KNOWLEDGE HYPERMARKET


РЗМ № 14. Створення власних висловлювань. Бібліографія. анотація

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: РЗМ № 14. Створення власних висловлювань. Бібліографія. анотація


166. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Складіть план. До якого стилю мовлення належить текст? Відповідь аргументуйте.

M30a.jpg
Робота з книгою розпочинається з попереднього знайомства з нею — з її довідковим апаратом (вихідними даними та анотацією).
Бібліографія — це перелік книг, журналів, статей її вказівкою вихідних даних; покажчик літератури.


Вихідні дані вміщуються на титульній сторінці та на її звороті, а також на останній сторінці книги. У вихідних даних зазначаються ім'я і прізвище автора (авторів), прізвища редакторів, художників, коректорів, обсяг книги, тираж. Вказується також адреса видавництва та друкарні, де виходить книга.


M30b.jpg
Анотація — це короткий огляд змісту книги, статті часто з критичною оцінкою її. Вона складається з: 1) опису бібліографічних ознак книги (автор, назва І т. д.); 2) короткого переказу матеріалу; 3) вказівок, кому ця книга адресована.


Анотація здебільшого розміщується на звороті титульної сторінки і служить для попереднього ознайомлення читача зі змістом книги. Іноді в анотації містяться елементи оцінки книги і короткі відомості про автора.


Анотація — один із важливих елементів довідкового апарату книги.


166. І. Ознайомтеся з вихідними даними і анотаціями до поданих нижче книг. Визначте тему, на яку написана кожна з них. Чи можна встановити тему та уявити зміст книги тільки за вихідними даними? Яка при цьому роль анотації? Зверніть увагу на оформлення вихідних даних (послідовність запису, розділові знаки).


1. Культура української мови. Довідник (С. Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. Ленець та ін.). -К.: Либідь, 19д0.— 303 с.
 M30с.jpg
Культура мови як складова частина культури і як одна з її форм — перша ознака загальної культури людини. Як привернути увагу до мовної поведінки особистості? Як виховати чуття слова?


<span lang="UK" />

Довідник орієнтує читача на вибір правильного слововживання, засвоєння граматичних норм, містить складні випадки російсько-українського перекладу.


Вміщено дані про походження власних імен, правопис прізвищ. Подається також інформація про нові слова в сучасній публіцистиці. Окремий розділ присвячений естетиці словесно-художніх образів.


Для мовознавців, викладачів, учителів, студентів, працівників масової інформації, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями культури мови.


Що можна сказати про культуру мовлення, переглянувши мультфільм.
2.    Учіться висловлюватися

П. І. Білоусенко, Ю. О. Арешенков, Г. М. Віняр та ін.).— К.: Рад. шк., 1990.— 126 с.
У книзі в популярній формі подані поради і цікаві вправи творчого характеру до написання переказів, творів, доповідей (рефератів), виступів, ділових паперів — жанрів усного і писемного мовлення; розглядаються численні приклади практичного застосування набутих знань.
Для учнів середнього і старшого віку.


M30d.jpg


3.    Вихованець І. Р. Таїна слова.— К.: Рад. шк., 1990.— 284 с
Про таїну рідного слова, про мовну скарбницю народу, зібрану в словниках, про те, як народжується слово, про історію слів, про наші імена й прізвища, про назви міст, про взаємозв'язки української мови з іншими мовами розповідає ця книжка.
Читачам буде цікаво дізнатися, як, коли і в якій країні з'явилися деякі слова і чому вони примандрували до нас.
Для учнів середньої школи, всіх шанувальників рідного слова.


4.    Український правопис. 4-те вид., випр. і доп.— К.: Наук, думка, 1993.— 240 с.


У нову редакцію «Українського правопису» внесено ряд змін, зумовлених безперервним розвитком, удосконаленням мови. Зокрема розширено розділ про вживання великої літери, уточнено правила написання складних слів, розширено сферу використання закінчення -у(-ю) в родовому відмінку іменників II відміни, чіткіше сформульовані правила використання кличного відмінка, поширено правило передачі іншомовного і через и після «дев'ятки» на низку власних назв, введені правила правопису прикметників, похідних від складних географічних назв. Загалом із наявного орфографічного кодексу усувається все, що застаріло, нечітко сформульоване, суперечливе.


Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.


5. Українська мова. Навчальний посібник (П. П. Ко-ноненко, Л. О. Кадомцева, Л. І. Мацько).— 2-ге вид., стер.— К.: Либідь, 1991.— 224 с.
Мета посібника, який містить виклад теоретичних положень шкільного курсу української мови, контрольно-тренувальні вправи та завдання, схеми і зразки всіх розборів, поради щодо мовної структури та оформлення творів і словник-довідник основних мовних понять та термінів,— допомогти абітурієнтам у самопідготовці до вступних іспитів з української мови.
Для вступників до вищих навчальних закладів.


II. Доберіть з вище поданих ті назви книжок, якими ви скористалися б у процесі підготовки доповіді на тему «Квітни, мово наша рідна». Доповніть цей список самостійно дібраною в бібліотеках Літературою на цю тему.


167. Прочитайте анотації. Назвіть ті, в яких подається просто Інформація, і ті, в яких містяться елементи оцінки. Чому, на вашу думку, вони вводяться до анотації?
1. Шевчук В. А. Під вічним небом. Повісті.— К.: Молодь, 1985.— 200 с.


Ця книжка відомого сучасного українського письменника — своєрідний художній роздум про суть добра. Повісті, які входять до неї, об'єднані одною думкою — ідеєю про вічність розуму, братерства, щастя й Миру на землі. Життя Сократа, Сковороди й Ганді в цій Книзі мовбії злиті в одну безсмертну долю, що подолала . і простір.
2. Олесь Олександр. Все навколо зеленіє: Вірші, ікн'ми, казки.— К.: Веселка, 1990.— 318 с.


Ця книжка — найповніше видання творів для дітей шкільного віку відомого українського письменника, яскравого самобутнього лірика. Значна частина віршів, поем виходить уперше. Є такі, що друкувалися в різні часи за кордоном, а є й чимало таких, що, написані від руки, пролежали тривалий час в архівах і тільки зараз йдуть на зустріч з читачем. Переконані, що збірка допоможе всім шанувальникам творчості Олександра Олеся ширше і глибше уявити і збагнути тривожну душу великий патріотизм і справжнє художнє бачення світу й природи («світ в мені, і в світі я») недооціненого раніше поета.


3. Гончар О. Т. Собор: Роман.— К.: Дніпро, 1989.— 270 с.

M30е.jpg
Як живе сучасна людина, який її духовний світ, як ставиться вона до великих набутків свого Народу, до скарбів народної культури, з якими духовними надбаннями йде в свій завтрашній день — все це знаходить художнє відтворення в романі видатного українського письменника. Твір, що й сам став жертвою застійних явищ у суспільстві (після першого видання переслідувався і замовчувався майже двадцять років), спрямований проти духовного браконьєрства й безпам'ятства, кар'єризму й пристосовництва. В романі читач відчує щире вболівання за збереження навколишнього середовища, чистоту людських душ.


168. Уявіть ситуацію: до вас звернувся ваш однокласник з проханням порекомендувати йому цікаві книги із серії фантастики. Складіть для нього алфавітний список таких книжок зі своєї домашньої чи шкільної (районної) бібліотеки. Дотримуйтеся точного оформлення вихідних даних.


169. Виберіть у шкільній (районній) бібліотеці дві-три книжки і напишіть на них анотації, щоб зацікавити своїх ровесників. Зробіть необхідні висновки, висловте своє ставлення до прочитаного.

О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту

Збірка конспектів уроків по українській мові, реферати на українській мові, твори на тему зі шкільної програми

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.