KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку на тему «Буря на Чорному морі». Проблема відповідальності і поведінки людини християнським загальнолюдським цінностям

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>> Українська література: Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння (“Буря на Чорному морі”). Морально-етична проблематика


План-конспект уроку з курсу «Українська література 8 клас» з теми ««Буря на Чорному морі». Проблема відпові дальності і поведінки людини християнсь ким загальнолюдським цінностям.».


Тема уроку:«Буря на Чорному морі». Проблема відповідальності та поведінки людини християнським загальнолюдським цінностям.
                     
Мета уроку:ознайомити учнів з сюжетом думи, її проблематикою; розвивати уважність, вдумливість, аналітико-синтетичне мислення, навички виразного читання думи; виховувати бажання відроджувати і вивчати народу творчість.
Тип уроку:  засвоєння нових знань.
Обладнання: виставка літератури, аудіозаписи, ілюстрації  до думи, репродукції картин О.Полякова «Шторм» , С.Ісаєва. «Цунамі», мультимедійні засоби наочності.


Зміст і структура уроку


І. Організаційно-вступна частина
ІІ.Перевірка домашнього завдання; актуалізація і корекція опорних знань.

1)Репродуктивна бесіда
1. Що називається думою? 
2. Які є різновиди дум?
3. У чому полягає жанрова своєрідність дум?
4. Яка проблематика народних дум?
5. Хто є навідомішими співцями-кобзарями?

2)Тестове завдання на відповідність (за сюжетом думи «Маруся Богуславка»).

1.«Маруся попівна Богуславка 
До... приходжає».
2.«А завтра святий празник, роковий день...»
3. « Бо як буде наш пан турецький до мечеті від’їжджати,  То буде мені… на руки .... віддавати».
4. «Ой... Ви, біднії невольники!
Та не лайте мене, не проклинайте!»
5. «Вислухай... у просьбах щирих...»
6. «То до їх ... Маруся, попівна-Богуславка, Приходжає».
А.Ключі.
Б.Козаки.
В.Дівка-бранка.
Г.Темниці.
Ґ. Великдень.
Д. Боже.


   
Відповіді. 1.Г. 2. Ґ. 3.А. 4.Б.  5.Д.  6. В.

ІІІ.Повідомлення теми та мети уроку; мотивація навчальної діяльності.
Постановка виконавських завдань.
Вдосконалювати:
-вміння виразно читати та виконувати ідейно-художній аналіз думи;
- співставляти сюжет думи з репродукціями картин цієї тематики.

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1.Виразне читання (прослуховування  аудіозапису) думи «Буря на Чорному морі»
2. Обмін враженнями. Робота над текстом думи.
3. Ідейно-художній аналіз думи (Художні засоби - передчуття небезпеки).
Тема– зображення важкої долі двох братів-козаків,  які, відправившись захищати рідний край, керуючись гординею та власними амбіціями, знехтувавши батьківським благословенням, потрапили у важке становище під час  шторму; проте  вчасно отямившись, були врятовані з допомогою  ласки Божої.
Ідея – засудження гордині, непокірності, зневаги до отчуючих  та уславлення волелюбності братів-козаків.
Робота в групах.
Завдання. Виконати порівняльну характеристику сюжету думи «Буря на Чорному морі» з репродукціями картин О.Полякова «Шторм» та  С.Ісаєва. «Цунамі».

V. Узагальнення і систематизація знань
Робота з підручником.
Ознайомлення з художнім описом «Козаки з дна моря» М.Слабошпицького. Порівняння його з сюжетом думи, відзначивши спільні та відмінні риси.

Диспут  на тему «Гріхопадіння – причина невдач?»


VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
Бесіда. «Мікрофон».
1.Які  події відтворено у думі «Буря на Чорному морі»?
2.Як і за що покарані герої думи?
3. Як брати пояснювали причину невдачі?
4. Що допомогло героям протистояти небезпеці?
5.Які риси характеру братів ви схвалюєте, а які засуджуєте і чому?
6.Які художні засоби найточніше передали передчуття небезпеки?

Узагальнювальне слово учителя
(оцінка діяльності на уроці, обгрунтування виставлених балів, педагогічні рекомендації щодо вдосконалення навчальної роботи, оголошення домашнього завдання).

Домашнє завдання: опрацювати матеріал підручника (стор.51-58); пригадати відомості з теорії л-ри про думи (пит. на стор.41).
 
Використана література.

Закувала зозуленька: Антологія української народної поетичної творчості. К., 1998. – 423с.
Слоньовська О.В. Українська література: підручн. для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл./ О.В. Слоньовська. – К.: Освіта, 2008. –  С.51-58.


Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці


Збірка конспектів уроків з української літератури скачати, календарно-тематичне планування, підручники по всім предметам онлайн

Предмети > Українська література > Українська література 8 клас > Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння > Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння. Конспект уроку і опорний каркас