KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас уроку «Тема 11. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва»

Опорний каркас уроку економіки 11 класу

Тема: “Форми міжнародного підприємництва і науково-технічного співробітництва”.

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про форми науково-технічного співробітництва;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований


Ekon11-169.jpg


Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“ Істинний скарб для людей – вміння працювати (Езоп)”.
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе


Анекдоти:

Ми вийшли на нульовий етап економічного зростання.

Ми створили такий міцний економічний фундамент, зсунути з якого економіку буде непросто.

Вільна ринкова економіка – чудова річ, але щоб вона працювала, потрібно дуже багато поліції.

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що є головною рушійною силою діяльності людини?
2    Що таке «міжнародне підприємництво»?
3    Які є форми міжнародного підприємництва?
4    Що таке «науково-технічне співробітництво»?


Епіграфом до нової теми уроку є вислів (на дошці)- “Розумний ризик – найпохвальніша сторона людського благополуччя (Є.Ф.Галіфакс).У чому головний зміст цього вислову? Чи може тут матися на увазі підприємництво?

План.
1.    Суть та структура міжнародного науково-технічного співробітництва.
Міжнародне науково-технічне співробітництво - це форма МЕВ, яка є системою економічних зв'язків у сфері перетину науки, техніки, виробництва, послугової діяльності та торгівлі й існує на основі спільних, наперед вироблених та узгоджених, намірів, закріплених у міжнародних економічних договорах та угодах.


Структура міжнародного науково-технічного співробітництва включає:
-    створення координаційних міжнародних програм спільних наукових і технічних досліджень, кооперацію при здійсненні науково-технічних досліджень;
-    міжнародне ліцензування, обмін науково-технічними документами, патентами, ліцензіями, поглиблення й удосконалення співробітництва у сфері науково-технічної інформації;
-    міжнародний інжиніринг, співробітництво з приводу проведення допроектних досліджень і складання проекту на основі науково-технічних знань, а також консультації при виконанні проектів;
-    співробітництво в підготовці наукових та інженерно-технічних кадрів, тісні міжнародні стосунки між вищими повчальними закладами;
-    проведення міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів;
-    вирішення окремих важливих наукових і технічних проблем шляхом спільного планування між зацікавленими країнами;
-    створення й функціонування міжнародних науково-дослідних інститутів, організацій, лабораторій, конструкторських бюро;
-    проведення взаємних міждержавних консультацій з питань науково-технічної політики;
-    розробка науково-технічних прогнозів.

2.    Пріоритетні напрями розвитку МНТС.
•    інформатизація, автоматизація, роботизація виробничих процесів;
•    надійне мирне використання атомної енергії;
•    створення нових видів конструкційних матеріалів;
•    розширення практичного використання біотехнології та генної інженерії;
•    космічні дослідження.

3.    Інтелектуальна власність.
Інтелектуальна власність - відносини між людьми, які виникають з приводу присвоєння, володіння, користування та розпорядження щодо результатів інтелектуальної власності.


Предметом(об”єктом) інтелектуальної власності є : новітні технології, наукові відкриття, винаходи, виробничий та інший досвід, ноу-хау, дослідні або промислові зразки устаткування, аппаратура, інструменти, технологічні лінії, документація, способи виробництва.


Свідоцтвом інтелектуальної власності є патент – це документ, який видається компетентним державним органом на певний термін винахіднику чи його правонаступнику, де засвідчується авторство і виключне право на винахід.


Проблема міжнародного патентування полягає в тому, що в різних країнах по-різному побудовані правила щодо патентування.


В США Патентне бюро повинно вирішити хто є першим, істинним та оригінальним винахідником, а час подання заявки на винахід не грає ніякої ролі, так як це практикується в Європі.


Основні міжнародні форми передання технологій:
•    продаж патентів;
•    міжнародне ліцензування – міжнародна ліцензійна торгівля ліцензіями на винаходи, патентами, технологіями, ноу-хау;
•    міжнародний інжиніринг – надання інженерно-консультативних послуг;
•    спільне проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
•    іноземні інтелектуальні інвестиції;
•    міжнародні міжвузівські стосунки;
•    наукові міжнародні конференції, симпозіуми, семінари;
•    створення комп”ютерних банків даних;
•    технологічний шпіонаж.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)

Чи всі країни світу приймають участь у міжнародному науково-технічному співробітництві?

Які головні проблеми науково-технічного співробітництва?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів

Що означає поняття «науково-технічне співробітництво»?

Що є предметом інтелектуальної власності?

Якими є основні міжнародні форми передання технологій?

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
Бренд Louis Vuitton й Sony BMG підписали угоду, згідно якої музичний лейбл буде утримуватися від використання інтелектуальної власності Louis Vuitton у кліпах й іншій продукції своїх виконавців — зокрема, Брітні Спірс (Britney Spears), Da Brat й американського R&B-виконавця Ruben Studdard. Прецеденти по них уже мали місце, а спроби вирішити це питання тривали близько 5 років.


У цілому, минулі помилки обійшлися Sony BMG в 154 000 євро.


Десятка популярних споживчих брендів, за версією британського дослідження, виглядає в такий спосіб: Google, Microsoft, Mercedes-Benz, BBC, British Airways, Royal Doulton, BMW, Bosch, Nike, Sony.

VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела: підручник

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
Підсумки.
“Знання є сила, сила є знання”- (Френсіс Бекон).

Література:
1    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3   Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва > Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва. Конспект уроку і опорний каркас