KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми «Мотиви невольницької лірики Т.Шевченка»

Гіпермаркет Знань>>Українська література >>Українська література 8 клас>> Українська література: Мотиви невольницької лірики Т. Шевченка. “Ой три шляхи широкії”, “Мені однаково, чи буду” (з циклу “В казематі”)


Конспект уроку до предмету Українська література 8 клас.

Тема «Мотиви невольницької лірики Т. Шевченка. “Ой три шляхи широкії”, “Мені однаково, чи буду” (з циклу “В казематі”) ».


Конспект уроку до теми «Т.Г.Шевченко. Сторінки життєвого і творчого шляху»


Тема уроку: Мотиви невольницької лірикилірики Т.Шевченка. «Ой три шляхи широкії». «Мені однаково, чи буду...»  (з циклу «В каземті»).

Мета уроку: ознайомити учнів з поетичними творами, написаними у казематі, з’ясувати мотиви їх написання, допомогти усвідомити ідейно-художній аналіз віршів поета, розвивати навички вдумливого,  виразного читання поетичних творів, висловлення своїх суджень про прочитане; виховувати усвідомлення великого значення  почуття  вірності для формування особистості.
Тип уроку:  засвоєння нових знань.
Обладнання: «Кобзар», ілюстрації до поезій, картки
самоконтролю, аудіозаписи поезій.
Теорія л-ри: філософська  лірика, силабо-тонічне віршування.

Зміст і структура уроку


І.Організаційно-вступна частина


ІІ.Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань.


1. Літературна вікторина.
1.У якому селі провів свої дитячі роки Т.Г.Шевченко?
2.До якого художника в науку віддав Т.Г.Шевченка пан Енгельгардт?
3.З якою метою Тарас ходив у Літній сад білими ночами?
4.Хто одним з перших вирішив допомогти Т.Г.Шевченку стати вільним?
5.Як допоміг поетові у викупі з кріпацтва художник Карл Брюллов?
6.Коли Т.Г.Шевченко отримав відпускну грамоту?
7.Коли і де вийшла перша збірка поетичних творів Т.Г.Шевченка?
8.У який навчальний заклад зарахували Т.Г.Шевченка  вільним слухачем?
9.Як називають зоряний час у житті Т.Г.Шевченка-поета?
10. Коли вперше заарештували Т.Г.Шевченка?
11.Де народився цикл поезій «В казематі»?
12.Яку книгу укладав Кобзар для дорослих неграмотних земляків?

Відповіді. 1.Керилівка. 2.В.Ширяєва. 3. Змальовувати скульптури. 4.І.Сошенко. 5.Написав портрет російського поета В.Жуковського, за вилучені гроші від якого і викупили поета з неволі. 6. 22 квітня 1838 р. 7.У 1840 р. в Петербурзі. 8. В.Академію мистецтв. 9.Період «трьох літ» (1845-1847). 10. 5 квітня 1847 р. 11.У застінках Петропавліської фортеці. 12. «Буквар».

 2.Виразне читання напам’ять уривка з поезії «Думи  мої, думи мої...»

3. Інформативне повідомлення «Мотиви невольницької лірики Т.Г.Шевченка».

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.Мотивація навчальної діяльності.


ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Вступне слово вчителя.
Т.Г.Шевченка заарештувати 5.04.1847 р. під час переправи Дніпром, коли він їхав на весілля до Миколи Костомарова, де мав бути старшим боярином. Поета звинуватили в участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, у написанні революційних  творів. З 21.04 по 30.05. 1847 р. Т.Шевченко перебував у казематі, очікуючи вироку та мужньо й сміливо вів себе на допитах. Цикл поезій Т.Г.Шевченка «У казематі» написаний у застінках Петропавлівської фортеці  між 17 квітня і 30 травня 1847 р. Він включає 13 поезій: «Ой одна я одна», «За бараком байрак», «Мені однаково», «Не кидай матері!» – казали», «Чого ти ходиш на могилу», «Ой три шляхи широкії», «Н.Костомарову», «Садок вишневий коло хати», «Рано-вранці новобранці», «В неволі тяжко», «Косар», «Чи ми ще зійдемося знову», «Згадайте, братіє моя» (дописана у Орській фортеці). Мотив поетичних творів: туга за рідним краєм, захоплення красю рідної природи, самотність, заклик бути вірним народові, Україні, тривожні думки про майбутнє.

Виразне читання ліричного твору «Ой три шляхи широкії» (З циклу «У  казематі»).
Бесіда. Обмін враженнями.
1.Який настрій викликала поезія?
2.Які навіює почуття цей поетичний твір?
3.Які казкові народнопісенні образи використано у творі і з якою метою?


Ідейно-художній аналіз поезії.
Тема – зображення важкого життя простого українського люду, беззахисність існування в умовах тогочасного суспільного ладу.
Ідея – засудження дій тогочасної владної верхівки, яка байдужа до долі простих людей, чинить безчинства та перешкоду їхньому по-своєму щасливому і повноцінному життю.
Вид лірики– громадянська.
Художня палітра поезії (аналіз художніх засобів: лексичних, синтаксичних, фонетичних, стилістичних фігур).
Символічні образи, мігізм числа три.
Визначеня віршового розміра поезії, римування; види рим.
Висновки. В основі поезії – життєвий факт: примусова солдатчина чи участь у військових діях,  наслідки яких у більшості випадків були дуже плачевні.

-Виразне читання поезії «Мені однаково, чи буду...»
-Прослуховування аудіозапису поезії.
-Перегляд відеосюжету ( «Мені однаково», музика М.Лисенка,  виконує І.Козловський).

Бесіда. Обмін враженнями
1.Чим схвилювала поезія?
2.Яким уявляється вам поет під час написання цього твору?
3. Чому ліричний героя так песимістично налаштований щодо кращої долі свого народу?
4. Що свідчить про небайдуже ставлення поета до долі рідного краю?
-Ідейно-художній аналіз поезії.
Тема – зображення відданості митця Вітзизні, роздуми про важку долю рідного краю, привселюдна сповідь поета перед  народом.
Ідея– уславлення патріотизму та нескореності ліричного героя, віра автора у неминучість перемін на краще у долс свого народу.
Вид лірики – філософська.
Особливість побудови поезії (умовно 2 частини за принципом  протиставлення: байдуже – не однаково).

Робота в групах. Гронування.
Завдання І групі. Визначити, що байдуже ліричному герою.
Завдання ІІ групі. Визначити, що не однаково ліричному герою.
Художя своєрідність поезії.
Визначення віршового розміра поезії, римування; види рим.

Висновки. Метод ПРЕС. Яким вам уявляється герой поезії?
Я вважаю...
Тому що...
Наприклад...
Таким чином...

V. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу
Експрес-опитування (метод «Незакінчене речення).
Поезія «Ой три шляхи широкії»
1. «На чужину з України
... розійшлся». (Брати).
2. «Посадила стара мати
... в полі». (Три ясени).
3. «А дівчина заручена...» (Червону калину).
4. «Повсихали три явори,
Калина...» (Зов’яла).
5. «Плаче жінка з діточками
В... хаті». (Нетопленій).
6. «А три щляхи широкії
... заростають». (Терном).

Поезія «Мені однаково, чи буду...»

1.«Мені однаково, чи буду
Я жить ... чи ні». (В Україні).
2. «Чи хто згадає, чи забуде
Мене ... на чужині». (В снігу).
3. «В неволі виріс між...
І неоплаканий своїми». (Чужими).
4. «На нашій славній Україні,
На нашій – ... землі». (Не своїй).
5. «Мені однаково, чи буде
Той син..., чи ні». (Молитися).
6. «Та не однаково мені,
Як Україну ...
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окрденую, збудять». (Злії люде).

VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Узагальнювальне слово учителя (оцінка діяльності на уроці, обгрунтування виставлених балів, педагогічні рекомендації щодо вдосконалення навчальної роботи, оголошення домашнього завдання).

Домашнє завдання:
1) опрацювати матеріал підручника (стор.107-109);
2) зробити ідейно-художній аналіх поезії Т.Г.Шевченка «Минають дні, минають ночі...»

Використана література.

Слоньовська О.В. Українська література: підручн. для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл./ О.В. Слоньовська. – К.: Освіта, 2008. –  С.109-112.
Чупринін О.О. Українська література. 8 клас. І семестр. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. – С.61-66.
Шевченко Т.Г. «Мені однаково»// http://www.youtube.com
Шевченко Т.Г. Кобзар. –К.: Вид. центр «Просвіта», 2003. С.163-164.


Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці

Шкільна бібліотека онлайн, підручники та книги по всім предметам, Українська література 8 клас скачати

Предмети > Українська література > Українська література 8 клас > Мотиви невольницької лірики Т. Шевченка > Мотиви невольницької лірики Т. Шевченка. Конспект уроку і опорний каркас