KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ. Усний контрольний переказ тексту із творчим завданням

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: РЗМ. Усний контрольний переказ тексту із творчим завданням

Переказ із творчим завданням
326. І. Прочитайте текст, визначте його тему та основну думку, доберіть заголовок.

M55a.jpg
Козацтво виникло у XV столітті як збірна назва козаків в Україні. Його поява була як реакція на посилення соціально-економічних та національно-релігійних утисків населення України з боку української та польської шляхти, католицької церкви. В пошуках місця для вільної праці селяни і міщани почали колонізацію малозалюднених південно-східних степів, де засновували поселення і оголошували себе вільними людьми — козаками. Під тиском панської колонізації, що поширювалась услід селянській, частина козаків відступила за дніпрові пороги (так званий Низ), де у першій половині XVI століття створила своєрідну організацію українського козацтва — Запорізьку Січ. Низові козаки займались різними промислами, рибальством, скотарством — і все це в умовах постійної боротьби з турками й татарами.


<o:p></o:p>

У 1775 році уряд царської Росії зруйнував Запорізьку Січ. Одну частину козаків було покріпачено, інша частина втекла за межі Росії і заснувала на підвладній Туреччині території Задунайську Січ.

M55b.jpg
Козацтво відіграло виключну роль у вітчизняній історії,  справило величезний вплив на  формування специфічних рис традиційно-побутової культури, етнічної самосвідомості та національного характеру українського народу. Вже самим фактом свого існування воно надихало українців на боротьбу проти феодального гноблення, за національну незалежність.
Козацьке військо відзначалося стійкістю у боях, витривалістю, суворою дисципліною. Козакам були властиві взаємодопомога і взаємовиручка. Високі моральні принципи та ідеали козацтва стали взірцем для багатьох поколінь українців. (За кн. «Українська минувшина».)


II. В якому стилі викладено текст? Доведіть свою думку.
327.    Прочитайте статтю «Козак Мамай» з енциклопедії, перекажіть її. Назвіть стиль викладу.

M55с.jpg
Козак Мамай — традиційна назва української картини, відомої в багатьох варіантах: «Козак-бандурист», «Козак — душа правдивая» тощо... Ім'я «Мамай» не пов'язане з певною особою, а є назвиськом козака (з XVIII ст.— гайдамаки) взагалі... Залежно від часу виконання картини «Козак Мамай» мають різне спрямування і різні деталі. У XVII ст. образ «Козака Мамая» набуває епічного звучання, з'являються характерні для цієї доби вбрання і військові деталі. XVIII ст. дає пам'ятки, в яких відбилися антифеодальні селянсько-козацькі виступи. (З енциклопедії.)


<o:p></o:p>

328.    Уточніть за словником значення поданих слів, по можливості використовуйте їх та дібрані самостійно слова у переказі.


Зразок. Гаківниця — довга і важка рушниця з гаком на прикладі, яка була на озброєнні запорізьких козаків у XV—XVI ст.

M55d.jpg
Спис, порохівниця, пістоль, люлька, литаври, жупан, кармазиновий.


329.    Прочитайте текст — опис картини з обрамленням, перекажіть його і запишіть.

Продовжіть виклад власного ставлення до персонажа картини — козака Мамая.

Висловіть своє враження від опису, передайте відчуття відображеного часу, подій.


<o:p></o:p>

Картину він пам'ятає стільки, скільки і себе на світі...

Варто закрити очі, а вона — перед ним, як намальована.


Безмежним, осяйним степом летить вершник. Баский кінь, вірний товариш, наче виростає із землі, а в буйній гриві весело грають живі вихори і несуть понад високими і густими травами козацьку пісню...


Гордий і сильний, вершник випростався в сідлі на весь свій могутній зріст, чолом, здається, сягнув до хмар, а душу відкрив пісням. Руки бережно тримають кобзу, простягаючи її назустріч вітрам, пальці лежать на струнах, але наче не вони перебирають струни, а степовий вітер.


Креше копитами буйний кінь, мовчать пістолі, відпочиває шабля, насторожено, мов на чатах, виструнчився над сідлом спис, тільки кобза промовляє на весь степ. То владарює пісня! Але як тільки загримить у степу від чужого копита — вдарить пісня тривогу, полетить сполохом по рідній землі, а замість кобзи блисне в руках шабля, заговорять пістолі, караюче для ворога свисне спис.


Хлопець відриває погляд від картини і чує, як його охопило дивне відчуття: ніби оце він побував разом з козаком у степу, промчався вихором на коні, бо й досі срібним передзвоном озиваються струни кобзи і далеким відлунням вторить пісня. (Я. Гоян.)
M55е.jpg

О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту

українська мова скачати, українська мова підручник, українська мова 10 клас уроки

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.