KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота № 5. Робота із зображеннями та організаційними діаграмами

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Практична робота № 5. Робота із зображеннями та організаційними діаграмами


Таблиця  14.1

    Завдання   Кіль­кість балів
  1
  2
  3

У  папці  Практичні  роботи  вашої  структури  папок  створіть  папку Практична робота № 5.
              Завдання  1.  Проілюструвати текст документа Синевир.бос за зразком
 1.1 Відкрийте файл Озepo.doc, що зберігається  на СD-диску  в  папці  Практичні  роботи\Практична  робота  №  5\ Синевир.  
1  бал
 1.2 До тексту, що міститься у файлі, додайте фотострічку видів озера Синевир. Для  цього:
  • З  меню  Автофігури/Інші  автофігури  оберіть  потрібну  автофігуру;  вставте  її  після  тексту документа.  виконайте  вказівку Повертати  вправо  на  90°  з  меню  Малювання/Повернути/ Відобразити  та  збільшіть  розміри  автофігури  до  розмірів документа.
  • Вставте до документа зображення,  що зберігаються у файлах Синевир  1.jpg,  Синевир 2.jpg  та  Синевир 3.jpg  на СD-диску в папці Практичні роботи\Практична робота № 5\Синевир.
  • Розмістіть вставлені зображення  на фотострічку, дібравши для цього потрібні  параметри форматування  першого зображення та застосувавши  ці  параметри до  інших зображень.
  • Згрупуйте чотири об’єкти.

 3 бали1  бал3 бали


1  бал

 1.3 Перед  текстом  вставте  зображення  з  файла  Синевир  заголовок .jpg,  що  зберігається  на  СD-диску  в  папці  Практичні роботи\Практична  робота № 5\Синевир,  збільшіть  його  контрастність та змініть розміри до розмірів сторінки документа.  2 бали
 1.4 Поверх зображення  вставте заголовок Синевир як об’єкт WordArt: змініть порядок розташування заголовка і зображення за зразком.  
 3 бали
 1.5

Вставте  як підкладку до  тексту документа зображення  Синевир  підкладка.jpg,  що зберігається  на  СD-диску  в  папці  Прак­тичні  роботи\Практична  робота №  5\Синевир за зразком.

                                           Синевир

 2 бали
 1.6  Перегляньте  документ у режимі  попереднього  перегляду та  збережіть  результати  роботи  в  файлі  з  тим  самим  іменем  у  папці Практичні роботи\Практична робота № 5 вашої структури папок.    1 бал
 Завдання 2. На основі аналізу тексту документа Універсали.doc побудувати пірамідальну діаграму
 2.1  Відкрийте  файл  Універсали .doc,   що  зберігається  на  CD-диску в  папці Практичні роботи\Практична робота №  5\ Історія.   1 бал
 2.2 

Вставте до тексту зображення, що містяться  на CD-диску в  папці Практичні роботи\Практична робота № 5\Історія. Змініть їх поло­ження відносно тексту, задавши для параметра Обтікання текстом значення Навколо рамки. Змініть розміри та розташування малюнків  та  значення  інших  параметрів  форматування  так,  щоб  вони були розміщені поруч  із текстом, як на зразку. Додайте автофігуру  лінія за зразком.

                     Практичні роботи

 3  бали
 2.3
До  зображень  відомих  діячів  Українського  державотворення додайте текстові написи з їхніми прізвищами.

Потрібні відомості можна знайти у підручнику з історії чи на сайті за адресою http:/ /pravopys.vlada.kiev.ua/mova/20/Dovidn/Universaly_UCR.htm  2 Згрупуйте текст та відповідне фото. 

 2 бали
 2.4
Перегляньте текст, що міститься  в документі  Універсали,  та побу­дуйте пірамідальну діаграму.   3  бали
 2.5  Застосуйте до діаграми стиль Градієнт з малюнків стилів діаграм. До  елементів  діаграми  внесіть  відповідний  текст.  У  разі  потреби  можна додати автофігури-виноски.   2 бали
 2.6  Перегляньте  документ у режимі  попереднього  перегляду та  збе­режіть  результати  роботи  у  файлі  з  тим  самим  іменем  у  папці Практичні роботи\Практична робота № 5 вашої структури папок.   1 бал
 Завдання 3.  Побудувати радіальну діаграму різновидів професії Дизайнера та додати відповідні зображення
 3.1 Відкрийте файл Дизайнери.dос, що зберігається на СD- диску в папці Практичні роботи\Практична робота № 5\Професії.  1  бал
 3.2 Прочитайте  відомості  про  історію  виникнення  та  особливості  цієї професії.  Виділіть  та  запишіть  різновиди  професії  дизайнера (дизайнер  інтер’єру,  веб-дизайнер  тощо)  та  створіть у текстовому документі Дизайнери відповідну радіальну діаграму.  Запишіть у зо­шит порядок створення діаграми засобами текстового процесора.  3 бали
 3.3 Перегляньте  зображення,  що  містяться  на  СD-диску  в папці  Практичні  роботи\Практична  робота  №  5\Професії,  та  вставте  їх  у  документ  поруч  із  відповідним елементом  діаграми,  як  показано  на  малюнку.  У  разі потреби  змініть  розміри  та  розташування  цих  зображень.  До  зоб­ражень  додайте  рамки,  встановивши  такі  значення  параметрів форматування: колір ліній —  синій, тип —  штриховка, товщина —   1 пт.  
 2 бали
 3.4 Перегляньте  документ  у  режимі  попереднього  перегляду  та збережіть  результати  роботи  у файлі  з  тим  самим  іменем  у папці Практичні роботи\Практична робота № 5 вашої структури  папок.  
 4 бали
 Завдання 4. Створити інструкцію додавання мови для введення тексту домовної панелі
 4.1 З  переліку  мов  для  введення  тексту  мовної  панелі,  яка  розта­шована  в  правій  частині Панелі завдань,  видаліть англійську мову. Пересвідчіться  у  неможливості  введення  тексту  англійською  мо­вою.  1  бал
 4.2 Додайте до мовної панелі англійську мову введення  тексту.
Не забудьте вказати комбінацію клавіш для швидкого вибору мови введення.
Додайте до мовної панелі французьку мову введення  тексту. Експериментальним шляхом перевірте результат.  Наприклад,  вве­діть  французькою  текст  société  humaine  (громадянське  суспіль­ство).
 2 бали
 4.3 У  папці Практичні роботи\Практична робота № 5 вашої структури папок створіть новий текстовий документ Мови.dос.  1  бал
 4.4 Складіть  інструкцію додавання  нової мови для  введення  тексту та подайте  її у вигляді  нумерованого списку.  5 балів
 4.5 До створеної інструкції додайте відповідні  ілюстрації: екранні копії, створені  із  застосуванням  клавіші  PrintScreen  на  клавіатурі  та опрацьовані  засобами  графічного редактора  Paint.  За  потреби можна обрізати зображення, скориставшись відповідною кнопкою панелі  інструментів Настройка зображення.  
 5 балів
 4.6 Збережіть зміни у тому самому документі.  1  балМорзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.