KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ №2. Стислий переказ тексту наукового стилю. Підготовка до здачі усного контрольного переказу

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: РЗМ №2. Стислий переказ тексту наукового стилю. Підготовка до здачі усного контрольного переказу


РЗМ №2. Стислий переказ тексту наукового стилю. Підготовка до здачі усного контрольного перказу.


§ 30. Усний стислий переказ тексту наукового стилю

Пригадаймо

Науковий стиль — стиль наукових праць, мета яких розкривати досягнення в галузі науки, техніки, встановлювати закономірності розвитку явищ, процесів.

Ознака наукового стилю — вживання термінів, визначення наукових понять, класифікація досліджуваних явищ, специфічна побудова текстів (поділ на розділи, підрозділи, параграфи), використання конструкцій зі значенням залежності, причини, наслідку.

Для наукового тексту характерні дієслова на зразок досліджувати, спостерігати, засвідчувати, зумовлювати, спричиняти, а також віддієслівні іменники, наприклад: використання, спостереження, оцінювання, розв'язання, припущення тощо.

Науковий стиль має підстилі: власне науковий (наукові розвідки, реферати, доповіді, повідомлення, тези); науково-популярний (книги, статті на наукові теми для широкого кола читачів); науково-навчальний (підручники, посібники).

359.

І. Прочитайте текст. Обґрунтуйте його належність до наукового стилю. Які ознаки наукового стилю наявні в цьому тексті?

Уява

Павук виконує операції, які нагадують операції ткача, а бджілка своїм щільником може присоромити деяких архітекторів. Але й найгірший архітектор від найкращої бджілки відрізняється тим, що перш ніж будувати якісь споруди, він конструює їх у своїй уяві. Результатом роботи є об'єкт, який від початку був в уяві людини. Перш ніж змінити щось практично, людина змінює його подумки. Це пов'язано з поняттям уяви, яка притаманна тільки людині.

Уяваце форма психічного відображення, яка полягає у створенні образів на основі раніше сформованих уявлень.

Розрізняють мимовільну і довільну, репродуктивну і творчу уяву.

Мимовільна уява — вид уяви, який виникає без певних намірів з боку людини, при послабленні свідомого контролю за протіканням своїх уявлень. Така уява спостерігається в дітей молодшого віку. Найяскравіше вона проявляється уві сні або в напівдрімотному стані.

Довільна уява — побудова образів у зв'язку зі свідомо поставленим завданням у тому чи іншому виді діяльності. Довільна уява розвивається вже в дитячих іграх, у яких діти  виконують Найрізноманітніші ролі (лікар, машиніст, пілот тощо).

Репродуктивна уява має місце в тих випадк

Творча уява — вид уяви, спрямований на створення нових образів, які становлять основу творчості (музика, живопис, скульптура тощо) (Я. Січкар).

ІІ. Випишіть наявні в тексті визначення.

360.

І. Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Складіт план стислого переказу поданого тексту.

Національний характер

   Наука про характер як окремої людини, так і цілих спільно зовсім молода. Оформлюється вона в окрему науку — характерологію — лише в останні десятиліття. Хоча розуміння характеру давно поширене серед загалу і ми часто послуговуємося цим словом, та розуміємо його здебільшого по-різному. Спеціальні дослідження характеру знаходимо у визначного німецького психолога Вільям Штерна, який пропонує своє розуміння характеру. На думку дослідника, характер — це сума всіх властивостей людини, готовність і настанова до волевиявлення і відповідної дії... У характері людини є риси глибокі й поверхові, центральні й периферійні, панівні й підрядні, стійкі й нестійкі. Вирішальним у характері є не певні риси, а їхнє поєднання, тобто те, що людина вважає головним.

  Національний характер, як і національна душа народів, містить у собі найзагальніші спільні риси поведінки й світосприймання того чи того народу.

  Українська духовність і характер давно вже цікавили наших визначних дослідників. Першим присвятив свою увагу цим проблемам М. Костомаров у працях «Книги буття українського народу» та «Дві руські народності». Це було в середині XIX ст. Він підкреслює чуттєвість, глибоку релігійність, індивідуалізм українців.

  Крім Костомарова, багато й інших дослідників вивчали це питання: І. Нечуй-Левицький, І. Сікорський, І. Огієнко, В. Липинський, І. Мірчук, В. Щербаківський. Із сучасних необхідно назвати О. Кульчицького та В. Цимбалістого.

  Так звана глибинна психологія і психіатрія недвозначно стверджують, що структура особистості людини, її ставлення до світу, до життя, життєвий оптимізм чи песимізм кореняться в переживаннях раннього дитинства. Яка була родинна атмосфера, якого роду взаємини батьків і дітей оточували дитину, — все це залишає свої сліди в її душі на все життя і стає в дорослому віці прообразом пізнішого ставлення до нового оточення.

   «Родина — це основне мікросередовище, що формує характер, вдачу людини. Національний характер випливає прямо зі способу і роду виховання, яке отримує людина з перших своїх років», — підкреслює американський дослідник В. Цимбалістий. Стверджуючи про такий вплив родинного виховання на формування характеру людини (і нації), цікаво придивитись, а яке ж родинне виховання в нас, українців. Історики кажуть, що колись у родинному й суспільному житті праукраїнських племен панував матріархат. Залишки його бачимо й тепер. Більш активна участь української жінки в громадському житті, порівняно з іншими національними спільнотами, є доказом того.

У родинному вихованні дітей головну роль (якщо не виняткову) відіграє мати. Батько лишається ніби осторонь. Якщо часом втручається, то хіба для покарання дитини.

Тому існує до певної міри відчуження між батьком і дітьми. Інакші стосунки з матір'ю. Природа матері взагалі більш чуттєва, добросердечна, любовна. У такій атмосфері виростає дитина, переймаючи від матері її чуттєвість, лагідність, ніжність. Найбільш інтимно, з повною довірою ставиться вона до своєї матері. Має значення також спосіб годування дитини. Він не відбувається регулярно по годинах, а в міру потреби дитини. Годується дитина щедро, досхочу. Психоаналітики твердять, що таке піклування в дитячі роки виховує в людині оптимізм, довіру до себе й до життя, створює інстинктивну певність у житті. Образ такої люблячої, доброї матері залишається в підсвідомості на все життя.

   Інші наслідки в характері української людини викликає образ батька. Його незначна зацікавленість справою виховання, утручання в життя дитини в ролі грізної караючої сили у випадках якихось непорозумінь викликає в неї страх перед батьком і недовіру до нього. Сліди цього залишаються глибоко в підсвідомості на все життя. Цим пояснюється, на думку антропологів, наш український індивідуалізм. Оскільки в ставленні дітей до батька переважає страх, батько не має справжнього авторитету. Авторитет повинен створюватися й триматися на довірі, пошані до великого життєвого досвіду батька, а не на страху перед ним. Тоді авторитет матиме свій вплив. Брак справжнього авторитету батька в родині спричинює те, що і в дорослому віці ми з недовірою ставимось до авторитетів нашого суспільного чи національного життя, неохоче приймаємо опіку своєї національної влади, бо опіка батька в родині залишила сліди відрази до будь-якої зовнішньої сили. У цьому, як дехто думає, причини нашого анархізму (За матеріалами Інтернету).

ІІ. Підготуйте усний стислий переказ тексту.

ІІІ. Чи з усіма висловленнями про роль батьків в українській родині ви погоджуєтесь?

Усміхнімось

361.

Прочитайте прислів'я, розгадавши зашифровані слова.

Shematychne zobrazhennya 219.jpgС. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Повний перелік тем з української мови, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.