KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ № 1. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі


Пригадайте! Що таке опис? Чим опис відрізняється від розповіді та роздуму?

364 І. Прочитайте висловлювання. Укажіть у ньому опорні слова і сформулюйте його основну думку одним реченням.
Якби мене запитали, як починати знайомство з містом, де ніколи не доводилося бувати раніше, я відповів би: пройдіться вулицями, намагаючись зрозуміти, у чому його особливість, а потім дізнайтеся, де знаходиться краєзнавчий музей. Він стане вашим першим співрозмовником, порадить, куди насамперед треба сходити, що подивитися. А ви вже самі вибирайте найбільш цікаве (Г. Кублицький).
 II. Опишіть усно ваші враження від відвідування міста (села), де ви колись побували вперше. З чого розпочалося ваше знайомство з цим населеним пунктом?


365 Розгляньте малюнки ваших однолітків, на яких вони зобразили рідне місто (село). Усно опишіть зображене на малюнку, який вам найбільше сподобався. Чи вдалося юним художникам передати красу свого краю?
Малюнки однолітків .jpg

Особливості опису місцевості

1. В описах місцевості враховуються час доби, пора року й особливості погоди, які зображені в творі.
2. Опис місцевості здебільшого є складовою частиною художнього твору, до якого вводиться з певною метою
(для уточнення, для характеристики події, для увиразнення оповіді тощо).
3. В описах місцевості в художньому стилі є лексика, за допомогою якої автор виражає своє ставлення до зображуваного.366 І. Прочитайте тексти. Доведіть, що це описи в художньому стилі. Що описується в кожному з них? На яких деталях автори зосереджують основну увагу? Визначте композиційні особливості описів.

1. Село Соколівка - невелике, дві сотні дворів - засноване кимось під самим лісом. Колись, розказують, це був невеличкий хутірець. Пам'ятають старі люди, що ліс тоді обступав з усіх боків, вночі завивали вовки, голосили сови. Тільки ж хто перший зліпив тут свою халупку, хто викопав криницю і посадив першу тополю над нею - ніхто цього вже не знає.
Нічим особливо Соколівка не відрізняється від інших сіл нашого краю. Хіба лише тим, що соромливо ховається за ліс від невеликої станції Три Дуби. Тут так само, як у всіх селах, на світанку буває затишно, аж чути, як перешіптуються листок з листком на деревах (А. Звірин).

2. На початку XVIII століття Полтава була тиха та затишна, як і колись за гетьмана Богдана Хмельницького: квітуча, вся у вишняках і веселих гайках. Місто суто степове, на одшибі, ближче до старого, як світ, Муравського шляху та й недалеко від принадної столиці козацького народу - Києва. Розбудована на мальовничій рівнині, вона поволі ширилася на схід сонця та на південь до своїх чепурних сіл і хуторів. Як і столиця, мала вона Поділ, відкіль можна було швидко дістатися до славного Здвиженського монастиря.
За тих далеких часів уся Полтава купчилася на широкому майдані, де стояла Успенська церква, за нею - магістрат та ще хати під ґонтом*. Поруч стояли ще хати панів бунчукових та осавулів, та ще кам'яниця славного гетьмана Івана Мазепи. Проте полтавчани пишалися найбільш «Панянкою». Була то велика вулиця, краще б сказати - веселий гайок, що межував з торгом, тут стояли, як під шнур, старшинські хати під ґонтом та очеретом (М. Лазорський).
* Гонт - тонко витесані дерев'яні дощечки, якими настилають дах.

3. Місто Казонде, розташоване за триста миль від гирла Кванзи, було одним із головних невільничих ринків Анголи. Торгівля людьми провадилася на «чітоці» - майдані в центрі міста. Тут «товар» виставлявся на продаж. Звідси каравани вирушали до Великих Озер.
Казонде, як і всі великі міста Центральної Африки, ділилося на дві частини. У торговій частині жили португальські, арабські й тубільні купці; тут же вони збудували бараки для невільників. У другій частині містилася «резиденція» тубільного володаря...
На головній вулиці торгового кварталу стояли одноповерхові будиночки з пласкими дахами. У квадратних, огороджених глиняними стінами двориках тримали худобу. Вулиця виходила на «чітоку», оточену невільничими бараками. Над будинками височіли пишні крони велетенських смоковиць. Уздовж вулиць росли віялові пальми, схожі на мітли.
Неподалік текла річка Луї. Це ще не досліджена річка, яка є, мабуть, однією з численних приток великої ріки Кванго, що впадає в Конго (Жюль Верн).


ІІ. Випишіть із одного з текстів (на вибір) словосполучення з означеннями й обставинами місця. З'ясуйте їхню роль в описі. За виписаними словосполученнями усно перекажіть прочитане.


367 Уявіть, що ви прогулюєтеся вулицями одного з міст (сіл) України. Опишіть усно свою прогулянку в теперішньому часі (куди йдете, що бачите, ваші враження тощо).


368 І. Прочитайте текст. Визначте, які типи мовлення поєднано в ньому. Знайдіть опис хутора. На яких деталях опису автор зосереджує особливу увагу? Які художні засоби, вжиті автором у тексті, надають опису поетичності? Схарактеризуйте ставлення автора до зображеного.

Хутір Надія.
Степове безмежжя тече буйною зеленавістю хлібів, мерехтить нагрітим від сонця повітрям... Степовий океан манить і кличе. Хоч би показалась якась щогла серед зеленаво-голубих хвиль - звичайна тополя чи явір! Півдня ідемо, і тільки пшениці та ще соняшники, які ледь-ледь розплющують свої золоті очі крізь волохаті вії.

Хутір Надія.jpg

Хутір Надія

І раптом на обрії випливає оазис. Що це - марево чи примарна видимість дерев, що ген-ген синіють на видноколі?
Наближаємося, але марево не відпливає, а виступає ще зриміше, вже видно могутні крислаті дуби, кучеряві липи, кронисті яблуні і навіть одну білокору березу, що вибігла, ніби дівчина в білому, з гаптованими зеленим шовком рушниками.
Так от який він, хутір Надія, закладений давно-давно в степу людиною дивної і суворої долі, ратаєм* і драматургом - Іваном Карповичем Тобілевичем (Карпенком-Карим).
У тіняві дерев дрімає стара батьківська хата, в ній народилися сини-соколи, корифеї** українського театру: Іван, Панас і Микола, що стали відомими на увесь світ, - Іван Карпенко-Карий, Панас Саксаганський, Микола Садовський.
Дивне почуття огортає, коли ви ходите алеями цього парку, насадженого людиною одержимою, коли зблисне перед вами широкий став, викопаний письменником звичайною лопатою. Він знав не тільки перо, а й нелегку працю грабаря***.
Серед широкого подвір'я звелися могутні кронисті дуби, мов могутня козацька сторожа в степу. Ось дуби Івана, Миколи, Панаса, Марка, Марії... їх посадили багато літ тому під час перебування на хуторі славнозвісні актори: Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марко Кропивницький, Марія Заньковецька. Нині дуби сягають на півсотні метрів у небеса, широко розкинули гілля і ростуть, незважаючи на південні вітри й спеку.
Коли пройти алеєю трохи далі, можна побачити ще кілька дубів, які звуться «Чумаки». їх саджали гуртом почесні гості хутора, віддаючи шану українським чумакам, які їхали через ці степи за сотні верств у Крим по сіль.
Як добре, що мудрі корифеї українського театру здогадалися лишити по собі таку нетлінну пам'ять. Цим дубам рости вічно і через триста, п'ятсот літ шуміти їм під оцим небом, серед сонячного степового океану.
Неподалік від старої батьківської хати звівся великий світлий будинок. Це меморіальний музей. У просторих залах зібрані особисті речі братів Тобілевичів, цікаві документи, експонати, які розповідають про історію українського театру.
Шумлять на вітрах гіллясті крони дубів. Дрімає в затінку старовинна проста українська хата, в якій були написані великі твори -«Хазяїн», «Сто тисяч», «Мартин Боруля». Дзюркотить з-під коріння джерельна вода. Припадімо ж і ми до чистої води, нап'ємося з цієї цілющої криниці (За І. Цюпою).
* Ратай - плугатар, орач.
** Корифей - провідний, видатний діяч науки, мистецтва тощо. *** Грабар - робітник на земляних роботах; землекоп.
ІІІ. Прочитайте текст удруге. Складіть складний план. За планом стисло перекажіть прочитане (усно). За потреби скористайтеся орієнтовним планом, поданим нижче.

Орієнтовний план тексту
I. Степовий океан.
II. На хуторі.
1. Оазис серед степу.
2. Людина дивної і суворої долі.
2. Батьківська хата.
3. Алеї парку.
4. Могутні дуби.
5. «Чумаки».
6. Меморіальний музей.
III. Припадімо до чистої води.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Допомога школяру 8 класу, підручники онлайн, підручник з української мови

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.