KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ. КР. Контрольний твір за Словом про похід Ігорів

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>>Українська література:РЗМ. КР. Контрольний твір за “Словом про похід Ігорів”

Навчальний твір за «Словом...»
Твір — це усне чи письмове висловлення власних думок і почуттів на задану тему.


   Твір складається із трьох частин: вступу, основної частини, висновків. Щоб скласти твір на задану тему, потрібно продумати його план, тобто порядок викладу думок у логічній послідовності. План може бути простим чи складним. Подаємо зразок складного плану до твору«Образ князя Ігоря в «Слові про похід Ігорів».

Ігор(17).jpg


I. Моє перше знайомство зі «Словом про похід Ігорів».
II. Князь Ігор — мужній захисник Руської землі.


1. Ігор — відданий батьківщині воїн.
2. Безстрашність і рішучість князя у боротьбі з половцями.
3. Ігор — благородна людина.
4. Самовпевненість і нерозсудливість князя — основна причина поразки його дружини.
5. Ставлення автора поеми до Ігоря Святославича.III. Чим близький і дорогий нам герой давньоруської поеми?


Складіть подібний план до характеристики інших персонажів «Слова...» — Святослава, Всеволода, Ярославни (на вибір).

Напишіть твірна одну з тем: «Зображення походу Ігоря на половців у «Слові про похід Ігорів», «Чим мене захоплює київський князь Святослав у «Слові...», «У чому поетичність і краса образу Ярославни у «Слові...», «Мій улюблений літера турний герой у «Слові...», «Мої роздуми над поемою «Слово про похід Ігорів».

Святослав(17).jpg   Ярославна (15).jpg


   Виконуючи творчу роботу, пам'ятайте про такі основні вимоги:
— обирайте тему не найлегшу, а таку, яка вас зацікавила;
— викладайте думки чітко й логічно, склавши певний план;
— у ході висвітлення теми намагайтеся виражати своє ставлення до героїв чи зображуваних подій;
— використовуйте цитати з художнього тексту доречно й влучно, не переобтяжуючи ними твір;
— намагайтесь оригінально почати творчу роботу, щоб привернути увагу слухачів або читачів до неї;
— висловлюйте думку просто, уникаючи багатослів'я і штучного фразерства;
— у висновках зробіть самостійні узагальнення, пов'язані з сучасністю.
 
Перевірте себе


Книга(17).jpg


1. Перекажіть історію віднайдення «Слова...».
2. Яка історична подія лягла в основу поеми? Що нашим сучасникам відомо про автора твору?
3. Визначте тему і жанр «Слова...», особливості ритмічної будови.
4. Яке враження на вас справило «Слово про похід Ігорів»? Який
епізод твору найбільше схвилював і чим саме?

5. Схарактеризуйте образи князів — мужніх захисників Руської землі.
6. Розкрийте зміст «золотого слова» Святослава.
7. У чому неповторна краса Ярославни?
8. Розкажіть про символічно-міфологічні образи «Слова...».
9. Як змальовує автор природу? Поясніть її роль у творі.
10. У чому виявляється зв'язок «Слова...» з усною народною творчістю? Які художні засоби фольклору використані у поемі?
11. Розкажіть про «Слово про похід Ігорів» як визначну літературну пам'ятку XII ст.
12. Розкрийте актуальність і значення «Слова про похід Ігорів» для наших сучасників.
13. Визначте відмінність між перекладом та переспівом твору.
 

За правильну відповідь на одне запитання І рівня складності — 1 бал, II рівня — 2 бали, III рівня — 3 бали, IV рівня — 4 бали.

І
1. Назвіть різновиди художнього образу.
2. У якій історичній пісні головний герой «сивим конем виграває»?
3. Назвіть дві ліричні пісні Марусі Чурай.
4. Кому належать слова: «Лучче ж бо потятим бути, аніж полоненим бути » ?
5. У якій народній думі козаки повертаються «на тихі води, на ясні зорі, у край веселий»?
6. Ким і коли було відкрите «Слово про похід Ігорів»?
7. Хто назвав українські пісні «перлинами світової народної творчості»?
8. Кого з відомих українських кобзарів минулого і сучасності ви знаєте?


Відомий кобзар(17).jpg

II
1. Визначте тематику історичних пісень.
2. Яка історична подія лягла в основу поеми про князя Ігоря?
3. Визначте тему «Слова про похід Ігорів».
4. Назвіть афористичний вислів з історичної пісні «Зажурилась Україна».
5. Які твори українського фольклору називаються думами?
6. З якими пам'ятками світової літератури співзвучне «Слово...»?
7. Визначте ідею думи «Буря на Чорному морі».
8. Які пісні називаються історичними?

III
1. Яка відмінність між зображенням життя у науковій літературі
та творах мистецтва?
2. Що таке тавтологія? Наведіть приклади використання її у фольклорних творах.
3. Сформулюйте ідею «Слова...».
4. Чим історична пісня відрізняється від думи?

5. Назвіть особливості побудови народних дум.
6. Визначте художні засоби в поданому уривку з пісні.
Гей, та ми ж думали, ой та ми ж думали, Та що над степом та сонечко сяє,— Аж то військо та славне запорізьке Та на вороних конях у степу виграває.
7. Що таке художній твір і художній образ?
8. Назвіть і поясніть способи аналізу художнього твору.

IV
1. Назвіть і поясніть функції художньої літератури.
2. Розкрийте актуальність «Слова...» для наших сучасників.
3. Яка пісня Марусі Чурай вам найбільше сподобалась і чим саме?
4. Які думки і почуття викликала у вас історична пісня «За Сибіром сонце сходить»?
5. Які фольклорні засоби використані у «Слові...»? Наведіть приклади.
6. Схарактеризуйте побудову поеми «Слово про похід Ігорів».
7. Яка дума вам найбільше сподобалася і чим саме?

Василь Цимбалюк, Українська література , 8 клас.
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з української літератури по класам, планування уроків з української літератури 8 класу, домашнє завдання

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.