KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 15. Менеджмент у підприємницькій діяльності»

Конспект уроку економіки 10 класу

Тема: «Менеджмент у підприємницькій діяльності».

Мета:
1.     закріпити знання по темі «Менеджмент у підприємницькій діяльності»
2.    з׳ясувати, що таке менеджмент, поняття і цілі менеджменту, складові діяльності менеджера;
3.    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, критичний спосіб мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4.    виховувати творчу  активність,вміння працювати в команді, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, слайди.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив-1 хв.)

ІІ Нова тема (35 хв.)

Підприємницький успіх залежить не лише від економічних можливостей фірми чи обсягу виконаних операцій, а й від мистецтва згуртування всього виробничого колективу підприємства для досягнення поставлених цілей, від уміння організувати ефективну реалізацію товарів, дієвого управління персоналом, фінансами, виробничими потужностями. Забезпечити це покликаний особливий вид управлінської діяльності, котрий називається менеджментом (англ. — управляти). У широкому розумінні менеджмент означає вплив на систему чи діяльність для досягнення певних цілей. У сучасній економіці поняття «менеджмент» широко вживається поряд із поняттям «управління».


Ekon6-579.jpg


Менеджмент здійснюється через послідовне виконання управлінських рішень керівника-менеджера.
Мистецтво менеджменту полягає передусім у налагодженні чіткої й ефективної організації роботи, за якої дотримується незаперечне підпорядкування (субординація) керівників різних рівнів, виконання їхніх обов'язків, функціонування системи в цілому.


Складові діяльності менеджера.

Кожен менеджер мусить чітко усвідомлювати і послідовно дотримуватися головних складових управлінської діяльності: планування, організації, мотивації і контролю.


Планування полягає у розробленні планів та забезпеченні їх реалізації. Воно визначає основні показники розвитку виробництва і способи їх досягнення, а також прийняття рішень, спрямованих на виконання запланованого.


Планування роботи зазвичай розраховане на певний період (місяць, сезон, рік), після чого проводять аналіз його ефективності, визначаються переваги н недоліки, які враховуються у подальшому плануванні.


Документ фірми, в якому викладено основні напрями подальшої діяльності підприємства, мета і очікувані результати, називається бізнес-планом.
Організація — складова частина діяльності менеджера, суть якої полягає в координації дій окремих структурних підрозділів та досягненні взаємної відповідності між ними.


Організація як процес передбачає також створення чи поліпшення структури самого підприємства.


Залежно від спеціалізації підприємства практикують створення різних організаційних структур, у яких підрозділи відрізняються варіантами підпорядкування і зв'язків між собою. Проте структурна досконалість повинна поєднуватися з належною мотивацією працівників до праці.


Мотивація є процесом цілеспрямованого формування у людей зацікавленого ставлення до праці та її результатів. В управлінській сфері, як відомо, мотивація є одним із вирішальних чинників підвищення ефективності діяльності. Заходи, до яких може вдаватися підприємець з метою мотивації, найрізноманітніші: поліпшення умов праці і всього виробництва, подяка, премія, підвищення по службі і відповідно догана, штраф, зниження робочого статусу як негативна мотивація.


Найбільшою винагородою для менеджера є досягнення високої результативності його діяльності, бо це сприяє його самоствердженню як управлінця. Виявляти цю результативність покликаний контроль.


Контроль — це елемент менеджменту, що передбачає встановлення прямого і зворотного зв'язку між керівником та виконавцем. Він — важливий фактор ефективної трудової діяльності і забезпечення реалізації заданої управлінської програми. Суть контролю полягає у перевірці відповідності наявного стану роботи на підприємстві, передбачуваному планом.


Ефективного контролю можна досягти, лише застосовуючи його на всіх стадіях виробничого процесу. Для коригування діяльності підприємства за планом використовується поточний контроль, а при оцінюванні отриманих результатів — підсумковий контроль, на основі якого роблять висновки про ефективність роботи.

ІІІ   Релаксація. Чи знаєте Ви, що:


Роберт Оуен — провісник раннього менеджменту
Роберт Оуен (1771-1856) був успішним фабрикантом, виробником текстилю. На початку XIX століття його фабрика була великим підприємством у шотландському місті Нью-Ланарку. Колишній її власник збанкрутував, і Р. Оуен найперше спробував було найняти нових працівників, щоб швидко забезпечити фабрику робочою силою. Однак на початку Промислової революції кандидати у наймані робітники мали або невеликий досвід роботи, або взагалі його не мали. Фабрикант виявив, що робітники були здебільшого безініціативними, некмітливими і нечесними.


Р. Оуен започаткував нову практику управління. Вона передбачала щоденний чи щотижневий облік запасів сировини, незавершеного виробництва та готової продукції. Крім того, фабрикант ввів систему контролю за працею найманих робітників. За підсумками дня на робочих місцях для загального огляду установлювалися знаки відповідної оцінки праці працівників — дерев'яні дощечки різних кольорів. Чорний визначав погану роботу. Виставляли й вели облік «оцінок» майстри і контролери.


Р. Оуен був фанатичним поборником дисципліни і прагнув протидіяти беззаконню, що зароджувалося, однак його робітники поставилися до нововведень без ентузіазму.


Р. Оуен активно керував зовнішніми зв'язками свого підприємства. Він увійшов до складу ділової еліти Глазго, брав участь у соціальному й політичному житті міста. Фабрикант використовував свої зв'язки у верхніх ешелонах влади І для підготовки документів про реформи в економічній системі. Він критично оцінював вплив індустріалізації на становище робітничого класу, вважаючи, що придбання корисних навичок допомогло б вихідцям з робочих родин подолати убогість. Оуен організував при фабриці дитячі садки для дітей робітників старше одного року, щоб дати змогу працювати обом батькам, пропагував необхідність освіти.


Метою теоретичних і практичних експериментів Р. Оуена було виявлення нових способів організації економічної системи заради підвищення заробітної плати робітників і гарантування їм зайнятості навіть під час криз перевиробництва. Наприклад, він переконав своїх однодумців у парламенті про ухвалення у 1815 р. Закону про дитячу працю, відповідно до якого заборонялося б використовувати на фабриках працю дітей віком до 10 років, пропонував обмежити робочий день десятьма годинами. Однак його пропозиції не були сприйняті тодішніми фабрикантами. І це незабаром обернулося соціальними катаклізмами й революціями.

ІV   Заключна частина уроку- 2 хв.
Підведення підсумків.

Література:

Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової, с.31-43.
Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк, с.31-38.
Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Менеджмент у підприємницькій діяльності > Менеджмент у підприємницькій діяльності. Конспект уроку і опорний каркас