KNOWLEDGE HYPERMARKET


Принципи українського правопису. Орфограма.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: Принципи українського правопису. Орфограма. Складні випадки правопису ненаголошених голосних


§ 5. Орфограма. Принципи українського правопису
46. І. Пригадайте, що вивчав орфографія. Чим викликана потреба в орфографії? Назвіть найважливіше поняття орфографії. Розкрийте його зміст. Які написання до орфограм не належать? На яких основних правилах (принципах) базується український правопис?II. Звірте свої відповіді з поданим нижче матеріалом.
Орфограма — правильне написання, що вибирається із ряду можливих, але неправильних. Більшість написань не належать до орфограм, бо вони єдино можливі: тара, відро. Коли ж існують графічні варіанти, один з яких відповідає орфографічним нормам, то таке написання є орфограмою: село (неправильний варіант — сило), бо сёла. Орфограми бувають буквені і небуквені (написання разом, окремо, через дефіс, перенос слів, апостроф).Українська орфографія базується на чотирьох принципах: фонетичному, морфологічному, історичному, або традиційному, і смисловому, або диференціюючому.
Фонетичний принцип полягає у повній відповідності між написанням і літературною вимовою: будинок — \ будинок], субота — [субота].За морфологічним принципом значущі частини слова (морфеми) завжди пишуться однаково, незважаючи на відмінну вимову їх у різних формах слова або в споріднених словах: миєш [мййеш]— миєшся [мййес':а].
Згідно з історичним, або традиційним, принципом зберігаються написання, що усталилися идавна і правилами не пояснюються: лиман (при ви-1 мові [ле"ман], [лиеман]), юрба, щур.Смисловий, або диференціюючий, принцип застосовується при написанні омонімічних слів для їх розрізнення: запорожець (людина) — "3апорожець" (автомашина); по-вашому (нехай буде) — по вашому (сліду).47. І. Прочитайте. Які почуття і переживання передає автор у Вірші? Які мовні засоби він добирає для цього?
Я не позбавлений любові до листка,
який, зірвавшися із клена, пада, пада,
мене хвилює тінь його легка
у світлих днях м'якого листопада.
Я стільки горя бачив на війні,
але душа на попіл не згоріла,
і хочеться так ніжності мені,
щоб серце в грудях солодко щеміло.
І я у далеч гонами піду,
й тоді, як день свій чесно відпрацюю,
землі на груди ніжно упаду і поцілую.

(Григорій Тютюнник.) 


<o:p></o:p>


M23a.jpg
II. Визначте правила, за якими написані виділені слова.


48.1. Прочитайте. Які думки і почуття викликає у вас цей текст?

M23b.jpg
Дар зцілення селянський син Євген Степанович Товстуха узяв від бабусі. У спадок від неї дістав онук і магію слова, і дар навіювання, і оту глибинну криницю народної мудрості. Поглиблював знання Євген Степанович у Київському медичному інституті. Барви, музика — теж родинне захоплення. Тому ґрунтовну освіту здобув у художньому інституті. Закінчив і Літературний інститут у Москві. Він автор двох романів, повісті, збірки гумористичних оповідань. Різнобічний талант, допитливість, одержимість, титанічна праця — усе в ньому волею Божою поєднано гармонійно. Результати експериментів лікаря впродовж сорокарічної практики узагальнені в ряді таких ґрунтовних праць, як «Фітотерапія», «Фітотерапевтичні засоби проти радіації», «Як зупинити смерть», «Українська народна медицина».


<o:p></o:p>


З пацієнтом Євген Степанович розмовляє тактовно, розумно, до кожного знаходить індивідуальний підхід. Такими лікарями, мабуть, були Ескулап, Авіценна, Пирогов, скромні лікарі за покликанням. Євген СтепанІвич Товстуха — з того прекрасного сузір'я.


(За А. Шелестом.)II. Поясніть написання виділених слів. При потребі звертайтесь до таблиці «Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні» (с. 190).49.    Спишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть орфограми.

M23с.jpg
Пр..довгий, пр..писаний, пр..сунути, пр..дтеча, п..р..гнути, безкоштовний, ч..р..зрядний, б..л..трист, в..р..да, В..Л..С, ч..р..да, ст..лити, пож..рати, переб..рати, кл..ну, розм..нати, гребенястий, др..жати, стр..міти, ч..кати, велет..нь, промов..ць, кур..во, вид..во, мар..во, терл..чка, ножички, невдоволення, зверн..ння, вжал..ний, звелич..ний, вікон..чко, смуж..чка, міл..на, яр..на, невістч..н, вовн..м, пащ..ю, бурмоч..ш, носш, прос.мо, пол..ш, суш..мо.50.    І. Подані в транскрипції слова запишіть відповідно до орфографічних норм.
[л':ец':а], [пужал'це], [д'івчинбн'ц'і], [шчас'т'а], [рад'іс'т'], [т'м'аний], [стор'ін'ц'і], [сеил'ан'с'кий], [с'м'іх], [пал'ц'і], [брен'к'іт], [здайец':а], [виснос':а], [з'в'існо], [в'іс'т'і].II. Поясніть вживання м'якого знака.

M23d.jpg
51.    І. Прочитайте. Що ви знаєте про пантеон давньоукраїнських богів? Назвіть аналоги богині Лади в міфології стародавніх греків і римлян.Лада.


<o:p></o:p>

Про щасливу сім'ю кажуть: «Живуть ладно». «Ладо моє!» — так кликала-плакала князя Ігоря Ярославна. «Ладканками» називають весільні пісні лемків. «Лад-ки» — дитяча гра сплескування долонями. Оце і все, що залишилось нам на згадку про давню слов'янську Ладу — богиню вірного подружжя, любові та щастя. Ще в XVII столітті хлопець і дівчина, що збирались одружитися, приносили жертви богині, співали про неї пісні, сподіваючись на щасливе подружнє життя.
Богиня Лада шанувалася багатьма слов'янськими народами, зокрема поляки відзначали її свято цілий місяць — з 25 травня по 25 червня і приносили в жертву богині білого півня.

M23е.jpg
(За Г. Бондаренко.)II. Поясніть вживання апострофа.

M23f.jpg

52.    І. Спишіть, вставляючи, де треба, пропущений апостроф.
Цв..ях, сурм..яний, духм..яний, розм..якнути, сір..як, дзв..якнути, Аляб..єв, мавп..ячий, без..ядерний, узгір..я, мр..яка,    торф..яний,    св..ято,    вп..ятьох,    тьм..яний, сп..янілий, різьб..яр, пів..яблука, пів..огірка, пан..Євро-пейський, компьютер, б..юро, Х..юстон, рель..еф, порть..єра, б..язь, Г..юго, Руж..є, к..ювет, ін..єкція.
II. При потребі зверніться до орфографічного словника.О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас


Надіслано читачами з інтернет-сайту


відповіді на тести, все для учителя та школярам на допомогу у підготовці до домашьої роботи, цікаві завдання з української мови для 10 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.