KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 на тему: Менеджмент у підприємницькій діяльності

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема «Менеджмент у підприємницькій діяльності»

Менеджмент (українською - управління) — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

E-conomix (9).jpg
Термін менеджмент утворився від англійського дієслова to manage (керувати), яке, в свою чергу, походить від кореня лат. слова manus (рука).
У часи становлення капіталізму і первинного накопичення капіталу процвітало фінансове підприємництво, а пізніше - промислове. У середині Х1Х століття бізнес придбав нові форми. Якщо до цього одноосібним управлінцем був господар, то у часи бурхливого промислового зростання структура значно змінилася.Саме на цьому етапі і почав розвиватися менеджмент в тому вигляді, в якому мі звикли сприймати це слово.

Школи та принципи управлінняКласична школа з 1860-го року

1. Наукове управління.

2. Хронометраж.

3. Функції управління

4. Адміністратівне управління.
Представники:Гант - 1900, Давіс - 1935, Тейлор - 1911, Гилберт -1911, Урвік - 1943, Черч - 1914, Файоль - 1916, Рейлі - 1931

Поведінкова школа (біхевіотристська).Японія 1940 - по н. час.
1. Прікладна мотивація.

2. Професійні менеджери.

3. Управління загалом.
Представники: Мойо - 1945, Барнард- 1940, Пітер Друкер-1954, Макгренер - 1960, Чермен - 1957, Форрестор - 1961
Школа управлінської науки.Європа.
1. Дослідження операцій.

2. Моделювання.

3. Теорія Грі

4. Теорія рішень.

5. Математика моделей.
Представники: Райфа - 1911, Маслоу - 1965, Тейлор - 1911

E-conomix (7).jpg
Основні функції менеджменту
Планування
Складання плану завжди розглядається як початковий етап процесу управління. Воно означає, що хтось повинен вирішити: що, як, коли та ким має бути виконано. Керівництво організації повинно знайти відповіді на такі запитання:
Де ми знаходимося в цей час? (Оцінити слабкі та сильні сторони організації у сфері фінансів, маркетингу, виробництва, трудових ресурсів).
Куди ми хочемо рухатися? (Оцінити можливості та загрози в навколишньому середовищі: конкуренція, екологічні умови, постачання, якими повинні бути цілі та як їх досягти).
Як ми збираємося це зробити?
Організація
Як тільки план складений, необхідно підготувати та забезпечити його виконання. Наприклад, якщо у вас є план побудови будинку, то організація його виконання передбачає, зокрема, підбір та розміщення відповідних робітників, придбання та доставку необхідних для будівництва матеріалів.
Мотивація
Мотивація — це таке регулювання спонукаючих стимулів людини, при яких виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації. Серед німців існує таке прислів'я: «Хто виробляє, той не керує, хто керує, той не виробляє». Зробити роботу якісно чужими руками— завдання не з простих. Для цього необхідні: талант, знання та вміння.

Контроль
Останнім етапом процесу управління є здійснення контролю, тобто порівняння фактичних результатів із запланованими.
Названі функції управління потребують прийняття рішень; для їх здійснення необхідна комунікація, тобто обмін інформацією, яка необхідна для прийняття правильного рішення.
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Менеджмент у підприємницькій діяльності > Менеджмент у підприємницькій діяльності. Презентація уроку