KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ. Аналіз контрольного письмового переказу

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Аналіз контрольного письмового переказуКонспект


Конспектування — це стислий письмовий виклад змісту прочитаного чи прослуханого тексту. Результатом конспектування є запис (конспект), що дозволяє його автору одразу чи через деякий час швидко відновити в пам'яті зміст тексту. Для конспекту характерна змістова, смислова і структурна цілісність.Зверніть увагу! 
Конспектування розвиває розум, тренує пам'ять і сприяє закріпленню знань. Переписувати чужий конспект не тільки безглуздо, а й шкідливо.


Підготовка конспекту


Підготовку конспекту можна розбити на такі етапи: Етап 1. Виділяються смислові частини (інформація, що стосується однієї мікротеми).
Етап 2. У кожній смисловій частині формується тема з опорою на ключові слова і фрази.
Етап 3. У кожній частині виокремлюється головна й додаткова інформація.
Етап 4. Фіксування головної інформації в конспекті.


Правила конспектування


Правила конспектування
1. Записуйте автора і назву тексту, який конспектуєте.
2. Перед складанням конспекту прочитайте весь текст і осмисліть його основний зміст.
3. Складайте конспект після того, як продумали план тексту.
4. Записуйте тільки основне: спочатку головну думку, потім (дуже стисло) докази і приклади.
5. Виклад у конспекті розбивайте на пункти, параграфи, дотримуючись абзаців.
6. Намагайтеся, щоб записи були чіткими, змістовними й лаконічними.
7. Для зручності користування конспектом підкреслюйте найважливіші словосполучення, слова.
8. Пам'ятайте, що в конспекті окремі фрази і навіть окремі слова мають вагоміше значення, ніж у докладному переказі.
9. Цитуйте правильно і точно.
10. Учіться конспектувати відразу начисто.Зверніть увагу!  
Конспект є корисним тільки тоді, коли в ньому записане найбільш істотне, основне.Види конспектування


Конспектування може бути трьох видів:
• конспектування своїми словами;
• конспектування лише за допомогою цитат, які передають зміст тексту;
• змішане конспектування (своїми словами, застосовуючи окремі влучні цитати).


Тематичні виписки


Виписки є спрощеною формою конспекту, за якої з усього тексту вибирається те, що стосується досліджуваної теми чи побічно з нею пов'язане, і занотовується у формі окремих, не пов'язаних один з одним логічно записів.
Тематичні виписки з тексту роблять звичайно дослівно, у вигляді цитати. При цьому вибирають найбільш важливі, вагомі вислови, основні ідеї. Після кожної цитати, запозиченого висловлення мусить бути посилання на автора і джерело.390І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Доведіть, що текст належить до наукового стилю. Виділіть смислові частини, у кожній з них назвіть ключові фрази і слова, виокремте головну і додаткову інформацію. Поодумайте план тексту.

Скіфи.
Скіфи, нові володарі українських степів, були войовничими племенами. На теренах України вони розселилися між річками Дон і Дунай. Утворена ними держава дістала назву Скіфія. Відвідавши Північне Причорномор'я, Геродот у своїй «Історії» стверджував, що скіфи називали себе сколотами і поділялися на царських скіфів, скіфів-скотарів, скіфів-хліборобів та скіфів-орачів.
Укр.мова 8 клас, малюнок Золота пектораль з кургану Товста Могила.jpg

Золота пектораль з кургану Товста Могила

Царські скіфи жили на берегах Азовського моря і степового Криму. їхнім основним заняттям була війна. Та вони не тільки воювали, а й торгували з грецькими колоніями у Причорномор'ї. В обмін на зерно, хутро, віск, мед і рабів скіфи отримували зброю, вино, предмети розкоші. Скіфи-скотарі кочували на схід від пониззя Дніпра в пошуках нових пасовищ. На Придніпров'ї жили скіфи-хлібороби. Вони вирощували пшеницю, жито, ячмінь, коноплі, використовуючи великий плуг та тяглову силу волів.
За словами Геродота, скіф міг поцілити у ворога з лука на відстані 500 метрів. Навіть скіфські дівчата вправно володіли зброєю і не виходили заміж, доки не вбивали трьох ворогів. Більшість худоби та рабів, захоплених під час воєн, діставалася багатим скіфам.
Кочували скіфи на чотири- та шестиколісних возах. їх супроводжували озброєні воїни. У разі нападу ворогів вози ставили в коло, створюючи укріплений табір. Пізніше цю тактику використовували українські козаки.
На культуру скіфів великий вплив мала грецька культура, носіями якої були жителі грецьких колоній. Історія зберегла імена скіфів за походженням - лікаря Токсаріса й філософа Анахарсіса, які здобули освіту в Греції.
Скіфи мали свою оригінальну міфологію та релігію. Особливу пошану в них мали богиня домашнього вогнища Табіті (зі скіфської -«полум'яна»), володар неба і творець людства Папай, богиня землі Апі. Від шлюбу Папая та Апі народився пращур усіх скіфів Таргитай. Усім богам скіфи приносили жертви. Переважно це були коні або інші тварини. Винятком був бог війни Арей, якому віддавали кожного сотого полоненого.
Скіфи шанували могили предків. їхня віра в потойбічне життя змушувала здійснювати жорстокий і складний поховальний обряд. На місці поховання насипали великий курган - «піраміду степів».
Найвідомішими похованнями, які через розміри курганів дістали назву «царських», є: Солоха і Гайманова Могила на Запоріжжі, Чор-томлик і Товста Могила на Дніпропетровщині.
У кінці IV - на початку III століття до н. е. Скіфія занепала. Через висихання степів кочівники вже не мали достатньо пасовищ для худоби. На територію Північного Причорномор'я прийшли сармати, які захопили їхні землі. Частина скіфського населення відступила і створила в пониззі Дніпра й Північного Криму Малу Скіфію зі столицею в Неаполі Скіфському, поблизу теперішнього Бахчисарая. Державу скіфів згодом підкорили римляни (Із підручника).


II. Складіть конспект прочитаного тексту.


391  Доберіть із підручника географії, фізики чи історії текст (1-2 сторінки). Складіть конспект тексту.


392  Доберіть із журналів, газет, книг, сторінок у мережі Інтернет тексти на одну з тем: «Екологічна культура людини», «Історія Запорозької Січі», «Життя на планеті», «Мешканці морів», «Мова і нація». Зробіть відповідні тематичні виписки. Користуючись виписками, підготуйте усний виступ на обрану тему.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту

Календарні плани для вчителя, школяру на допомогу виконанні домашньої роботи, підручник з української мови для 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас                     
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи
1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів                         
1236084776 kr.jpg інше

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки
1236084776 kr.jpg календарний план на рік
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.