KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття про відокремлення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Поняття про відокремленняПро те, що таке відокремлення, стилістичні особливості речень із відокремленими членами та за яких умов відокремлюються означення

Пригадайте! Що таке дієприкметникові і дієприслівникові звороти? За яких умов вони відокремлюються?


268 І. Прочитайте речення, виділяючи інтонацією відповідні члени речення, і поміркуйте, чи характерна для виділених конструкцій певна самостійність у реченні й велике змістове навантаження. Чому їх називають відокремленими? Зробіть висновок, які члени речення називаються відокремленими.
1. Вогненна зірка в небі пролітала, сичі кричали, вісники біди (Л. Костенко ). 2. Нечутно ступають козацькі коні, спускаючись униз до Бугу (Я. Качура). 3. В автобусі, заповненім людьми, Ваш теплий погляд мій зупинить будень (Н. Баклай). 4. А він іде, високий, посивілий, на схід, на захід поле огляда (А. Малишко).
II. Знайдіть речення з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами. Поясніть розділові знаки.


Поняття про відокремлення

Відокремлення — це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення.
Наприклад: Швидко надходив вечір, морозний, зоряний (М. Стельмах).
Відокремленими можуть бути означення, додатки, обставини.

Спосіб відокремлення

В усному мовленні відокремлені члени речення виділяються інтонацією, а на письмі - комами (деколи - тире).
Відокремлені члени речення вимовляються повільніше від основного тексту, кінцеве слово відокремленого звороту є логічно наголошеним.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.146.jpg

Стилістичні особливості


Відокремлені члени речення широко використовуються в усіх стилях. Для наукового та офіційно-ділового стилю відокремлення - це засіб виявлення основного і другорядного в реченні, оформлення довідкових повідомлень, встановлення логіки. У художньому стилі відокремлення допомагає створити художній образ, подати лаконічну, виразну характеристику описуваного явища тощо.


269 І. Прочитайте тексти. Визначте стилі мовлення. Доведіть свою думку. Поміркуйте, який текст і чому більш виразний. У якому з них за допомогою відокремлених членів речення створюється художній образ?
1. Море спить. Точнісінько, як людина. Високо здіймаючи груди, схропує сонно, ліниво. Так, здається: тільки стань біля нього, крикни на всю горлянку, і воно в одну мить прокинеться. Але то тільки так здається... Коли море, заколисане невимовною красою, спить - вже ніяка сила його не розбудить. Ліниво похлюпує об камінь хвильками, полощеться, тихе, сонне, розніжене (За Ю. Збанацьким).
2. Море - частина океану, відділена від нього півостровами, островами чи іншими природними утвореннями. Воно відрізняється від океану особливостями води, течіями, організмами. Залежно від положення відносно материка моря бувають внутрішніми й окраїнними. Внутрішніми називаються моря, заглиблені в материк. Моря, розміщені на окраїнах материків, називаються окраїнними (З підручника).
II. Поясніть стилістичну роль виділених відокремлених членів речення. Визначте, якими вони є членами речення та чим виражені.Висновки.
1. Відокремлені члени речення виділяються за смислом та інтонацією, набуваючи при цьому більшої самостійності у складі речення. Загальною умовою відокремлення членів речення є їхнє велике змістове навантаження.
2. Відокремленими можуть бути поширені та непоширені, узгоджені та неузгоджені означення. їх відокремлення залежить від місця в реченні щодо означуваного слова, змістового навантаження та ін.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Плани уроків з української мови, підручники та книги шкільної програми онлайн, українська мова 8 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.