підприємств». Багато хто з Вас у майбутньому стане власниками фірм, компаній, але я хочу, щоб ви ніколи не забували про людський фактор та гуманізм.          

П л а н  у р о к у:

1.    Види господарських товариств в Україні.
Господарське товариство – підприємство або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариств з метою одержання прибутку.


В и д и   г о с п о д а р с ь к и х   т о в а р и с т в


1. Акціонерне товариство (АТ) – господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язання тільки майном підприємства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.


Відкрите акціонерне товариство – АТ, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржі.
Закрите акціонерне товариство – АТ, акції якого розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися або продаватися на біржі.


2. Товариство з обмеженою відповідальністю – господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами і кожен із учасників несе відповідальність тільки своїм внеском у майно підприємств.


3. Товариство з додатковою відповідальністю – господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і учасники товариства відповідають за його борги не лише своїми внесками у статутний фонд, а й в разі недостатності цих коштів і належним їм майном у розмірі, кратному вкладу у статутний капітал.


4. Повне товариство – господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язання товариства усім своїм майном.


5. Командитне товариство – господарське товариство, у якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язання повну відповідальність, а інші учасники лише своїми внесками у майно підприємства.


2. Аналіз таблиць «Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за формами власності» та «Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання», станом на 1 жовтня 2009 року.


п/п    Форма власності    Кількість господарюючих одиниць
1.        Державна              6859
2.        Колективна           25866
3.        Приватна              282421


п/п    Вид господарського товариства            Кількість господарюючих одиниць
1.        ВАТ                                                               9683
2.        ЗАТ                                                               19925
3.        Товариство з обмеженою відповідальністю    776
4.        Товариство з додатковою відповідальністю    629
5.        Повне товариство                                          2059
6.        Командитне товариство                                  634

3. Неприбуткові підприємства.
Неприбуткове підприємство – підприємство, метою якого є релігійна, соціальна, просвітня, благодійна діяльність і захист спільних інтересів певної організації людей.


Спільні та відмінні риси прибуткових та неприбуткових підприємств
Спільні: беруть участь у наданні послуг або виробництві товарів; займаються торгівлею; забезпечують зайнятість населення.
Відмінні: одержання прибутку не є головною метою; має специфічні джерела фінансування – пожертви окремих осіб та організацій, гонорари; у разі перевищення доходів над витратами підприємство зобов’язане повернути всі надлишку у свою справу; не оподатковується податками; управляє незалежна група опікунів.

ІV. Вправа на фокус уваги (3 хв) – дати приклади підприємств різних господарських форм, аргументувати вибір.
Чому в Україні зараз та гостро постає питання про розвиток малого бізнесу?

V. Завдання для закріплення нової теми (15 хв) – самостійна робота (Додаток А).
Відповіді:
1. а – г – б – в
2. корпорація
3. г
4. г
5. в
6. г
7. б
8. г
9. а
10. 1 – 40 грн.; 2 – 250+1; 3 – 4000; 4 – 250.

VІ. Додаткові завдання

VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
Джерела: І.Ф.Радіонова «Загальна економіка» (С. 191-197)

VІІІ. Заключна частина уроку (установчий слоган – «Наше щастя чи нещастя залежить тільки від нас самих». Монтень)

Підсумки

«За гроші можна купити постіль, але не сон; їжу, але не апетит; ліки, але не здоров'я; прислугу, але не друзів; жінок, але не любов; будинок, але не затишок; розваги, але не радість; освіту, але не розум».

Література:

1.Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
2. Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
3. Практикум з економіки для 10-11 класів.
4. Додаткова література

Додаток А

Самостійна робота за темою
«Підприємство і власність. Організаційно-правові форми підприємств»

Тести

1. Розподілити господарюючі одиниці України за основними формами власності, починаючи з тієї, чисельність підприємств  у якій найбільша (1 б):
а) приватна;
б) державна;
в) міжнародна;
г) колективна.

2. _________є найпривабливішою формою розміщення капіталу для людей, які не зважуються розпочати власну справу (1 б).

3. У Державному класифікаторі форм власності України законодавчо закріплені такі основні форми власності (1 б):
а) особиста, кооперативна, державна, інтелектуальна;
б) приватна, державна, колективна, акціонерна національна та іноземна;
в) приватна, державна, колективна;
г) приватна, державна, колективна, власність інших держав, власність міжнародних організацій.

4. Яка форма власності компанії, якщо акції розподілені так: 25% - робітники; 35% - держава; 40% - фізичну та юридичні особи (1 б):
а) колективна;
б) приватна;
в) державна;
г) акціонерна.

5. До переваг одноосібного володіння не належать (1 б):
а) зосередження прибутку в руках однієї особи;
б) свобода дій при прийнятті рішень;
в) спеціалізація в управлінні;
г) простота в організації та ліквідації.

6. Акціонерний капітал корпорації складається із (1 б):
а) загальної вартості усіх акцій, випущених за курсом, що встановлений на фондовій біржі, та відрахувань з прибутку;
б) загальної вартості усіх акцій, випущених за номінальною ціною, а також суми дивідендів на ці акції та відрахувань з прибутку;

в) загальної вартості усіх акцій, випущених за номінальною ціною, а також суми винагороди, отриманої за акції, на які не встановлена номінальна ціна;
г) загальної вартості усіх акцій, випущених за номінальною ціною, а також суми винагороди, отриманої за акції, на які не встановлена номінальна ціна, та відрахувань з прибутку.

7. За формою організації розрізняють такі підприємства (1 б):
а) приватні, колективні, державні;
б) одноосібне володіння, партнерство, корпорації;
в) малі, середні, великі;
г) неприбуткові прибуткові.

8. Корпорації сплачують вищу порівняно з іншими організаційними формами підприємств податок на прибуток, тому що (1 б):
а) податківці перевіряють діяльність корпорацій частіше, ніж одноосібні володіння та партнерства;
б) банки охочіше дають кредити корпораціям, і частина їх прибутку сплачується банком для погашення боргу за кредит і сплати відсотків;
в) для корпорації характерні значні організаційні та управлінські витрати;
г) фактично прибуток корпорації оподатковується двічі: вперше – як власне прибуток, а вдруге – як дивіденди акціонерів.

9. У якій сфері в Україні переважають малі підприємства (1 б):
а) торгівля;
б) промисловість;
в) будівництво;
г) сільське господарство.

10. Задача. АТ випустило 500 акцій на суму 20000 грн. Розрахувати номінальну вартість; контрольний пакет акцій (шт.); сума дивідендів, які становлять 20% від номінальної вартості; курс акції, якщо ставка банківського процента – 16% (3 б).

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.


Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств. > Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств. Конспект уроку і опорний каркас