KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми: Зміст Слова про похід Ігорів. Сюжет. Жанр.

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>> Українська література: Зміст Слова про похід Ігорів. Сюжет. Жанр.План-конспект уроку з курсу «Українська література 8 клас» з теми «Зміст «Слова про похід Ігорів». Сюжет. Жанр. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму.».


 
Тема уроку:  Зміст «Слова про похід Ігорів». Сюжет. Жанр. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму.      

Мета уроку: проаналізувати зміст твору, його сюжетні особливості, з’ясувати жанр, дати характеристику образам руських князів, розкрити  втілення в образах твору ідеї патріотизму; розвивати й удосконалювати вміння аналізувати й зіставляти образи, уміння виразного читання, аналізу творів зображувального мистецтва; виховувати пошану та любов до давньоукраїнської  літератури, до рідної землі.

Тип уроку:      комбінований.

Обладнання: виставка літератури, роздатковий матеріал, ілюстрація до твору С.Кобуладзе «Битва з половцями», репродукції картин І.Глазунова «Князь Ігор», В.Васнєцова «Після побоїща Ігоря Святославича з половцями», аудіозапис  арії Ігоря з опери  Бородіна «Князь Ігор».

Епіграф:
                                         «Слово про похід Ігорів» – не оповідання,
                                        це роздуми над долею рідної землі.
                                       О.Орлов


                                                                  Зміст  і структура уроку

І. Організаційно-вступна частина уроку

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання (диференційованого характеру)

Метод «Закінчи речення».

1. Поема «Слово про похід Ігорів» набула широкої відомості завдяки...
2. «Слово про похід Ігорів» вперше видано у… році.
3. «Слово про похід Ігорів» присвячене походу…
4. Оригінал поеми не зберігся, тому що…
5. Копію «Слові про похід Ігорів» подарували...
6. Композиція складається зі…
7. Особливості композиції – …
8. У творі згадується співець …
9. …передвіщало поразку.
10. Автор «Слово про похід Ігорів»...

Відповіді:
1.О.Мусіну-Пушкіну.
2. 1800 р.
3. Новгород-сіверського князя Ігоря на половців 1185 р.
4. Згорів під час пожежі в Москві 1812 р.
5. Цариці Катерині ІІ.
6. Вступу, основної частини, закінчення.
7. Недотримання хронології.
8. Боян.
9. Затемнення сонця.
10. Невідомий.

ІІІ. Перевірка раніше засвоєних знань

  Інтелектуальна розминка

1. Чи вважаєте ви, що похід князя Ігоря на половців– необачна авантюра?
2. Яким видався для русичів перший день зустрічі з половцями?       
3. Чим для Ігоря закінчився сміливий похід?
4. Як почував себе князь Ігор в полоні?
5. Хто допоміг втекти князю Ігорю з половецького полону?
6.Як зустрів князь Київський Святослав Ігоря?
7.Яке «золоте слово» зронив Святослав?

Тема твору – оспівування  Київської  Русі у ІІ пол. XII ст.
Ідея – заклик до єдності руських князів у боротьбі  проти половців; засудження князівських міжусобиць.
Жанр – урочиста ораторська промова; героїчна пісня, повість, поема (різні трактування дослідників).

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, формування мотивації учіння

Постановка виконавських завдань

1. Узагальнити знання щодо образної характеристики перонажів.
2. Прокоментувати доречність епіграфа уроку.
3. Проводити мистецькі паралелі щодо сюжету поеми.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу

Учитель. Усі образи твору підпорядковані єдиному ідейному задумові становлять складну й водночас струнку сукупність засобів його вираження. Зас ловами дослідника С.Пінчука, «образи «Слова про похід Ігорів» відзначаються великою художньою місткістю, виразністю». Людські характери змальовані скупо, але в кожному підкреслено найприкметнішу рису особи: в Ігоря – хоробрість, у Святослава – мудрість. Розкриті ці властивості в найхарактерніших для даного героя обставинах: воїна – у битві, політика – у промові.

Робота в групах.

І група. Образ князя Ігоря                
Орієнтовний план характеристики
1.Князь Ігор – мужній стратег і  хоробрий воїн.
2. Молодий, сміливий, амбіцйний князь.
3.Вольова натура, авторитет для воїнів.
4.Поведінка під час битви (найважливіші риси характеру та досягнення).
5.Співчутливе ставлення до брата Всеволода та воїнів під час поразки.
6.Турботливий батько і люблячий чоловік.
7.Необачність, недалекоглядність молодого князя.
8. Дружнє ставлення до Ігоря князів та дружини.
9.Авторська позиція (+ цитати).

Миистецькі паралелі.
-Аналіз репродукції картини І.Глазунова «Князь Ігор».
-Розповідь учнів про те, як відбувається битва, якості, що виявляє князь Ігор, його досягнення (звертання до ілюстрації С.Кобуладзе «Битва з половцями»).
- Аналіз картини В.Васнєцова «Після побоїща Ігоря Святославича з половцями».
-Прослухов. арії Ігоря з опери  Бородіна «Князь Ігор».

ІІ група. Образ князя Святослава
 Орієнтовний план характеристики
1. «Великий грізний» київський князь.
2. Видатний полководець.
3. Піклувальник про долю рідної землі, спустошеної кочівниками-нападниками.
4.Святослав–видатний державний діяч, патріот рідної землі.
5.Ставлення до вчинку Ігоря.
6.Оспівування автором мужності і хоробрості князя київського.
7.Власне ставлення до  вчинків та дій князя Святослава.

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань

Робота в парах. Метод «Моя позиція».
1.Князь Ігор діяв всупереч стратегії князя київського Святослава як справжній патріот рідної землі?
2. Поведінка князя Святослава щодо необдуманого вчинку Ігоря – приклад для наслідування?
Методика проведення. Одним реченням висловити власну позицію. Переконати учня, з яким об’єднався у пару, що власна теза найважливіша. А потім одна пара переконує іншу у важливості висловленого. Кількість тематично схожих висновків визначатимуть колекливну думку обговорюваного.

                                                                Коментар епіграфа уроку.

Вправа «Снігова куля»
І група. Святослав. ІІ група. Ігор.
 (Слово. – Речення. – Питання. – Відповідь)
Узагальнювальне слово вчителя
 
VІІ. Підведення підсумків уроку і повідомлення д/з.   
Оцінка діяльності на уроці, обгрунтування виставлених балів, педагогічні рекомендації щодо вдосконалення навчальної роботи, оголошення домашнього завдання.
1.Опрацювати матеріал підручника.
2.Підготувати план до образу Ярославни; визначити символічно-міфічні образи у творі та їхнє значення;  з’ясувати фольклорні мотиви «Слова про похід Ігорів».


                                                     Використана література.

Прадавня українська література.//Цимбалюк В.Українська література: проб. підручн. для 8 кл. загальноовітн. шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів. –   К.:Освіта, 2001. –   С.32-38.
Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. –88 с.
Слоньовська О.В. Українська література: підручн. для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл./ О.В. Слоньовська. – К.: Освіта, 2008. –  С.61-91.
Степанишин Б.І. Українська словесність від  прадавніх часів до середини ХІХстоліття. – Тернопіль:Підручники і посібники, 1999. – С.41- 49.
Степанишин Б.І.Давня українська література в школі. – К.: Либідь, 2000. – С.335-361.

Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці

Планування уроків з української літератури онлайн, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання з української літератури 3 класу скачати

Предмети > Українська література > Українська література 8 клас > Зміст Слова про похід Ігорів. Сюжет. Жанр > Зміст Слова про похід Ігорів. Сюжет. Жанр. Конспект уроку і опорний каркас