KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ № 10. Ділові папери. Доручення. Розписка

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: РЗМ № 10. Ділові папери. Доручення. Розписка

Автобіографія
Я, Гончарук Іван Петрович, народився 22 березня 1978 року в м. Києві в сім'ї службовця.
У 1985 році вступив до першого класу середньої школи № 2 м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області. У зв'язку з переїздом батьків до Києва з 1990 року навчався в СІП № 87, яку закінчив у 1995 році.


За період навчання брав участь у художній самодіяльності, в шкільних, районних олімпіадах з різних предметів, маю грамоти.
У 1993 році закінчив музичну школу по класу скрипки.


Батько, Гончарук Петро Сергійович, працює майстром цеху заводу «Маяк».


Мати, Гончарук Тетяна Василівна, працює вчителем історії в середній школі № 21 м. Києва.
Сестра, Гончарук Наталя Петрівна, закінчила сьомий клас середньої школи № 87 м. Києва.


Домашня адреса: м. Київ, вул. Толстого, 5, кв. 14.


8.07.1995 р.                                                                                                               Підпис


II. Дайте відповіді на запитання:
1.    Чим визначаються послідовність викладу матеріалу в автобіографії?
2.    Яке значення при написанні автобіографії мав зазначення місця, дат (чисел, місяців, років)?
3.    Чим досягаються точність, сухість та офіційність викладу?


343.    Прочитайте. Чи є правильними такі словосполучення, що трапляються в текстах офіційно-ділового стилю? Свою відповідь аргументуйте. В разі потреби скористайтеся тлумачним словником.


Моя автобіографія, хронометраж часу, вільна вакансія, промислова індустрія, прейскурант цін, в травні місяці, наказ за номером 25.


344.    Пригадайте, що таке розписка. З яких частин вона складається? Звірте ваші міркування з поданим нижче матеріалом.


Розписка — це документ, в якому укладач підтверджує факт одержання чогось від іншої особи чи організації. В розписці зазначаються:
1) назва документа; 2) посада, прізвище, ім'я та по батькові того, хто дає розписку; 3) кому дається розписка (посада, прізвище, ім'я по батькові); 4) у чому конкретно дано розписку (вказати точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів, кількість їх — цифрами і словами, грошові суми — словами, а в дужках — цифрами); 5) дата, підпис того, хто одержує цінності.


                                                                                                            Розписка
Я, учениця 11 класу Іванчук Тетяна, одержала від учителя музики Дубовенко Надії Андріївни 1 (одну) бандуру для проведення репетиції.
Бандуру зобов'язуюсь повернути до 10 травня 199.. року.
15 січня 199.. року                                                                                                                  Іванчук Т.


345.    І. Напишіть розписку про одержання вами від профкому школи грошей на придбання іграшок для новорічної ялинки. Дотримуйтеся порядку в її оформленні, поданого в попередній вправі.


Зверніть увагу!
Розписка пишеться обов'язково від руки в одному примірнику, і в ній не повинно бути ніяких виправлень чи підчисток.


II. Скажіть, чим відрізняється розписка від квитанції. В яких випадках користуються квитанцією, а в яких можна обійтися розпискою?
 
Додатки
Mova7.jpg


Mova8.jpg


О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту

Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з української мови 11 класу, книги та підручники згідно календарного планування української мови

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.