KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку: Маркетинг у підприємницькій діяльності

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема:  «Маркетинг у підприємницькій діяльності»

20-market.jpg
Маркетинг (ринкознавство) – це складова частина підприємницької діяльності, спрямованої на вивчення попиту та організацію виробництва і збуту товарів і послуг.

21-merk-g.jpg
Вивчення ринку здійснюється відповідно до його класифікації:
 а) за представленими на ньому товарами і послугам;
 б) за групами споживачів.

Вивчення споживача – це дослідження дій покупців у відповідь на різні спонукальні прийоми фірми, основні з яких – товар з його споживчими властивостями, ціна, способи реалізації, стимулювання збуту.

Успіх підприємницької діяльності врешті-решт залежить від споживача, яки купує або не купує товар даної фірми. Маркетинг є невід’ємною складовою підприємництва, спрямованою на вивчення попиту й організацію виробництва і збуту товарів.


Мета маркетингу реалізується такими видами діяльності: визначення потреб споживача, перетворення потреб у продукцію; визначення ціни продукції для покупця; доставка товару; інформування покупця, стимулювання і підтримка збуту.

Вивчення ринку. Дослідження ринку починається з його класифікації:
а) за представленими товарами і послугами;
б) за певними групами споживачів (сегментація ринку).

Сегментація ринку – це поділ його на частини (сегменти) з урахуванням певних особливостей споживачів, які однаково реагують на однакові товари.

Такими особливостями є:
а) демографічні фактори (вік, стать рівень доходів, освіта, національність, місце проживання);
б) економічні фактори (рівень поточних доходів, обсяг заощаджень);
в) сімейний і соціальний стан (склад сім’ї, рід занять, соціальне оточення);
г) психологічні характеристики (риси характеру людини, життєва позиція)

22-segment.jpg
Товарна політика

Товаром є будь-яке матеріальне чи духовне благо, ділові чи побутові послуги, марка фірми, що пропонується для продажу. Фірма розробляє нові види товарів, максимально використовує можливості тих, що виготовляються
звільняється від застарілих товарів. Для кожного товару визначається його життєвий цикл – послідовність стадій,
які він проходить у своєму «ринковому житті».


23-vesuiludi.jpg
У життєвому циклі товару виділяють п’ять стадій.

І стадія – впровадження товару.
ІІ стадія – період зрілості, коли товар займає провідне місце на рику.
ІІІ стадія – період зрілості, коли товар займає провідне місце на ринку.
ІV стадія – насичення ринку товаром.
V стадія – вихід з ринку: товар знімаються з виробництва.


Вивчення конкурентів

Знати інших виробників аналогічного товару – свої обників аналогічного товару – свої конкурентів – необхідно для визначення власних можливостей. Процес вивчення конкурентів складається з трьох етапів.

Обчислення конкурентоспроможності товару.

Визначення конкурентоспроможності власних товарів є основою їх позиціювання на ринку.


Конкурентне позиціювання – це визначення позицій конкурентів на рику і формування власного місця на ринку.

Мета позиціювання товару на ринку –переконати покупців у його перевалах.


Рекламна   політика

Відповідно до товарів, що рекламуються, реклама буває трьох видів:
а) реклама товарів споживання;
б) реклама товарів виробничого або спеціального призначення;
в) престижна реклама, спрямована на піднесення іміджу. Реклама має бути адресною, правдивою, цікавою заохочувальною.

23-reklama-ruki.jpg


Cкачати повну презентацію уроку можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши MS PowerPoint


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Биковим Д.Я.
Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Маркетинг у підприємницькій діяльності > Маркетинг у підприємницькій діяльності. Презентація уроку