KNOWLEDGE HYPERMARKET


Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас. Повні уроки>>Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

комбінований

Мета

дізнатися про розвиток літератури, драматургії, архітектури та інших аспектів та галузей культури.

Задачі

 • проінформувати учнів про основних історичних особистостей періоду
 • донести учням інформацію про стан літератури, драматургії, архітектури, містобудування в Україні
 • дізнатися про розвиток та основні досягення музики на українських землях
 • навчитися пов’язувати події та процеси історії України із загальносвітовими
 • навчитися опрацьовувати відеоматеріал.

План уроку

 • Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)
 • Перевірка домашнього завдання. (5-7хв)
 • Актуалізація опорних знань (3-5 хв)
 • Вивчення нової теми. (20 хв)
 • Самостійна робота учнів (4-6 хв)
 • Висновки та узагальнення (3-4 хв)
 • Домашнє завдання (1-2 хв)
 • Відеоматеріал до уроку

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)

Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми продовжуємо вивчення тематичного блоку, що стосується культурного життя України у другій пол. 19 ст. Тему уроку та дату ви бачите на дошці. Перенесіть собі у зошити, будь ласка. Хто сьогодні відсутній на уроці?

Перевірка домашнього завдання. (5-7хв)

Учні виступають із доповідями (див. попереднє домашнє завдання), учитель дякує за роботу та виставляє оцінки.

Актуалізація опорних знань (3-5 хв)

 • В якій формі існував театр у кінці 18 - на початку 19 ст?
 • Назвіть видатних живописців 18 - початку 19 ст.

Вивчення нової теми. (20 хв)

Умови розвитку українських літератури та мистецтва

Умови розвитку української культури у другій половині 19 століття були вкрай несприятливими. Не маючи захисту власної держави (Україна не була незалежною або автономною), вона змушена була переборювати тиск великодержавного російського, польського, угорського, австрійського та румунського шовінізму. Їй довелося долати різноманітні адміністративні обмеження та заборони. Нарешті, у своєму прагненні дійти до українського читача, глядача та слухача українські письменники і митці змушені були долати також опір культур інших народів, які пригнічували українську культуру. Поширення такого різноманіття культур на українських землях мало неоднозначні та суперечливі наслідки. Загальнолюдські, гуманістичні засади інших культур залюбки сприймалися нашими митцями. Але відчутною була денаціоналізація, асиміляція українців та боротьба інших культур з нашою. Відомий євпропейський публіцист і мислитель кінця 19 ст. В. Жаботинський, який довгий час проживав на території України і прискіпливо займався вивченням українсько-російських відносин у культурній сфері. Він писав: „Всюди на периферії держави російська культура з'являється лише після того, як земський ярига прокладав їй дорогу, витоптавши чоботиськом усіх її конкурентів”.


Питання на активізацію уваги: як ви розумієте даний вислів?

Історичні особистості

Жаботинський Володимир Євгенович

(1880, Одеса, - 1940, Нью-Йорк), письменник і публіцист, один з лідерів сіоністського руху.


Жаботинський
Жаботинський отримав російську освіту і, будучи далекий від єврейських національних проблем, на перших порах виступав як російський письменник. Завдяки неабиякому літературному даруванню (переклад «Ворона» Е. По, зроблений ним у 17 років, був свого часу визнаний кращим російським перекладом цього вірша) і лінгвістичним здібностям (згодом Жаботинський вільно володів сімома мовами), вже у віці 18 років Жаботинський стає іноземним кореспондентом – спочатку в Берні, а потім у Римі – газети «Одеський листок» і «Одеські новини». Перебування за кордоном (1898-1901) допомогло Жаботинському глибше познайомитися з європейською культурою і актуальними соціальними проблемами тогочасної Європи. Повернувшись в 1901 р. до Одеси, Жаботинський стає членом редакції і провідним фейлетоністом газети «Одеські новини». Написані Жаботинським в цей період драми «Кров» і «Гаразд» були поставлені Одеським міським театром, а поема «Бідна Шарлота» (про вбивцю Марата Шарлотті Корде) отримала високу оцінку критиків.


Одеський міський театр

Одеський міський театр

Але українська культура та мистецтво мали свої переваги, котрих не могли мати їх конкуренти, за спинами яких стояли могутні держави з їх асиміляторською політикою. Українська національна література та мистецтво говорили зрозумілою народу мовою, переповідали про добре відоме і близьке звичайним людям, були порадниками, втішали у біді та підтримували і раділи разом у щасті.

Терміни та поняття

Асиміляція

(лат. assimilatio - уподібнення) в соціології та етнографії – втрата однією частиною соціуму або цілим етносом своїх відмінних рис і заміна запозиченими в іншої частини (іншого етносу). У цілому, це етнокультурне зрушення у самосвідомості певної соціальної групи, раніше представлявшому іншу спільність у плані мови, релігії чи культури.

Асиміляція може носити як добровільний характер – захоплення іншою більш розвиненою або привабливою культурою, міжнаціональні та міжконфесійні шлюби і т. п.; так і примусовий (насильницький) характер – завоювання, чисельне винищення, вимушене переселення, законодавча діяльність, спрямована на придушення тих чи інших культурно-мовних проявів.

Завдання класу

Які ще приклади асиміляції ви можете назвати зі світової історії та сьогодення?

 • Американізація – процесс поступових змін суспільних відносин і культури в бік норм і зразків, прийнятих у Сполучених Штатах Америки. Основним орієнтиром подібних змін є так званий «Американський стиль життя». Запозичення у США при цьому інтегруються в існуючу систему і змінюють цінності, традиції, поведінкові і правових норми та інститути окремих товариств. Подібна тенденція є односторонньою і частково заохочується самими Сполученими Штатами, частково переймає іншими народами та націями з власної ініціативи.
 • Полонізація (пол. polonizacja) – запозичення або насадження польської культури, особливо, польської мови в землях з непольського населення, контрольованих Польщею чи схильних польському культурному впливу. Термін з'явився в XVI столітті і походить від латинського найменування Польщі, в якій в той час була широко поширена латинь.

Література

Літературна творчість Т.Шевченка дала такий потужний поштовх розвитку української літератури та культури цілком, що майже всі письменники другої половини 19 століття знаходилися під впливом великого Кобзаря. В літературному житті на передній план вийшов П.Куліш.

Пантелеймон Олександрович Куліш

(нар. 26 липня ст. ст. або 7 серпня н. ст. 1819, Воронеж (Сумська область) – пом.14 лютого 1897 Мотронівка) - український письменник, поет, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, історик, видавець.


Куліш
Творець «Кулішівки» - однієї з ранніх версій українського алфавіту. У XIX столітті – один з найбільших діячів українського просвітництва, за популярністю один час змагався зі своїм давнім другом Т. Шевченком. Оселившись в Україні, він видав "Записки про південну Русі" (1856), - цінну збірку історичних пісень і переказів, "Чорну Раду" (1857), малоросійський альманах "Хату" і збори "Повістей" (1860). У 1861 - 1862 роках брав діяльну участь в журналі "Основа". Видав твори Котляревського і Квітки, "Кобзар" Шевченка, "Твори й листи" Гоголя. У 1862 р. вийшла збірка його віршів українською мовою "досвітки". Склав для народу "Граматку" (малоросійський буквар 1861).

Українську літературу збагатили також Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Леся Українка та Іван Франко.


Марко Вовчок

Нечуй-Левицький

Панас Мирний

Леся Українка

Леся Українка

Самостійна робота учнів (4-6 хв)

Учні розбиваються на дві команди, самостійно за допомогою підручників та посібників досліджують теми (кожна свою): „Українська драматургія” та „Український театр”.

Висновки та узагальнення (3-4 хв)

Висновки учитель робить самостійно у діалозі з класом, дякує усім за роботу.

Домашнє завдання (1-2 хв)

Повторити вивчений матеріал за підручником.

Відеоматеріал до уроку

Використані джерела

 • Урок на тему "Розвиток культури українських земель кінця 19 ст" Пальнікової Н. Л., учителя історії, середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №3 міста Ірпеня
 • Бойко О.Д. Історія України : Навчальний посібник., К.: Академвидав, 2006
 • Пасічник М. С. Історія України. Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. - К. : Знання , 2006
 • Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. 6—9 класи: Наочний довідник. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009
 • www.br.com.ua
 • history.vn.ua


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Муха О.

Пальнікова Н. Л.

Король Б.Ю.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 9 клас