KNOWLEDGE HYPERMARKET


Оформлення слайдів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>>Оформлення слайдів


Під час створення нової презентації слайди за замовчуванням не мають спеціального  оформлення,  але  в  будь-який  момент  можна  його  створити, або  використовуючи  стандартні  готові  шаблони,  або  створюючи  власний стиль оформлення.  Крім  того,  оформлення слайда  завжди можна змінити. Для цього потрібно виконати вказівку Формат/Конструктор слайдів, при цьому на екрані  буде  відображено  область  завдань Конструктор  слайдів (мал. 4.2), де слід обрати посилання Шаблони оформлення.

  • Шаблон  оформлення  —  файл,  який  містить  стилі  презентацій. Стиль  презентації  включає  типи  та  розміри  маркерів  і  шрифтів, розміри та положення текстових написів і рамок, параметри оформлення фону,  кольорові схеми,  зразок слайдів та додатковий зразок заголовків.

Які  існують типи шаблонів презентації?

Як додати  колонтитул до слайда презентації?

Конструктор  слайдів

Кожен  із  шаблонів  оформлення  має  свої колірні  схеми,  що  застосову­ються  до  оформлення  фону  слайда,  тексту  заголовка,  інших  текстових об’єктів,  гіперпосилань тощо.  Колірні схеми можна переглянути або  вибра­ти за допомогою вказівки Колірні схеми, що розташована в  області завдань Конструктор слайдів. Якщо деякі кольори обраної колірної схеми потрібно змінити,  наприклад  колір  гіперпосилання,  то  можна  скористатися вказівкою Змінити  колірні  схеми в  нижній  частині  області  завдань Конструктор слайдів  (мал. 4.3).

У  діалоговому вікні Колірна схема на вкладинці  Спеціальна подано вісім кольорів  цієї схеми. Можна виділити будь-який  із  цих кольорів  або  натис­нути  кнопку Змінити колір  та обрати  інший  колір за бажанням,  після чого натиснути кнопку Застосувати.

Крім фону слайда, що  передбачений шабло­ном  оформлення,  можна  задавати  будь-який інший  фон  за  допомогою  вказівки  Фор­мат/Фон.  У   діалоговому  вікні  Фон  (мал.  4.4) можна  за  допомогою  списку  кольорів  задати інший колір фону або за вказівкою  Способи за­ливки обрати з цього списку  складніший спосіб створення фону. Діалогове вікно Способи заливки містить чотири вкладинки  (мал. 4.5), кожна з яких  дає  змогу  застосувати  один  із  способів: градієнтну заливку (коли один колір плавно пе­реходить в інший), фон у вигляді певної текстури,  у вигляді візерунка  із  заданих кольорів  або деякого малюнка, збереженого у файлі.

Способи залив­ки

Вправа 4.3.1. Добір шаблону оформлення презентації.

Завдання.  До  презентації  Перекладач.ppt,  що  зберігається  в  папці Презентації  вашої  структури  папок,  застосуйте  стандартний  шаблон оформлення Teamwork.pot.

1.  Відкрийте файл  Перекладач.ppt із  папки  Презентації вашої структури  па­пок.

2.  Виконайте вказівку Формат/Конструктор слайдів. В області завдань Конст­руктор слайдів оберіть посилання Шаблони оформлення  та  в області  За­стосувати  шаблони  оформлення  виберіть  стандартний  шаблон  Teamwork.pot.  Цей  шаблон  буде  автоматично  застосовано  до  всіх  слайдів презентації.

  • Для  застосування  обраного шаблону лише до деяких слайдів  презентації  потрібно  із  списка  вибрати  вказівку  Застосувати  до обраних слайдів.  Але  слід зауважити,  що доцільно до  всіх слайдів застосовувати однакове оформлення.

3.  Перегляньте колірні схеми, що пропонуються до обраного шаблону оформ­лення. Замініть наведену схему будь-якою.

4.  Для  обраної  колірної  схеми  змініть  колір  заголовка  так,  щоб  збільшити контрастність.

5.  Збережіть внесені зміни.

Вправа 4.3.2. Зміна фону слайдів презентації.

Завдання. У презентації Кращі українські футболісти.ррt із папки  Презентації  на CD-диску  змініть  фон  слайдів  на  гра­дієнтний із двома кольорами та вертикальною штриховкою.

1.  Відкрийте  вікно  презентації Кращі українські футболісти.ppt із  папки  Пре­зентації на CD-диску і виділіть перший слайд  (мал.  4.6). Збережіть презен­тацію з тим самим  іменем в папці Презентації вашої структури папок.

Пре­зентації

2.  Оберіть вказівку меню Формат/Фон.

3.  У діалоговому вікні Фон у списку кольорів оберіть вказівку Способи залив­ки та перейдіть на вкладинку Градієнтна.

4.  Установіть в області Кольори перемикач два кольори. У правій частині вікна стануть доступними  два  списки:  Колір  1   і  Колір 2.  Оберіть  із  них жовтий  і блакитний  кольори за зразком  (мал.  4.5).

5.  В  області  Тип  штриховки  оберіть  вертикальна  та  серед  запропонованих варіантів —  такий,  як на зразку.  Натисніть  кнопку ОК та  в діалоговому вікні Фон натисніть кнопку Застосувати  (мал.  4.4).

6.  Перейдіть до режиму показу слайдів  і  перегляньте презентацію.

7.  Збережіть  презентацію  з  тим  самим  іменем  в  папці  Презентації  вашої структури  папок.Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.