KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: РЗМ. Доповідь і реферат, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури)

Доповідь
301.    І. Чи часто вам доводилося виступати на зборах, семінарських заняттях? Чи вдалими були ваші виступи? Чи завжди слухачі розуміли те, про що ви хотіли їх повідомити, переконати? Що здалося вам найважчим?
II. Чим, на вашу думку, відрізняється доповідь від повідомлення, виступу, промови? Скористайтеся тлумачним словником.


302.    І. Прочитайте текст. Складіть до нього тези.


Мистецтво усного публічного виступу — складне мистецтво, але оволодіти хоча б його основами може кожен.
Доповідь — один із найпоширеніших жанрів усного висловлювання. Здебільшого шкільні доповіді тематично пов язані з виучуваними в школі предметами (це переказ суті якоїсь проблеми в одному із її аспектів). Основна мета такої доповіді — донести до слухача певну інформацію, щоб її зрозуміли і засвоїли.


Оскільки доповідь сприймається на слух і немає можливості (як під час читання написаного тексту) повернутися до її початку, середини, уточнити незрозуміле, доповідач повинен допомагати слухачам зрозуміти і запам'ятати новий матеріал: із самого початку зацікавити темою, підтримувати увагу протягом усього виступу, встановлювати контакт.


Щоб такий виступ мав успіх, добре сприймався слухачами, необхідно зробити його оригінальним за будовою, своєрідним і неповторним. А для цього слід працювати над композицією доповіді.


Найбільш поширеною структурою доповіді вважається така, що складається з трьох частин: вступу, основної частини, висновку. Кожна частина має свої особливості, які треба враховувати в процесі підготовки доповіді.


Від того, як оратор розпочав доповідь, значною мірою залежить успіх виступу. Невдалий початок знижує інтерес слухачів до теми, розсіює увагу.


У вступі доповіді виділяється її тема (наприклад: «Темою моєї доповіді є «Походження і розвиток української мови»). Далі вказуються причини вибору даної теми (актуальність проблеми, значення її для конкретної аудиторії, формулюється мета доповіді, іноді коротко викладається історія питання).


Досвідчені доповідачі рекомендують розпочинати виступ з цікавого прикладу, прислів'я чи приказки, крилатого виразу тощо. У вступі також може бути використана цитата, яка змусить слухачів задуматися над словами виступаючого, глибше усвідомити висловлене положення.


Основна частина розпочинається з характеристики проблеми. Виділивши основний аспект проблеми, варто запропонувати слухачам перспективу обговорення (наприклад: «Подальше обговорення проблеми, на наш погляд, доцільно зосередити навколо таких основних положень: 1)...; 2)... ; 3) ... »). Перехід до обговорення кожної окремої тези в подальшому робить доповідь чіткою, логічною і дозволяє потім перейти до висновків.

Переконливе яскраве закінчення доповіді запам'ятовується слухачам, залишає приємне враження про неї. Тому рекомендується наприкінці доповіді повторити основну думку, підсумувати найбільш важливі положення. Якщо перші слова оратора повинні завоювати увагу слухачів, то останні — покликані посилити ефект виступу.


Слід пам'ятати, що слухачам не байдуже, куди дивиться доповідач. Нерідко можна спостерігати таку картину: робить учень доповідь, виступає на зборах і час від часу поглядає у вікно, кидає погляд на стіни, опускає очі, піднімає до стелі, розглядає свої руки, тобто дивиться куди завгодно, тільки не на слухачів. Буває гірше: виступаючий дивиться на аудиторію «відсутнім» поглядом. Чи можна говорити про взаєморозуміння між виступаючим і аудиторією? Звичайно, ні.


Якщо ж під час виступу переводити повільно погляд з однієї частини аудиторії на іншу, то можна створити враження гарного зорового контакту зі слухачами. Саме за таких умов можна розраховувати на успіх.


II. Дайте відповіді на подані запитання:
1.    Що таке доповідь? Яке її практичне значення?
2.    Які види монологічного мовлення найчастіше зустрічаються в повсякденному житті?
3.    Пригадайте, які існують варіанти підготовки доповіді та її виголошення (див. с. 83 підручника).
4.    Яких вимог слід дотримуватися в процесі підготовки та виголошення доповіді (скористайтеся пам'яткою «Як готуватися до публічного виступу» на с. 85)?


303.1 варіант. Уявіть ситуацію: ви стали учасником міжшкільної конференції на тему «Традиції і символи українського народу». Підготуйте доповідь для виступу на цій конференції на одну із запропонованих тем: «Рушник в українських обрядах та звичаях», «Дівочі вінки та намисто в Україні», «Без верби і калини нема України», «Символіка рослин у народних обрядах та піснях». Текст доповіді запишіть. Дотримуйтеся поданих нижче вимог.

Пам'ятка

Як готувати доповідь
1.    Визначити адресата мовлення і мету спілкування.
2.    Вдуматися в тему, визначити основну думку майбутньої доповіді.
3.    Опрацювати літературу з цієї теми, осмислити її.
4.    Добираючи матеріал, звернути увагу на ті факти, які будуть цікаві аудиторії, перед якою буде виголошена доповідь. Зробити певні виписки.
5.    Скласти робочий план і відповідно до нього сио« тематизувати дібраний матеріал.
6.    Узагальнити основні положення кількох джерел, внаслідок чого думки, викладені в кількох працях, звучатимуть повніше, переконливіше.
7.    Записати текст доповіді повністю або частково (початок, кінцівку).
8.    Виділити терміни, незнайомі слова, уточнити вимову і наголошення слів.
9.    Говорити нешвидко, робити паузи, дотримуватися правильної інтонації.
10.    Виступаючи, завжди стежити за слухачами: якщо вас перестали слухати, змінити тон мовлення, навести цікавий факт, ніколи не намагатися перекричати аудиторію.
11.    Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі, не нахиляючи голови.
12.    Стежити за своїм мовленням: уникати слів-паразитів, не заповнювати паузи звуками («е-е-е», «ну-у») та ін.
13.    Переказати усно текст доповіді вдома (відводиться 15—20 хв.).

Рекомендована література для підготовки доповіді на тему «Традиції і символи українського народу»:

Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис (ре-принтне видання).— Мюнхен, 1966.
Борисенко В. Весільні звичаї та обряди в Україні.— К.: Наук, думка, 1988.
Скуратівський В. Берегиня.— К.: Рад. письменник, 1987. Павленко Л. Біла лілея.—К.: Рад. письменник, 1988. Щедрий вечір. Колядки, щедрівки, засівалки.— К.: 1992. Ой вербо, вербо. Українські народні пісні.— К.: Музична Україна, 1984.
Українська бувальщина. Ілюстративний етнографічний довідник.—К.: Либідь, 1993.
Ковальчук О. Українське народознавство.—К.: Освіта, 1994.


II варіант. Уявіть ситуацію: вам запропонували виступити на факультативі з української мови з доповіддю на тему «Походження українських назв квітів, трав». Підготуйте доповідь, запишіть її. Скористайтеся пам'яткою «Як готувати доповідь» (с. 147—148).


Рекомендована література

Коваль Л. Слово про слово.— К.: Рад. шк., 1988.
Павленко   Л.   Цілющі   скарби   землі.— К.: Наук. думка, 1988
Моргун Є. Дивосил-зілля.— К.: Веселка, 1990.
Скуратівський В. Берегиня.— К.: Рад. письменник, 1987.


Зверніть увагу!
Під час підготовки доповіді вживайте звернення до слухачів; для встановлення контакту з ними користуйтеся словосполученнями: зверніть, будь ласка, увагу; як ви вже знаєте; на цьому вже наголошувалось; важливо підкреслити (виділити) такі питання, як...; як уже зазначалось тощо; вставні слова і словосполучення: отже, отож, таким чином, скажімо, наприклад та ін.

О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту

відповіді на тести з української мови, все для учителя та школярам на допомогу у підготовці до домашньої роботи, завдання учням 11 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.