KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 16. Маркетинг у підприємницькій діяльності»


Конспект уроку економіки 10 класу

Тема: “Маркетинг у підприємницькій діяльності”.

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про зміст маркетингової діяльності у підприємництві;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“Найкраща витрата часу – це праця”.
“Хліб і праця – щоденне щастя”.


Так говорить італійська народна мудрість.
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:
1    Економіка-єдина область, в якій дві людини можуть отримати Нобелівську премію за прямо протилежні твердження.
2    -Для чого Бог створив економістів?
     -Щоб на їхньому фоні добре виглядали синоптики.

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Ekon6-591.jpg

Питання з повторення:
1    Що є головною рушійною силою діяльності людини? (задоволення потреб,а вони,як ми знаємо, є безмежними) “Желаний никогда своих не умеряем, имея что-нибудь, мы лучшего желаем”. Піраміда потреб А.Маслоу.
2    На яких принципах базується ринкова економіка? (приватна власність,конкуренція,автоматизм регулювання)
3    Що було відсутнє у командній економіці? (Приклади)
4    Від чого залежить успіх підприємницької діяльності і її головна мета-одержання прибутку?
(від схвалення споживачами конкретного товару чи послуги)


Тому епіграфом до нової теми уроку є слова відомого винахідника Томаса Едісона (на дошці)- “Я не бажаю винаходити те, що не зможу продати”. У чому головний зміст цього вислову? А хто знає, якими винаходами прославився Томас Едісон?(ел. лампочка,фонограф, вдосконалив телефон, телеграф та ін.)
Отже, необхідна діяльність, спрямована на вивчення попиту споживачів та організацію виробництва і збуту товарів,що задовольнить цей попит.


Таку діяльність називають маркетингом.

План.
1.    Поняття маркетингу, його визначення, мета.


Що ж таке МАРКЕТИНГ?
Що вам відомо про нього? (мозкова атака)
Чи завжди ви знаходите саме ті товари, які вам потрібні? (Якщо ні, то це свідчить про те, що проведена недостатня робота по М)
“Розповісти про М можна за годину, але щоб зрозуміти його потрібне ціле життя”.
Як перекласти англ. слово market? (ринок)


Отже МАРКЕТИНГ (РИНКОЗНАВСТВО)
Про М написано багато книжок, але найпопулярніша з них америк. маркетолога Філіпа Котлера. Іноді його називають “вухастим”, бо практично з кожної вітчизняної програми з М виглядають занадто довгі вуха Ф. Котлера. (Рекомендований список літ-ри)
В основі М лежить ідея людських потреб.


Варіанти визначень:
1    це економічна діяльність, спрямована на просування товарів і послуг від виробника до споживача; означає роботу на ринку з вивчення й задоволення всіх потреб споживача.
2    поставка потрібного товару в потрібне місце в потрібний час і по необхідній ціні (у потрібній кількості, кольору, форми і т.д.),коротше “абсолютне попадання в точку”.
3    являє собою процес планування і втілення замислу ціноутворення, просування й реалізацію  ідей,товарів та послуг шляхом обміну, що задовольняє цілі окремих людей і підприємств.
4    охоплює всі аспекти діяльності бізнесу – від створення продукту до його післяпродажного сервісного обслуговування.
5    комплекс заходів щодо вивчення ринку, розробки товарів і доведення товару до конкретного споживача.

Головна мета М: так добре зрозуміти покупця, що товар чи послуга будуть повністю відповідати його запитам і продавати себе самі. А правилом успішного М є : добре робити прості речі і вважати своєю метою щастя покупця.

2.    Економічні передумови виникнення маркетингу.
М набув поширення у 30-ті роки XX ст. У зв‘язку з насиченням ринку великою кількістю товарів. Суть маркетингової діяльності полягала у створенні max дешевих товарів, що давало перевагу над конкурентами.(1937 р. –започаткування Америк. Асоціації М)


Період формування сучасної концепції М 30-50-ті роки XX ст.
Причини, що зумовили виникнення й розвиток М. Аналіз схеми.

Ekon6-592.jpg


У сфері комерційної діяльності різні компанії сприйняли М у різний час. До першовідкривачів цього виду діяльності належать такі величезні фірми, як “Кока-кола”,”Проктер енд Гембл”, “Нестле”, “Сіменс”,”Соні”, “Самсунг”...


За останні десятиліття почали все ширше звертатися до М фінансові організації, зокрема, банки. Зараз він привертає до себе увагу некомерційних організацій-освітніх та мед. закладів, культурних центрів.

3.    Різниця між маркетингом і збутом.
Дуже багато людей плутають М із збутом товарів і послуг.
Але це не одне і те  саме!
Збут- це реалізація товарів і послуг.(завершальна ланка М)


М- це процес:
1    пошуку покупців;
2    задоволення покупців;
3    збереження покупців.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
1    “Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти. Вона бажає отримати мед, в кінцевому ж рахунку вона служить інтересам квітів. Те ж саме відбувається і з підприємством”. Поясніть аналогію. (автоматизм регулювання у рин. ек.)
2    Яка головна проблема економіки?


V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів
-    Проаналізувати реклами та упаковки різних товарів та виявити елементи марк. діяльності (яким чином рекламодавець привертає увагу)
-    Провести соціальне опитування та проаналізувати його.(зубна паста-товар короткострокового користування, повсякденного попиту)
-    Скласти сенкен до слова МАРКЕТИНГ(важливий, необхідний;вивчає, досліджує, сегментує; Складова частина підприємницької діяльності; ринкознавство).

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
1    у США 1/2 кожного $,отриманого від реалізації продукції , йде на покриття видатків на маркетинг;
2    у США щорічно на рекламу витрачається понад 100 млрд. $


VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела:
Підручник стор. 90-91;

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“Знання дорожче за багатство”. (італ. нар. Мудрість)

Література:
1    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3    Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Маркетинг у підприємницькій діяльності > Маркетинг у підприємницькій діяльності. Конспект уроку і опорний каркас