KNOWLEDGE HYPERMARKET


Культура України в другій половині XVIIІ cт. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Культура України в другій половині XVIIІ cт. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

Засвоєння нових знань на основі дискусії

Мета

Дізнатися про напрямки розвитку культури в другій половині 18 століття.

Завдання

  • освоїти інформацію про основні напрямки розвитку культури;
  • дізнатися про основних культурно-історичних діячів періоду;
  • навчитися створювати презентацію на задану тему;
  • у форматі дискусії донести учням думку, що безкультур’я - також частина культури; культурна ситуація в країні потребує втручання небайдужих особистостей та спроб національного відродження.

Хід уроку

І. Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)

Мотивація, перевірка домашнього завдання. (7-9 хв)

Учні виступають з доповідями, приготованими вдома.

Методичні примітки: урок можна провести у інтерактивному форматі, замінюючи текст вчителя на доповіді учнів. Учитель координує та регуляє процес виступів, розподіляє порядок виступаючих та ініціює дискусії та обговорення на дискусивні питання.

Актуалізація опорних знань (3 хв)

Міні-дискусія: "Безкультур’я - також культура? Сучасний стан культури в Україні".

Вивчення нової теми. (20 хв)

У другій половині XVIII ст. південна Україна та Крим увійшли до складу Росії.


З кінця XVIII ст. безкрайні степи Північного Причорномор'я почали швидко заселятися. На нові землі прибували втікачі від феодального гноблення з Правобережної та Лівобережної України, центральних губерній Росії. Царський уряд роздавав великі ділянки землі поміщикам, чиновникам і офіцерам, поселяли в своїх володіннях кріпаків. На Південну Україну прибуло також чимало іноземних колоністів – сербів, болгар, молдаван, німців.

На освоєних землях Південної України обробляли зернові культури, вирощували тютюн і виноград. У маєтках феодалів містилися тисячі голів великої рогатої худоби, коней, овець, кіз. Руками простих людей зводилися нові міста і села, освоювалися природні багатства. В кінці XVIII ст. виникли такі міста, як Херсон, Олександрівськ (зараз Запоріжжя), Катеринослав (нині Дніпропетровськ), Миколаїв, Одеса та інші.


Молоді паростки тютюну

Молоді паростки тютюну


Стадо овець

Стадо овець


Віртуальна екскурсія по містам, що виникли в кінці XVIII ст.


Питання до відео:

1. Яке місто вам найбільше сподобалося?

2. Які споруди з побачених вами на відео, на вашу думку, були побудовані в середині-кінці 18 століття?


Завдання: 1-2 учні створюють презентацію "Моє рідне місто: історія створення та сучасність" за допомогою комп’ютера та інтернета.

Завдяки використанню покладів корисних копалин розвивалася промисловість краю. Великим районом видобутку вугілля поступово ставав Донбас. Виникли ливарні в Херсоні та Луганську. На верфях Миколаєва та Херсона будувалися військові і торговельні судна. Одеса, Бердянськ, Маріуполь та інші портові міста стали справжніми морськими воротами держави.

Видобуток вугілля

Видобуток вугілля


Маріупольський порт сьогодні

Маріупольський порт сьогодні

Порівняно швидкого розвитку продуктивних сил Південної Україна сприяли слабкість феодально-кріпосницьких відносин, вигідне географічне положення, природні багатства.

Протягом 90-х років XVIII ст. на територію Правобережжя були поширені загальноросійські адміністративні органи та установи. У краї почали діяти намісницьке, а пізніше губернські управління, царські судові органи та ін. Становище народних мас майже не змінилося. Вони, як і раніше, відробляли панщину в маєтках феодалів і платили численні державні податки. Одночасно польські магнати отримали від царської влади нові чини, звання, права російського дворянства.

Звільнення Правобережної України і возз'єднання її з іншими українськими землями в складі Російської держави мало велике значення для всього українського народу. Створювалися найсприятливіші умови для економічного та культурного розвитку України. Об'єднавшись, трудящі Росія і Україна ще рішучіше повели спільну боротьбу проти поміщиків і самодержавства.

Прискорення розвитку продуктивних сил на Україну обумовлювало необхідність поширення грамотності.

Центром освіти була Київська академія. Студенти вчилися тут дискутувати і відстоювати свої погляди. Викладацькою діяльністю тут займалася ціла група професорів, серед яких широтою наукових інтересів виділявся Феофан Прокопович. У своїх працях вчений прагнув обгрунтувати необхідність проведення реформ у сфері освіти, побуту і звичаїв. Йому належить певний внесок у реорганізацію армії і флоту.


Академія мала велику бібліотеку, в якій нараховувалося близько 12 тисяч книг. У 1734 р. в академії слухав лекції і працював у бібліотеці Михайло Ломоносов (згадайте, чим прославився цей великий російський вчений).

В кінці XVIII ст. на Україні почали діяти перші професійні школи. До них, зокрема, належала госпітальна школа в Єлисаветграді, артилерійська школа і штурманське училище в Миколаєві.

На Правобережжі та західноукраїнських землях просвітництво перебувало у занедбаному стані. Переслідувані католицьким духовенством і королівськими владою українські школи тягнули жалюгідне існування. У той же час польсько-шляхетське уряд підтримував навчальні заклади, яким протегувала католицька церква і єзуїти. Тут здобували освіту тільки діти магнатів, шляхти, духовенства.

Певних успіхів досягла книговидавнича справа. Протягом XVIII ст. удосконалилася техніка друку, поліпшувалося оформлення книг. Велике значення в розвитку друкарства мало введення в Росії цивільного шрифту (з історії СРСР згадайте, коли це відбулося). Перша друкарня з цивільним шрифтом на Україні була відкрита в 1764 р., в Єлисаветграді (нині Кіровоград). Пізніше такі друкарні з'явилися в Києві, Катеринославі, Харкові та інших містах. Але книги були дуже дорогими. Їх могли придбати лише заможні люди.

Поступово звільнялася від релігійних пут медицина. З'явилися перші підручники, де викладалися основи медичних знань, описувалися різні хвороби. Певні успіхи були досягнуті в боротьбі з епідемічними захворюваннями.

Математична наука також почала набувати практичного спрямування. Наприклад, у підручник І. Фальківського були включені елементи практичної математики, матеріали з тригонометрії, цивільної та військової архітектури.

Провідне місце в розвитку української культури належить філософу і письменнику Григорію Савичу Сковороді (1722-1794), сину бідного козака з Полтавщини. Після навчання в Київській академії він подорожував по європейських країнах. Потім Сковорода викладав у Переяславському та Харківському колегіумах, але, переслідуваний церквою і царською адміністрацією, незабаром залишив стіни цих навчальних закладів. У своїх творах мислитель засуджував мерзенну феодальну дійсність, виступав проти тиранії і соціальної несправедливості. Все своє життя він прагнув до свободи і заповідав написати на могильній плиті слова: „Світ ловив мене, але, не спіймав”. 


Сковорода

Сковорода


Сковорода

У XVIII ст. в Україні з'явилися історичні праці, написані у формі літописів. Їх автори Самуїл Величко та Григорій Грабянка описали події визвольної війни українського народу 1648-1654 рр.., позитивно оцінювали історичний акт возз'єднання України з Росією. У той же час вони прославляли гетьманів, полковників, царських вельмож, вище православне духовенство і засуджували антифеодальні повстання і виступи.


летопись

Висновки та узагальнення (3-4 хв)

Учитель прононує учням відповісти на запитання:

1. Як розвивалася промисловість?

2. Що ви пам"ятаєте про стан освіти?

3. Як розвивалася математична наука?

4. Хто такий Григорій Сковорода?

5. Розкажіть про діяльність Г.Сковороди.

6. В якому стані перебувала книговидавнича справа?

Домашнє завдання (1-2 хв)

1. Вивчити матеріал теми за підручником, заповнити словнички дат і термінів.

2. Підготувати ребуси або кросворд до теми "Розвиток мистецтва другої половини 18 ст."

3. За бажанням: написати доповідь на тему "Байки Г.Сковороди"


Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Українська культура середини-кінця 18 століття" Шевченко Т. І., учителя історії гуманітарної гімназії, м. Жовті Води, Дніпропетровська область

2. Урок на тему "Культура України середини-кінця 18 століття" Панчук Олени Миколаївни, учителя історії, Рівненська обл.

3. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Комплексний довідник. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009

4. Пасічник М. С. Історія України. Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. - К. : Знання , 2006

5. О. К. Струкевич, І. М. Романюк, Т. П. Пірус Історія України 8 клас, 2008

6. www.youtube.com


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Любименко В.В.

Шевченко Т. І.

Панчук О. М.

Король Б.Ю.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас