KNOWLEDGE HYPERMARKET


Макроси та їх використання

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Макроси та їх використання


Що таке макроси та для  чого  їх створюють?

Макрос — це набір вказівок та інструкцій, які виконуються як одна вказівка.  Якщо  створення  чи  оформлення  документа  передбачає повторення однакових дій з його об’єктами, їх виконання можна ав­томатизувати за допомогою макроса.

Макроси часто використовуються для таких цілей:

  • прискорення процесу редагування або форматування;
  • об’єднання  кількох  вказівок,  наприклад,  для  вставляння  таблиці  з вказаними  розмірами  і межами  та певного  кількістю  рядків  і  стов­пців;
  • спрощення доступу до параметрів у діалогових вікнах;
  • автоматизація  процесу  опрацювання  складних- послідовних  дій  у завданнях.

Макроси  зберігаються у шаблонах документів  разом  із  стилями,  комбінаціями клавіш, користувацькими панелями інструментів та меню тощо.


Як створити макрос та виконати його?

Процес створення макроса як послідовності вказівок роботи з об’єктами документа  полягає  у  його  запису  за допомогою вбудованих до  текстового процесора засобів.  Перед заиисом макроса погрібно заздалегідь чітко спланувати  кроки  та  вказівки,  які  виконуватимуться  автоматично  після  його запуску макроса. Якщо під час запису буде допущено помилку, то в макросі також  запишуться  усі  вказівки  разом  з  помилкою  та  її  виправленням.

Непотрібні  дії  можна  видалити  пізніше  під  час  редагування  макроса,  але для цього будуть погрібні додаткові знання та вміння.

Крім того, під час запису макроса слід передбачити появу всіх повідом­лень Microsoft Word, які  можуть  призупинити  дії макроса  або  спрямувати його неправильним шляхом.

Перед використанням макроса, який було записано до  іншого документа, потрібно переконатися, що він не залежить від вмісту цього документа.

Для  запису  макроса  слід  обрати  вказівку  Сервіс/Макрос,  а  потім вказівку Почати  запис. Далі  у  діалоговому  вікні  Запис макроса  потрібно ввести  ім’я  нового  макроса,  обрати  шаблон  або  документ,  у  якому  буде зберігатися макрос, та ввести опис макроса.  За потреби можна призначити макросу  кнопку  панелі інструментів  або  комбінацію  клавіш  та натиснут и  кнопку ОК для того, щоб розпочати запис. На початку процесу запису макроса на  екрані  автоматично  з ’являється  панель  інструментів  Зупинити  напис, яка містить дві кнопки — Зупинити запис і Пауза. Завер­шити  запис  макроса  можна  натисненням  на  кнопку  Зупинити  запис  або за допомогою вказівки Сервіс/Макрос/Зупинити запис.

Для  виконання  створеного макроса  слід вибрати  вказівку  Сервіс/Макрос/Макроси.  У  діалоговому  вікні Макрос  у  полі  Ім’я  відображатиметься макрос,  вибраний  зі  списку доступних макросів. Можна  вивести  на  екран список всіх макросів, доступних з активних шаблонів, або список макросів, доступних  у певному шаблоні  або  документі.  Слід  обрати  ім’я  потрібного макроса та натиснути кнопку Виконати.

Якщо  макросу  призначено  комбінацію  клавіш,  так  звані  «гарячі клавіші», або створено кнопку на панелі інструментів, то для виконання та кого макроса достатньо  скористатися чи  відповідною  створеною  кнопкою
чи його  «гарячими клавішами». Це дасть  змогу швидко викликати  макрос без відкриття діалогового вікна Макроси.


Як прив’язати до макроса комбінацію клавіш?

Новому  макросу,  що  створюється,  можна  призначити  комбінацію клавіш.  Для  цього  потрібно  виконати  вказівку  Сервіс/Макрос/Почати запис, у діалоговому вікні  Запис макроса  в розділі Призначити макрос на­тиснути кнопку клавішам. Далі в діалоговому вікні Настройка клавіатури в  розділі  Укажіть  сполучення  клавіш  слід  установити  текстовий  курсор  в поле  Нове  сполучення  клавіш,  натиснути  на  клавіатурі  певну  комбінацію клавіш, одна з яких має бути  Ctrl або Alt, та натиснути кнопки Призначити та Закрити. Далі має бути продовжено процес запису макроса.

Вправа 18.6.1.  Створення макроса.

Завдання. Створити  макрос  для  зміни  розміру  вставленого  до  доку­мента  зображення  за такими значеннями параметрів: Розмір:  висота —  6 см, ширина —  8 см;  Обрамлення для зображення: колір — синій, шаб­лон —  суцільна лінія,  товщина — 3 пт; Розташування:  Обтікання навколо рамки;  горизонтальне  вирівнювання  —  за  лівим  краєм.

Призначити  макросу  комбінацію  клавіш  Alt+1.  Застосувати створений  макрос  до  зображень  файла  Шевченко.doc,  що зберігається на CD-диску в папці Текстовий процесор.

1.  Відкрийте  текстовий  документ  Шевченко.doc, Текстовий процесор на CD-диску (мал. 18.4). що  зберігається  у  папці.

Документ  Шевченко.doc

2.  Виділіть  зображення  портрета Т. Шевченка,  яке  міститься у  тексті  файла.

3.  Ви беріть вказівку Сервіс/Макрос/Почати запис.

4. У діалоговом у  вікні Запис макроса  (мал. 18.5)  введіть до поля  Ім’я макро­са  зображення,  до поля  Опис  — Макрос змінює розмір,  розташування зображення  та  рамку навколо  нього.

Запис макроса

5. В  області  Призначити  макрос  натисніть   кнопку  клавішам.  У  діалоговому вікні  Настройка клавіатури в становіть  текстовий  курсор до  поля Новоспо­лучення клавіш та натисніть на клавіатурі Аlt+1.  Натисніть кнопки Призначи­ти,  потім  —  Закрити.

6. З  виділеним  зображенням  виконайте  такі дії:

6.1. В  меню  Формат оберіть  вказівку Малюнок  та  перейдіть на  вкладинку Кольори та лінії.
6.2. У  розділі  Лінії встановіть  такі  значення  параметрів:  колір —  чорний, шаблон —  суцільна лінія,  товщина   —  3 пт.

6.3.  Перейдіть  на вкладинку Розмір та встановіть значення висота  —  6 см та ширина —  8 см.

6.4. Перейдіть на  вкладинку Розташування та встановіть Обтікання —  нав­коло рамки,  горизонтальне вирівнювання — за лівим краєм.

6 .5 .  На  панелі  інструментів Зупинити запис натисніть  кнопку Зупинити за­пис

7.  Послідовно виділіть  кожне  зображення,  яке  міститься  у  текстовому   документі, та  після  виділення  кожного з  них  натисніть клавіші Alt+1.

8. Збережіть  файл з тим  самим  іменем  у папці  Текстовий процесор  вашої структури папок.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.