KNOWLEDGE HYPERMARKET


Підмет, способи його вираження

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Підмет, способи його вираження


Про види підметів та способи їх вираження


Пригадайте! Який член речення називається підметом?


46Прочитайте речення. Доведіть, що виділені слова - підмети. З'ясуйте, якими частинами мови може виражатися підмет і яка його роль у реченні.


1. А грім по вулицях ходив і цвьохкав батогом сліпучим (М. Боровко). 2. Довкола все зчудовано притихло (М. Боровко). 3. Але ми з тобою... ми не вічні, ми з тобою просто - ти і я (В. Симоненко). 4. Серед неба горить білолиций (Т. Шевченко). 5.3 хвилини на хвилину можуть бути поранені (Ю. Збанацький). 6. У великій продовгуватій світлиці за столом сиділо троє (Ю. Мушкетпик). 7. Жити - це не значить тільки брати, а й давати (Д. Ткач). 8. Нерозгадане тривожне «як» розвіялось скоріше, ніж думалося спочатку (М. Стельмах).


Особливості підмета

Підмет - головний член двоскладного речення, який означає особу, предмет або явище, якому приписується якась дія, стан чи ознака, виражена присудком. Підмет відповідає на питанняхто? що?

Способи вираження

За способом вираження підмети поділяються на прості й складені.
Простий підмет виражається одним словом (іменником, займенником, інфінітивом чи словами інших частин мови у значенні іменника).
Наприклад: 1. Пливли ми ввечері лиманом (Л. Костенко). 2. Там лишилися їірідні (Ю. Збанацький). 3. На тротуарі стояло двоє (Ю. Бердник). 4. Незамовкаюче серед темноти «ура» підіймалося все вище, охоплюючи вершину (О. Гончар ).


Зверніть увагу!
Щоб перевірити, чи правильно визначено підмет, спробуйте замінити його займенниками він, вона, воно, вони в називному відмінку. Якщо в реченні така заміна можлива, то це підмет, якщо ні - то додаток або звертання. Наприклад, у реченні Траву скошено не можна замінити слово траву займенником вона. А в реченні Трава зазеленіла така заміна можлива. Іноді підмет буває виражений неозначеною формою дієслова (інфінітивом), до якої не можна поставити питання хто? що? У таких реченнях підмет визначаємо за змістом. Жити - це значить дихати, це значить діяти (Ж.-Ж. Руссо).


Складений підмет виражається двома і більше повнозначними словами.

Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.34.jpg


47 Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні основи. Над кожним підметом скорочено надпишіть частину мови, якою він виражений. Доведіть, що останнє речення не має підмета.
1. Хай в маленьких очах відбивається світ од маленьких ромашок до стартів в(е,и)ликих (В. Симоненко). 2. Правічну думу думають ліси, вгрузають в мох столітні дідугани (Л. Костенко). 3. Три зорі грають в грі семибарвистій (А Гарасевич). 4. «Будь ласка» не кланяється, «спасибі» спини (не)гне (Нар. творчість). 5. Всяк розумний (по)своєму (Нар. творчість). 6. А Шлях Чумацький теплою ст(е,и)жиною вертається в історію назад (О. Пухонська). 7. О, скільки спогадів дарує цей клаптик рідної землі! (О. Підсуха). 8. (Не)розчаруй мене, любове, (не)зрадь мене, (не)обмини (М. Боровко).
II. З'ясуйте, які речення є складними та як поєднані їхні частини (за допомогою сполучників чи без них).


48 Визначте підмети в поданих реченнях. Поясніть думку. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.
1. Справа миру - священна. 2. Рівень успішності в класі - високий. 3. Стати переможцем - його мрія.


Міркуйте!
У першому реченні підкреслюється, що священною є не будь-яка справа, а тільки справа миру. Тому підметом є словосполучення справа миру. Основне значення таких підметів зосереджене в залежному слові в словосполученні.


49 Прочитайте текст, визначте тип мовлення та стильову приналежність. Уявіть, що ви - художник. Розкажіть, як би ви зобразили на полотні зміст прочитаного.

II. Випишіть граматичні основи. Доведіть, що виділені слова не є підметами.
Пасіка.
На пасіці гули у вуликах бджоли густим глухим гуком, неначе вони були закопані десь під землею. У вічках подекуди ліниво лазило кілька бджіл. Дві-три бджоли сновигали ліниво понад хрестом, та й ті незабаром ніби падали у вічка. У пасіці пахло медом, пахло молодою травою та польовими квітами. Серед пасіки десь взялася кавуняча огудина, сплелася з бадилиною, березкою та з широким листом огірків і побігла до одного вулика довгою зеленою стежкою. Між вуликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники, показуючи свої ясні осе-редочки... Косе проміння промкнулося під яблунями та важкими дубами й ніби запалило зелену траву, вулики, зелене листя на грушах... (За І. Нечуєм-Левицьким).


Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.36.jpg

В. Патик. Пасіка


ll. За виписаними граматичними основами усно перекажіть прочитане. Доповніть переказ своїми враженнями від картини «Пасіка».


50 І. Спишіть речення. Підкресліть підмети, визначте спосіб їх вираження.
1. Ми з нею довго в полі говорили, не чули навіть гуркоту доріг (Л. Костенко). 2. Тебе цей сад прийняв гостинно в свою заквітчану сім'ю (Д. Луценко). 3. Чумацький Шлях, Стріла, Стожари летять в розгойдані світи (М. Стельмах). 4. Павло Григорович Тичина колись водив мене у ліс (М. Сом). 5. Майже три роки минуло від того далекого світлого дня (О. Гончар). 6. Кожен із бійців знав, що небезпека подвоїлася (О. Гончар)Л.І його підхопили з десяток рук, сильно підкинули вгору один, другий, третій раз (Іван Ле). 8. Багато пішло на фронт, чимало в партизани (Є. Гуцало). 9. Але дехто з учнів викликав у нього глибоке занепокоєння (О. Донченко). 10. Гучне «Ура!» пронеслося тоді над лугами і впало в трав розморених дурман (Л. Первомайський).

II. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми та пунктограми. Доберіть синоніми до виділених слів.


51 Складіть і запишіть речення, використавши подані сполучення слів у ролі підметів. Підкресліть граматичні основи. Визначте способи вираження підмета.
Кожен із нас, кінець вересня, початок вистави, чотири хвилини, група артистів, багато квітів, Південний Буг, Петро Іванович, хтось із музикантів.

Висновки.
1. Підмет називає предмет, про який розповідається в реченні, й має форму називного відмінка. Щоб не помилитися у визначенні підмета, необхідно добре усвідомити зміст речення.
2. Підмет може бути простим і складеним.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Планування уроків з української мови, книги та підручники по всім предметам, учням та вчителям на допомогу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.