KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас уроку «Тема 15. Менеджмент у підприємницькій діяльності»

Опорний каркас уроку економіки 10 класу

Тема: «Менеджмент у підприємницькій діяльності».

Мета:
1.     закріпити знання по темі «Менеджмент у підприємницькій діяльності»
2.    з׳ясувати, що таке менеджмент, поняття і цілі менеджменту, складові діяльності менеджера, якості менеджера, рівні менеджменту;
3.    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, критичний спосіб мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4.    виховувати творчу  активність,вміння працювати в команді, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання:
комп’ютер, підручники, слайди.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив-1 хв.)

ІІ Нова тема (35 хв.)


Рівні менеджменту.

Діяльність менеджера має два основних рівні — стратегічний і оперативний.


На стратегічному рівні визначаються мета і завдання організації менеджменту на тривалий період, засоби й методи досягнення поставленої мети, плануються основні напрями діяльності підприємства. Цей рівень діяльності передбачає визначення видів продукції, яка буде випускатись, та ринків, на яких вона продаватиметься, а також засобів та завдань менеджменту, що забезпечать передбачуваний випуск та збут продукції. Так формується стратегія фірми.

На оперативному рівні окремо з'ясовуються дії працівників протягом конкретного періоду. Визначаються окремі цілі підприємства та менеджменту й люди, відповідальні за їх реалізацію.


Особисті якості сучасного менеджера.
Як керівник і організатор, менеджер повинен мати певні якості, які б дали йому змогу спрямовувати діяльність колективу у потрібне русло з максимальною ефективністю. Розглянемо деякі з них.


Вміння реалізувати індивідуальний підхід до працівників.


Кожна людина — це особистість з притаманними лише їй рисами. Одним із завдань менеджера є розпізнавання нахилів своїх співробітників для найповнішого використання їх у повсякденній діяльності. Когось цікавить швидкий заробіток, інших — великий, декому — постійний заробіток важливіше, ніж великий, когось влаштовує стабільність становища фірми, інших цікавить кар'єра або просто потреба у спілкуванні. Використання в інтересах фірми здібностей і прагнень кожного працівника є головною метою індивідуального підходу менеджера.


Комунікабельність. Уміння спілкуватися — один із ключів до успіху, мк підлеглі, так і керівництво чи ділові партнери прихильніше ставляться до людей, які вміють спілкуватися. Здатність переконувати, шукати компроміси, згладжувати суперечності — найголовніші характеристики керівника.


Інтелект. Необхідною умовою управлінського успіху є високі розумові здібності менеджера. Уміння всебічно аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки і приймати на основі цього правильні рішення є запорукою підприємницького успіху.


Здатність навчати і навчатися. Менеджер мусить бути талановитим учителем для своїх підлеглих. Адже формування знань, умінь та навичок у персоналу — це, зрештою, підвищення їхнього фахового рівня, ефективності роботи всього колективу. Сам керівник теж повинен постійно орієнтуватися у нових ситуаціях, щоб ознайомити з ними найближчих підлеглих і нести ці знання іншим співробітникам своєї фірми, підприємства чи установи.


Ekon6-584.jpg


Вимогливість. Кожна поставлена мета має бути досягнута, інакше авторитет керівника може бути втрачений.


Здатність до виваженого ризику, особливо в управлінських рішеннях, гарантує уникнення багатьох проблем, пов'язаних із підприємницькою діяльністю.

ІІІ   Тести (оцінювання знань)

1. Виберіть правильну відповідь: менеджмент — це:
а) виконання розпоряджень;
б) діяльність підприємства;
в) організація ефективної роботи;
г) форма виробничих зв'язків.


2. Які з названих елементів є складовими управлінської діяльності:
а) продаж; б) планування;
в) організація виробництва;
г) встановлення ринкової рівноваги;
ґ) мотивація; д) контроль?


3. Функція організації — це:
а) координація дій окремих структурних підрозділів;
б) різні види зв'язків підприємства;
в) управлінська піраміда;
г) формування інтересу до діяльності;
ґ) зв'язок між керівником і виконавцем;
д) координація дій окремих структурних підрозділів?


4. Укажіть, що є головною метою менеджменту:
а) одержання максимального прибутку;
б) задоволення потреб споживачів — клієнтів організації;
в) одержання максимального прибутку та вирішення загальносуспільних завдань


ІV   Заключна частина уроку- 2 хв.
Підведення підсумків.


V Домашнє завдання:
•    Покажіть на конкретних прикладах, які ролі потрібно виконувати керівникові-менеджеру на підприємстві.
•    Назвіть, які види праці на підприємстві вам подобаються найбільше. Як ви оцінюєте свої здібності як виконавця? Як менеджера?
•    Поясніть, як пов'язані менеджмент і продуктивність праці.

Література:

Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової, с.31-43.
Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк, с.31-38.
Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Менеджмент у підприємницькій діяльності > Менеджмент у підприємницькій діяльності. Конспект уроку і опорний каркас