KNOWLEDGE HYPERMARKET


Просте неускладнене й ускладнене речення. Види простого речення, їх істотні ознаки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Просте неускладнене й ускладнене речення. Види простого речення, їх істотні ознаки


Просте неускладнене й ускладнене речення.Види простого речення. їх істотні ознаки.


§ 2. Просте неускладнене речення

13.

Виконайте тестові завдання.

Пригадаймо

1. Граматичну основу двоскладного речення становлять:
А підмет і означення
Б присудок і обставина
В головні та другорядні члени речення
Г підмет і присудок

2. До односкладних речень належать:
А непоширені прості речення
Б речення з пропущеним підметом
В речення з одним головним членом
Г неповні речення

3. Виберіть речення, у якому є означення, додаток, обставина.
А Трошки вірить серце в забобони логікам усім наперекір (М. Рильський).
Б Широкою чарівною музикою зашумів дощ (О. Гончар).
В Подяку ми складаємо землі своїх батьків (Р. Лубківський).
Г Люблю хати древлянського Полісся (Л. Костенко).

4. Яке з поданих речень належить до узагальнено-особових?
А Звіряю свої вчинки за життям своїх батьків і дідів.
Б Учітеся, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь (Т. Шевченко).
В Не знаючи дороги, рушили навпростець.
Г Запахло м'ятою і любистком.

14.

Розгляньте сучасне фото Софійського собору в Києві. Напишіть міні-твір «Серце столиці», використовуючи прості неускладнені речення.

Пригадаймо

Неозначена форма дієслова в реченні буває:

а) частиною дієслівного складеного присудка, яка за змістом стосується того самого підмета, що й відмінювана частина присудка. Наприклад: Один ще змалку вдатний Шпак у Щиглика співать (незмінна частина дієслівного присудка) навчився (Л. Глібов);

б) другорядним членом речення — означенням, додатком та обставиною. Наприклад: Надійшло розпорядження прибрати (означення) територію біля школи. Друзі попросили зустріти (додаток) їх на вокзалі. Ми прийшли в музей ознайомитися (обставина мети) з експозицією.

15.

Спишіть речення. Підкресліть другорядні члени речення (означення, додатки, обставини), виражені неозначеною формою дієслова.

1. Один за одним стало товариство рушати (Панас Мирний). 2. Увечері йде Олеся дружок збирати (Марко Вовчок). 3. Любить людей мене навчила мати (В. Симоненко). 4. Батько й Василь ходили оглядати землю (У. Самчук). 5. Кирилівський дяк послав хлопця позичати цимбали і прохати на іменини (Степан Васильченко). 6. Рідко в кого з'являлось бажання виходити опівдні без діла із затінку на сонце (Ю. Збанацький). 7. Тепер така пора, що людина мусить людині помагати (І. Франко). 8. Козаки любили свого сотника... Знали: Сірко обманути себе ворогові не дасть... (В. Кулаковський). 9. Хвалиться, що на весну мотор купить молотити (В. Підмогильний). 10. Остап не міг спати од того галасу (М. Коцюбинський).

16.

І. Прочитайте подані дієслова. Складіть із ними словосполучення, у яких залежне слово виражене неозначеною формою дієслова.

Бажати, хотіти, наказувати, бігти, могти, просити, збиратися, починати, спробувати, приїхати, вчити, уміти, ходити, залишитися, любити, умовити, сісти, наважитися, порадити, мусити, повернутися.

Зразок. Хочу прочитати.

II. Уведіть три складені словосполучення в речення, у яких неозначена форма дієслова виконує роль: а) частини дієслівного складеного присудка; б) додатка; в) обставини. Речення запишіть.

17.

І. Прочитайте текст, розподіливши між собою репліки.

Альфа і омега — вислів складається з назв двох літер грецького алфавіту: першої — альфа — і останньої — омега; дослівно означає «початок і кінець», а в переносному значенні — «суть усього». Походить вислів з Апокаліпсису: «Голос, ніби сурма, що говорив: "Я — альфа і омега, перший і останній"», тобто: «Я суть усього».

Синоніми: щось найважливіше, найсуттєвіше.

Дмитро. Я зустрів знайомого. Він улаштувався на літо працювати кур'єром у фірму «Альфа».
Ярослава. А ти сам спробуй знайти і влаштуватися у фірму «Омега»...
Дмитро. Чого ж я шукатиму фірму з такою «сумною» назвою — «кінець»?
Бабуся. Тепер такі назви вигадують, що може бути й «Омега», чи навіть «Альфа і омега». Не завжди люди знають, що означають ці слова.
Ярослава. Слово альфа досить поширене в термінах фізики, хімії, астрономії...
Дмитро. Полюбляють його і кінологи, бо часто називають так своїх улюбленців — великих і малих собак та котів.
Бабуся. Цим двом літерам грецького алфавіту пощастило потрапити в нашу мову завдяки крилатому вислову — альфа і омега. А чи звернули ви увагу, що назви літер української абетки теж «крилаті»?
Ярослава. Як це?
Бабуся. Хіба ви не чули такого вислову — «від А до Я»?
Дмитро. Це ж не про телефонну книгу йдеться?
Ярослава. Звичайно, що ні. Я читала, що Іван Франко знав напам'ять увесь «Кобзар» — від А до Я.
Бабуся. Тобто все, що надруковано в книзі «Кобзар».
Дмитро. Але ж не кажуть: від альфи до омеги...
Ярослава. А я могла б так сказати. Це ж те саме, що від А до Я, тільки назви літер — з грецького алфавіту.
Бабуся. Ось тут ти й помиляєшся. Це не синоніми, бо вислів альфа і омега означає не буквально «початок і кінець», а саме «суть, найважливіше». Він ніколи не вживається з прийменниками від і до.

ІІ. Придумайте ситуацію, у якій доречним було б використання усталених висловів, згаданих у діалозі. Запишіть ваші висловлювання.

18.

І. Прочитайте текст. Випишіть речення з другорядними членами, вираженими неозначеною формою дієслова.

Усе життя Петра Дорошенка зіткане з моментів величних, гірких, трагічних, часом дивовижних. Воно від початку до кінця було підпорядковане завданню зібрати докупи українські землі, визволити Україну, зробити її незалежною, самостійною державою. На гой час його намір не міг сповнитися. Ледве гетьманові вдавалося неймовірними зусиллями нейтралізувати якусь одну силу (шляхетсько-польську, російсько-самодержавну, турецько-татарську), як втручалися дві інші.

Петро Дорошенко добре знав Переяславські статті, за якими Україна об'єдналася з Росією на принципах конфедерації. Росія зобов'язувалася не вести з Польщею та Туреччиною жодних переговорів за спиною України. Усе це незабаром було відкинуто, розтоптано. Витолочене стебло та колос того потопту й намагався підняти Петро Дорошенко. З Виговським ходив походом під Конотоп проти російського війська, підписав Гадяцький договір. За цією угодою Україна верталася до Польщі як Велике князівство Руське, подібно до князівства Литовського, зі своїми фінансами, з урівнянням православ'я з католицтвом, з двома академіями, участю в сеймі. Але Росія примусила старшин підписати фальсифікований Переяславський договір. Козацька рада в Чигирині вимагала повернути козацькі вольності, та було вже пізно. Для Дорошенка то була гірка наука на все життя (За Ю.Мушкетиком).

ІІ. Визначте в реченнях тексту граматичні основи (усно).

ІІІ. Обґрунтуйте, яке значення мають другорядні члени речення для висловлення думки.

19.

I. Спишіть речення, дібрані з творів Т. Шевченка. Підкресліть у записаних реченнях головні й другорядні члени.

1. Що маєш робити? 2. Хто ватажком піде перед вами? 3. Буде з мене. 4. А тим часом гайдамаки ножі освятили. 5. А тим часом із діброви козак виїжджає. 6. Зареготались нехрещені... Гай обізвався; галас, зик. Орда мов ріже. 7. А дівчина спить під дубом при битій дорозі. 8. Ось і дуб той кучерявий... 9. За що ж вони розлучили мене із тобою? 10. А журавлі летять собі додому ключами. 11. Де поділась доля-воля? 12. Засне долина. На калині і соловейко задріма. 13. Де ти так барився? 14. Мене мати хоче дати за старого заміж. 15. І листя пожовкле вітри рознесли.

ІІ. Визначте типи простих неускладнених речень за метою висловлювання та за складом граматичної основи.

Стиль і синтаксис

У Шевченковому вірші просте речення з однорідними дієслівними присудками, повторами плавно переходить у складне речення, частини якого за будовою теж прості речення. Часто це поєднання неповних простих речень — еліптичних, контекстуальних. Завдяки таким переходам, повторам-підхопленням створюється неповторна ритмомелодика Кобзаревої поезії.

20.

І. Прочитайте уривок із поезії Т. Шевченка «Думка».

Тече вода в синє море,
Та не витікає;
Шука козак свою долю,
А долі немає.
Пішов козак світ за очі;
Грає синє море,
Грає серце козацькеє,
А думка говорить:
«Куди ти йдеш не спитавшись?
На кого покинув батька, неньку старенькую,
Молоду дівчину?
На чужині не ті люде, —
Тяжко з ними жити!
Ні з ким буде поплакати,
Ні поговорити».

ІІ. Випишіть із тексту прості неускладнені речення, які є частинами складних речень.

ІІІ. До якого типу простих речень належать виписані частини складних речень?

21. 

І. Прочитайте виразно уривок із поеми Т. Шевченка «Сон». Випишіть прості речення.

Летим. Дивлюся, аж світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.

Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Між ярами над ставами
Верби зеленіють.

Сади рясні похилились,
Тополі по волі
Стоять собі, мов сторожа,
Розмовляють з полем.

І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається
Дрібною росою,

Споконвіку вмивається,
Сонце зустрічає…
І нема тому почину,
І краю немає!

Ніхто його не додбає
І не розруйнує…

ІІ. Зіставте граматичні основи виписаних простих речень із граматичними основами частин складних речень, ужитих у поетичному тексті. Чим вони відрізняються?

ІІІ. Як зміниться інтонація та ритм віршованої мови, якщо між частинами складних речень поставити замість ком крапки?

22.

І. Прочитайте уривки з творів українських письменників. Визначте типи простих речень, які використали автори.

Літній вечір... Гори в млі,
В золоті вершини...
А під ними ллється десь
Пісня України.

Гасне вечір... Сон обняв
Гори і долини...
А між горами літа
Пісня України.

Ніч давно... Заснуло все...
Тільки море плине,
Та щебече понад ним
Пісня України.

Олександр Олесь


Холодний вітер. Сніг. Сузір'я Лебідь,
Розпластане над нами в вишині.

Юрій Клен


Високі скирти. Серпень.
Спека... Синь ріки...

І. Муратов


Темна ніч. Шляхи. Діброва.
Тихо шепчуть ручаї.

А. Малишко


Пливе туман за сизими шибками.
Туман... Шлагбаум...
Тиша... Переїзд...

Л. Костенко


Мистецтво. Час. І хто з них переміг?

О. Пахльовська


Київ... Сивий град старого Кия. Златоглавий білостінний велетень... Святиня нашого народу

(З журналу).

ІІ. Яку роль виконують прості речення в поданих текстах?


§ 3. Просте ускладнене речення

Пригадаймо

Просте ускладнене речення може мати у своєму складі: однорідні члени речення; звертання; відокремлені члени; уточнювальні члени; вставні слова, словосполучення, речення; вставлені конструкції.

23.

І. Прочитайте текст і розгляньте фото. Випишіть з тексту прості ускладнені речення. Визначте їх вид за будовою. Якими членами речення вони ускладнюються?

Туристів на вулицях Києва легко впізнати. Пасок фотоапарата, перекинутий через плече або шию, ледачкуватий вигляд і блиск подиву в очах. Вони неодмінно фотографуються на тлі футуристичного архітектурного ансамблю на Майдані, фонтанів на Хрещатику. Звісно, більшість київських туристів — це наші ж співгромадяни (вони присвятили свій вихідний не відпочинку десь на природі, а подорожі до столиці). Серед наших туристів спочатку важко вирізнити інших мандрівників. Вони прибули сюди за тисячу (якщо не більше) кілометрів. Власне, ви навряд чи впізнаєте чужих одразу: вам треба буде почути їхню мову. Наші сусіди з півночі, сходу, півдня їздять сюди відпочивати «за кордон», як ми до Праги, Відня чи Варшави. Туристи обмінюються в інтернет-виданнях своїми враженнями від мандрівок Києвом — і позитивними, й негативними. Та є в них цікава тенденція. Мандрівники, наприклад, лають за щось Київ, але при цьому порівнюють його не з Москвою, Пітером, Кишиневом, Мінськом, а з Прагою, Берліном і Парижем. Ось так. Київ має рівнятися на європейські міста (3 журналу).

ІІ. Поясніть, використовуючи прості ускладнені речення, чому, на вашу думку, туристи прагнуть зробити пам'ятний знімок саме на майдані Незалежності.

24.

Використовуючи ускладнені речення, складіть усний твір на тему «Історія та сучасність у моєму місті (селі)».

25.

Простежте способи ускладнення простого речення. За рахунок яких членів речення відбувається це ускладнення? Сформулюйте й запишіть висновок.

Одяг аж очі вбирає 1. Просте двоскладне непоширене речення.
Літній і зимовий, на щодень і на свято, одяг аж очі вбирає.

2. Просте двоскладне речення, ускладнене

однорідними узгодженими та неузгодженими

означеннями.

Літній і зимовий, на щодень і на свято, одяг красується у

вітринах і аж очі вбирає.

3. Просте двоскладне речення, ускладнене

однорідними узгодженими та неузгодженими

означеннями, однорідними присудками.

Літній і зимовий, на щодень і на свято, одяг красується у

вітринах, нагадуючи про мінливість моди, і аж очі вбирає

своєю витонченістю, дизайнерською вигадкою.

4. Просте двоскладне речення, ускладнене

однорідними узгодженими та неузгодженими

означеннями, однорідними присудками,

однорідними додатками і відокремленою

обставиною (дієприслівниковим зворотом).


Літній і зимовий, на щодень і на свято, одяг красується у

вітринах, нагадуючи про мінливість моди, аж очі вбирає

своєю витонченістю, дизайнерською вигадкою і (не побоїмось цього вислову) вибуховою фантазією.

5. Просте двоскладне речення, ускладнене

однорідними узгодженими та неузгодженими

означеннями, однорідними присудками, однорідними

додатками і відокремленою обставиною

(дієприслівниковим зворотом), вставним реченням.

26.

І. Прочитайте текст. Виберіть і запишіть речення, ускладнені однорідними, відокремленими членами речення, вставними словами та словосполученнями.

Творцем культури Київської Русі був, треба думати, український народ. Про це свідчать українські веснянки, весільний та інший обрядовий фольклор. Історична наука, безперечно, грішить проти істини, визначаючи ледве не рік і день, коли виникла українська мова. Це звичайна, і досить примітивна, вульгаризація. Народ такої осідлості, такої поетичної вдачі, ясна ж річ, формував свою культуру впродовж не одного тисячоліття. Я, скажімо, майже певен того, що співи, мова цього наддніпрянського народу, його купальські та інші звичаї сусідили вже з піснями еллінськими, античними. Жаль тільки, не було їх кому тоді записувати... (За О. Гончаром).

ІІ. Поясніть уживання розділових знаків у виписаних реченнях.

ІІІ. Пригадайте, хто з відомих письменників записував народні пісні. Назвіть приклади використання народних пісень у художній творчості письменників.

27. 

І. Прочитайте подані слова і звороти, що використовуються як вставні. Складіть із ними речення.

Справді, мабуть, до речі, дивна річ, як кажуть, природно, нарешті, на щастя.

ІІ. Що виражають вставні слова та сполуки слів у складених вами реченнях?

28. 

І. Прочитайте назви країн — членів Європейського Союзу. Запишіть ці назви, розташувавши їх за алфавітом.

Італія, Іспанія, Естонія, Швеція, Болгарія, Чехія, Словаччина, Франція, Словенія, Латвія, Кіпр, Литва, Греція, Бельгія, Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Австрія, Португалія, Велика Британія, Румунія, Мальта, Данія, Люксембург, Нідерланди, Польща.

ІІ. Складіть речення, у яких записані назви виконують роль однорідних членів при узагальнювальному слові.

Завдання для самоперевірки

29.

Виконайте тестові завдання.

І. У якому реченні є уточнювальний член речення?
А Та, може, світ тому я полюбив, що Україна є у цьому світі (П. Скунць).
Б Потім думка шугнула в Україну, в тихий зелений куточок над сріблястою Сулою (В. Малих).
В Ніщо людське не чуже мені: смагляві дні і ночі чорноброві, і сон гаїв, і гук новобудови, і перший промінь у твоїм вікні (Б. Олійник).
Г Маленька червона стежка заблищала десь далеко на морі під самим місяцем (Іван Нечуй-Левицький).

ІІ. У якому реченні є відокремлені означення?
А Хата хоч маленька, та чепурна, біла.
Б За хворостяними тинами, у веснянкуватих вишняках, то сумують, то веселіють біленькі й блакитняві хати (М. Стельмах).
В Дівчина була невелика на зріст, але рівна, гнучка, довгобраза, повновида (Іван Нечуй-Левицький).
Г Тихі конвалії, ніжні і білі, вже не розплющать срібних повік (Г. Гордасевич).

ІІІ. У якому реченні є відокремлений додаток?
А Я хочу встати вранці, на зорі (Л. Костенко).
Б За винятком баби Оришки, малий Чіпка нікого не любив (Панас Мирний).
В Людина високогуманна, щира й добра, сам непоганий художник, Сошенко з величезним довір'ям і піклуванням ставився до Шевченка (Ю.Федькович).
Г Андрій, Данилів син, звичайним став шевцем (М. Рильський).

IV. У якому реченні є відокремлена обставина?
А Довге життя випало Дорошенчисі, або Чабанисі, як частіше називають її (О. Гончар).
Б Куди ж душа між буднями кочує, марнуючи відпущений їй час? (О. Пахльовська).
В Осіннє небо дивиться на Львів — шляхетних мурів профіль старовинний (О. Пахльовська).
Г А на Катерину, на дитя своє єдине, тільки поглядає (Т. Шевченко).

V. Яке речення ускладнене вставними словами?
А Видно місто, далі поле у моєму вікні (М. Рильський).
Б Диво дивнеє на світі з тим серцем буває! (Т. Шевченко).
В Видно, було вже пізно, бо ніде по хатах не світилося (Панас Мирний).
Г Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій (Микола Трублаїні).

30.

Поясніть, чому подані висловлювання з учнівських творів потрапили в рубрику «Усміхнімось».

Усміхнімось

Зразок пояснення. В. Симоненко згадує матір із синячою вдячністю. — Через неправильно утворений прикметник від іменника «син» виникає негативна асоціація.

1. Найважливішим у житті кожної людини є її народження. Це настільки щаслива мить, що ми її не пам'ятаємо. 2. Калина — символічна рослина, вона уособлює совість українців, тому вона така червона. 3. Леся Українка — це ласкаве патріотичне ім'я. 4. Інтимна лірика Л. Костенко досить проста і чітка, але часом пролітають і філософські думки.


С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з української мови, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з української мови 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.