KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практическая работа на тему: Язык программирования Basic

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Поняття про мову програмування, обєктно-орієнтовані мови програмування, мова програмування Delphi.

Практична робота до предмету Інформатика 8 клас.

Тема «Язык программирования BASIC».Розгляд теми: Поняття про мову програмування, обєктно-орієнтовані мови програмування, мова програмування Delphi.'    ПРОГРАММА  CALC-01
CLS                                            'Очистка экрана
PRINT "ЗАДУМАЙТЕ ЧИСЛО";                       'Вывод на дисплей сообщения
INPUT x                                        'Ввод числа x
PRINT "И ЕЩЕ ОДНО";                            'Вывод на дисплей сообщения
INPUT y                                        'Ввод второго числа y
PRINT "ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ:"                       'Вывод на дисплей сообщения
PRINT "СЛОЖИТЬ,ВЫЧЕСТЬ,РАЗДЕЛИТЬ,ПОДЕЛИТЬ НАЦЕЛО" 'Вывод на 'дисплей сообщения
PRINT "ИЛИ УМНОЖИТЬ?"                          'Вывод на дисплей сообщения
INPUT A$                                       'Ввод строки A$
IF A$ = "СЛОЖИТЬ" THEN A = x + y       'Действие в соответствии с значением A$
IF A$ = "ВЫЧЕСТЬ" THEN A = x - y       'Действие в соответствии с значением A$
IF A$ = "РАЗДЕЛИТЬ" THEN A = x / y     'Действие в соответствии с значением A$
IF A$ = "ПОДЕЛИТЬ НАЦЕЛО" THEN A = x \ y'Действие в соответствии с 'значениемA$
IF A$ = "УМНОЖИТЬ" THEN A = x * y      'Действие в соответствии с значением A$
PRINT "Ответ равен:"; A                'Вывод результата A
END                                    'конец

  Оператор     Результат     Оператор     Результат
PRINT 5 + 7 * 2 * 7
PRINT (5 + 7 * 2) * 7

PRINT 5 + 8 / 10 + 4
PRINT (5 + 8) / 10 + 4
PRINT 5 + 8 \ 10 + 4
PRINT (5 + 8) \ 10 + 4

PRINT 150 / 5 \ 4 / 2
PRINT 150 / (5 \ 4) / 2
PRINT (150 / 5 \ 4) / 2
^/*\Mod+-
PRINT 2 + 3 MOD 7 - 2
PRINT (2 + 3) MOD (7 - 2)
PRINT 2 * 3 MOD 7 * 2
PRINT (2 * 3) MOD (7 * 2)

PRINT 100 / 5 ^ 2
PRINT (100 / 5) ^ 2

PRINT 50 * 5 \ 4 / 2
PRINT 50 / 5 * 4 / 2
PRINT 50 / 5 \ 4 * 2
     Надіслано вчителем інформатики Черненко В.В.

Бібліотека з підручниками та книгами на скачку безкоштовно онлайн, Інформатика для 8 класу скачати, шкільна програма з інформатики, плани конспектів уроків

Предмети > Інформатика > Інформатика 8 клас > Поняття про мову програмування, обєктно-орієнтовані мови програмування, мова програмування Delphi > Поняття про мову програмування, обєктно-орієнтовані мови програмування, мова програмування Delphi. Практикуми, лабораторні, кейси