KNOWLEDGE HYPERMARKET


Особливості мультимедійних презентацій

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Особливості мультимедійних презентацій


  • Ви дізнаєтесь:

Які  особливості  мають  мультимедійні презентації?
Які  складові мають мультимедійні  слай­дові презентації?
Якою  є технологія створення ефективної презентації засобами програми MS Power Point?
Як  використовувати  мультимедійні об’єкти у презентації?
Як  додавати  звуковий  супровід  до  пре­зентації?
Що  слід знати під час налаштування  па­раметрів показу презентації?

  • Додатково:

Яких етапів  слід дотримуватись під час розробки мультимедійної презентації?
Які  особливості  має  відтворення  презентації  за  допомогою  інтерактивної дошки?


Які особливості мають мультимедійні презентації?

Мультимедійні  презентації  можуть  бути  проведені  людиною,  показані через  проектор  або  інший  локальний  пристрій  відтворення,  завантажені  з Інтернету, відтворені за допомогою технологій потокового передавання даних,  адаптовані  для трансляції  по  телебаченню чи використані як  екранна заставка на комп’ютері.

Чергування або комбінування в презентації тексту, графіки, відео та зву­кового ряду дає можливість донести до слухачів  потрібні  відомості макси­мально наочно та полегшує сприйняття  її змістової частини.  Крім того, перевагами  використання  мультимедійних  презентацій  є  економічна  вигода та багатофункціональність  (мал.  12.1).

Основою  будь-якої  мультимедійної  презентації  є  сюжетна  лінія,  сце­нарій та навігаційна структура.  Навігаційна структура є  особливою рисою мультимедійних  презентацій,  оскільки  забезпечує  користувачеві  мож­ливість  безпосередньо  керувати  процесом  показу  мультимедіа  (інтерактивність).  До  елементів  інтерактивності  можна  віднести  використання гіперпосилань  та  кнопок  дій.  За  допомогою  засобів  навігації  можна,  наприклад, організувати швидкий доступ до потрібних даних та переміщення до потрібного слайда або розділу.

Яких етапів слід дотримуватись під час розробки мультимедійної презентації?

Особливості мають мультимедійні презентації


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.