KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ліричність і романтичність у віршах Лесі Українки Хотіла б я піснею стати й Ви щасливі, пречистії зорі

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>>Українська література:Ліричність, романтичність, волелюбність і оптимізм, мрія й дійсність у віршах Лесі Українки “Хотіла б я піснею стати” й “Ви щасливі, пречистії зорі”.

Л.Українка(26).jpg
Ви щасливі, пречистії зорі,
ваші промені — ваша розмова;
якби я ваші промені мала,
я б ніколи не мовила слова.
Ви щасливі, високії зорі,
все на світі вам видко звисока;
якби я так високо стояла,
хай була б я весь вік одинока.
Ви щасливі, холоднії зорі,
ясні, тверді, неначе з кришталю;
якби я була зіркою в небі,
я б не знала ні туги, ні жалю._ _ _
Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну.
Щоб геть аж під яснії зорі
Полинути співом дзвінким,
Упасти на хвилі прозорі,
Буяти над морем хибким.
Лунали б тоді мої мрії
І щастя моє таємне,
Ясніші, ніж зорі яснії,
Гучніші, ніж море гучне.

Хотыла б я (27).jpg


Питання (26).jpg
1.    Самостійно проаналізуйте вірш «Ви щасливі, пречистії зорі», розкривши його ідейний зміст та художню форму.
2.    У чому полягає автобіографічний характер вірша  «Давня весна»? Як у ньому виражена тема гармонійної єдності людини і природи? Чим вразила вас ця поезія?
3.    Розгляньте і опишіть репродукцію картини Олени Кириченко «Починається день» (с. 125). Чи співзвучний настрій героїні картини із ліричною героїнею вірша «Давня весна»? Обґрунтуйте свою відповідь. Як ви розумієте назву картини? Чи можна назвати цей твір живопису символічним?
4.    Визначте основний пафос поезії «Хотіла б я піснею стати». Знайдіть у тексті епітети і порівняння, поясніть їх роль.
5.    Який вірш Лесі Українки вам найбільше сподобався і чим саме?
6.    Визначте, чим співзвучні ці поезії Лесі Українки із віршем Михайла Лєрмонтова «Парус», знайшовши текст у шкільній бібліотеці.
7.    Вивчіть вірш «Хотіла б я піснею стати» напам'ять.


Знати!(26).jpg

Трискладові віршові розміри

Із двоскладовими віршовими розмірами — хореєм та ямбом — ви вже ознайомились.


   У творах, написаних трискладовим віршовим розміром, наголос може падати на перший, другий чи третій склад.
Трискладова стопа з наголосом на першому складі називається дактилем, з наголосом на другом складі —амфібрахієм, з наголосом на третьому складі — анапестом.


  Візьмемо перші два рядки з вірша Лесі Українки «Хотіла о я піснею стати» і з'ясуємо, як чергуються в них наголошені и ненаголошені склади:
Хотіла б я піснею стати  
У сюю хвилину ясну.


Отже, у цій поезії стопи складаються з трьох складів і наголоси в них падають на другий склад. Це тристопний амфібрахій. А тепер складемо схему чергування наголошених і ненаголошених складів у вірші «Ви щасливі, пречистії зорі». Слід пам'ятати, що визначаємо не фонетичні, а ритмічні наголоси, тобто ті, яких вимагає віршовий ритм (службові частини лови та займенники часто вимовляються як ритмічно ненаголошені):
Ви щасливі, пречистії зорі,  
все на світі вам видко звисока.  


Як бачимо зі схеми, це тристопний анапест.


Василь Цимбалюк, Українська література , 8 клас.
Надіслано читачами з інтернет-сайту

шкільний календарний план з літератури, найбільша бібліотека рефератів, домашнє завдання для 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.