KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 11. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 11 клас>>Економіка: Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва

<u</u

Міжнародне економічне співробітництво та інтеграція

Діяльність ТНК створює передумови для виникнення інтеграційних об'єднань. Інтеграційні зв'язки стали рушійною силою економічного зростання і передбачають тісне зближення окремих національних господарств, концентрацію та переплетення капіталів, проведення узгодженої економічної політики.

Міжнародна економічна інтеграція
— об'єктивний процес зближення та об'єднання національних господарських систем, в основу якого покладено економічний інтерес господарських суб'єктів та міжнародний розподіл праці.


Ознаки економічної інтеграції

1. Міждержавне регулювання економічних процесів

2. Поступове формування єдиного регіонального господарського комплексу (замість незалежних національних)

3. Усунення адміністративних та економічних бар'єрів, що перешкоджають вільному рухові товарів, капіталів та робочої сили

4. Зближення внутрішніх економічних умов у державах-партнерах

Види інтеграційних об'єднань
1. Преференційна зона
Забезпечує пільговий торговельний режим: країни знижують тарифи на імпорт товарів

2. Зона вільної торгівлі
Забезпечує зниження або скасування митних бар'єрів у взаємній торгівлі країн

3. Митний союз
Створюється в межах загальної митної території кількох країн і передбачає скасування мита у внутрішній торгівлі та встановлення єдиного митного тарифу для товарів із третіх країн

4. Загальний ринок
Об'єднання національних господарств кількох країн у єдиний ринок з вільним переміщенням товарів, капіталів та робочої сили

5. Економічний союз
Проведення загальної соціально-економічної політики в усіх сферах економіки країн-учасниць

Наслідки міжнародної інтеграції

1. Позитивні

 • Можливість використання фінансових, трудових і матеріальних ресурсів, новітніх технологій у масштабах усього регіону
 • Можливість реалізації продукції на великому ринку інтеграційного об'єднання
 • Здійснення масштабної структурної перебудови економіки
 • Захист підприємств країн-учасниць від конкуренції з боку підприємств третіх країн
 • Можливість спільного вирішення нагальних соціальних проблем
 • Розвиток і зміцнення співробітництва в політичній, військовій, соціальній, культурній та інших сферах


2. Негативні

 • Можливість відтоку ресурсів на користь більш економічно розвинутих країн-членів союзу
 • Погіршення умов торгівлі для країн, що не входять до інтеграційних об'єднань
 • Значні витрати країн-учасниць на утримання спільних органів управління та координаційних центрів
 • Поступове втрачання країнами-учасницями національних та історико-культурних особливостей.


Головною метою інтеграційних об'єднань є створення єдиного економічного простору, у якому б взаємодіяли національні економіки країн-учасниць. Початковим етапом виникнення таких об'єднань є створення вільних економічних зон.

Вільна економічна зона
— частина суверенної території країни, яка має вільний режим залучення іноземного капіталу, для якого в законодавчому порядку створюються пільгові економічні умови.

Основні типи вільних економічних зон
1. Вільні торговельні зони

 • •Пільговий експортно-імпортний режим під час перевезення, обробки та збереження вантажів


2. Експортні промислові зони

 • Пільговий експортно-імпортний режим
 • Пільгове фінансування та оподаткування для іноземного і національного капіталу


3. Імпортні промислові зони

 • Пільговий економічний режим для функціонування підприємств із залученням іноземного капіталу


4. Банківські страхові зони

 • •Пільговий режим у банківській та страховій сферах діяльності


5. Технологічні зони, технополіси

 • Реалізація розробок і впровадження сучасних технологій із залученням іноземного досвіду


6. Комплексні зони

 • Вирішення різних економічних проблем на основі комплексних пільг


На території України, згідно із законом «Про загальні принципи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (від 13.10.1992 р.), створено одинадцять таких зон та функціонують спеціальні регіони інвестиційної діяльності в дев'яти регіонах


Значення створення ВЕЗ для України

 • Прискорення процесу інтеграції України у світову економіку
 • Розширення можливостей для більш повного використання переваг міжнародного розподілу праці
 • Прискорення процесу переходу до ринкової економіки
 • Зростання ділової активності в державі
 • Вирішення проблем зайнятості та підвищення рівня життя населення


Можливі шляхи інтеграції України у світову економіку

1. Забезпечення зростання експорту продукції металургійної галузі, високотехнологічних наукоємних галузей машинобудування, агропромислового комплексу та сфери послуг

2. Розвиток прямого виробничого співробітництва між підприємствами України та інших країн

3. Залучення в Україну іноземного капіталу у формі прямих інвестицій

4. Розвиток науково-технічного співробітництва

5. Проведення радикальних економічних реформ, спрямованих на зміцнення позицій малого та середнього бізнесу, підвищення рівня життя й добробуту населення


Головним напрямком сучасної зовнішньої політики України є її зближення з країнами — членами Європейського Союзу.

Європейський Союз

Європейський Союз (ЄС) — найпотужніше інтеграційне утворення в Європі, яке поєднує риси міжнародної організації та федеративної країни.

Європейський Союз


Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи

Вислано читачами з інтернет-сайту


Вся шкільна программа онлайн, онлайн підручники економіки, домашнє завдання запитання та відповіді

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.