KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 3 до теми : Маркетинг у підприємницькій діяльності

Презентація уроку до предмету Економіка, 10 клас
Тема «Маркетинг у підприємницькій діяльності»
Маркетинг — це управлінська діяльність, що вивчає всі види діяльності, пов’язані із спрямуванням потоку товарів і послуг від виробника через систему реалізації (у визначених умовах) до кінцевого споживача.

За Ф. Котлером концепція маркетингу — це одна з філософій управління, що має на меті визначення й задоволення потреб покупця за допомогою інтегрованих програм маркетингу для досягнення організаційних цілей. Маркетинг є соціальним і творчим процесом, спрямованим на задоволення потреб як індивідів, так і груп шляхом створення, пропозиції й обміну товарів.
E-conomix (1).jpg
Основні принципи маркетингу:

 • досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності відповідно до довгострокових цілей підприємства, тобто одержання прибутку від реалізації запланованої кількості й асортименту продукції;


 • орієнтація не лише на поточний, а й на довгостроковий результат діяльності підприємства, що надає особливого значення прогнозним дослідженням виробництва й ринку;


 • застосування у взаємозв’язку тактики та стратегії активного пристосування до вимог споживачів;


 • цілеспрямований вплив на попит споживачів з метою його належного формування;


 • комплексність, тобто здійснення різноманітних маркетингових дій як системи взаємозалежних заходів. Проте наведеним переліком принципи маркетингу не обмежуються.

E-conomix (18).jpg
Загальні функції маркетингу
1) аналіз і дослідження ринку;
2) прогнозування попиту;
3) планування асортименту продукції;
4) організація маркетингових комунікацій (реклама, пропаганда, стимулювання збуту, паблік рилейшнз, персональний продаж);
5) ціноутворення;
6) розподіл товару;
7) маркетингове планування.
Основні напрями маркетингової діяльності

 • управління і контроль за виробництвом;
 • планування асортименту товарів і послуг на підставі вивчення попиту;
 • розроблення політики ціноутворення на підставі аналізу цін конкурентів і можливостей формування цін на готову продукцію на підприємстві;
 • матеріально-технічне постачання на основі аналізу процесу постачання сировини (рівень цін, якість постачання, відстань доставки тощо);
 • відновлення основних виробничих фондів;
 • вивчення і впровадження нових технологій у виробництві товарів і послуг.
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Маркетинг у підприємницькій діяльності > Маркетинг у підприємницькій діяльності. Презентація уроку