KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 7 клас. Повні уроки >> Економіка: Ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги.Повні уроки


Содержание

Тема

  • Ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги
Економіка

Тип уроку

  • комбінований

Задачі уроку

  • Закріпити знання учнів про поняття "ціноутворення", "попит" та "пропозиція".
  • Дати учням розуміння процесу встановлення цінової рівноваги та означити основні фактори впливу на її формування.
  • Ознайомити учнів з різними поглядами на економічну рівновагу.


Хід уроку

  • Вивчення нового матеріалу. Бесіда. Розповідь. Читання матеріалу класом. Перегляд відео.
  • Дискусія, робота по групам. Висновок по темі.

Попит і пропозиція


Ринковим процесом ціноутворення керують закони попиту та пропозиції. Встановлення рівноважної ціни відбувається на ринку під впливом тенденцій і специфічних особливостей, як попиту, так і пропозиції. Вони ілюструються  за допомогою кривих на відповідних графіках.

Ринкова рівновага цін попиту та пропозиції

Рис 1. Ринкова рівновага цін попиту та пропозиції.

Попит' та пропозиція врівноважуються під впливом конкурентного середовища ринку, унаслідок чого про ціну говорять як про конкурентну ринкову рівновагу. У будь-якому випадку на конкурентному ринку рівноважна ціна і відповідна їй кількість товару визначаються ринковим попитом та пропозицією.

За інших рівних умов рівноважна ринкова ціна встановлюється при такому співвідношенні попиту та пропозиції, коли кількість товарів, що покупці хочуть придбати, відповідає тій їх кількості, що виробники пропонують на ринку. При цьому на ринку відсутні тенденції зміни цін і кількості товарів.

Точка перетинання кривих попиту та пропозиції Е відповідає визначеному рівню ціни РЕ, що відзначена на осі ординат, і кількості, чи обсягу товару QЕ, що продається по цій рівноважній ціні (відзначено на осі абсцис).

Точка перетинання кривих попиту та пропозиції Е відповідає визначеному рівню ціни РЕ

Рис 2. Точка перетинання кривих попиту та пропозиції Е відповідає визначеному рівню ціни РЕ.

Як показано на, будь-який надлишок товару, тобто товарний надлишок, штовхає ціну товарів униз, до точки рівноваги Е. Любий товарний дефіцит, недостача товарів на ринку буде штовхати ціну товарів нагору, до точки рівноваги попиту та пропозиції Е. В остаточному підсумку встановиться рівноважна ціна РЕ, по якій буде продаватися QE товарів на ринку.

Як згадувалося вище, пропозиція і попит не завжди урівноважені на ринку.

Але, крім ціни, пропозиція і попит визначаються й іншими умовами. Наприклад, кількість товару, що виробники готові продати, залежить не тільки від ціни, але і від витрат виробництва. Попит на товар залежить, як від бюджету споживачів, так і від зміни економічних умов або податкової політики. Щоб зробити це, ми повинні зрозуміти, як зрушуються криві пропозиції і попиту у відповідь на зміни ставки зарплати, капітальних витрат і прибутку. 

Почнемо з  зміни кривої попиту. Пропозиція залишається постійною. Припустимо, що попит зростає, як це вплине на ціну. Збільшення пропозиції приведе до ефекту пониження ціни і ефекту приросту кількості продукту. І навпаки: ціна росте, кількість падає.

Попит і пропозиція змінюються в протилежних напрямках. Наприклад, попит скорочується, а пропозиція зростає – результат – значне зниження ціни, а збільшення чи зменшення кількості продукту залежить від відносних параметрів змін пропозицій і попиту.


Попит зростає, а пропозиція падає – збільшення ціни високе і зменшення чи збільшення кількості продукції залежить від відносних параметрів зміни пропозиції і попиту.

Попит і пропозиція збільшуються – збільшення кількості продукції і (ефект зменшення ціни в результаті збільшення пропозиції і ефект збільшення ціни в результаті збільшення попиту)  - якщо збільшення пропозиції більше збільшення попиту – ціна знизиться, і навпаки. Те саме можна сказати коли попит і  пропозиція падає (коли  масштаби зменшення пропозиції більше масштабів скорочення попиту – ціна виростає, і навпаки).


Рівноважна ціна


Рівноважна ціна або збалансована ціна - ціна на конкурентному ринку, при якій кількість товарів і послуг, які бажають купити споживачі, абсолютно відповідає кількості товарів і послуг, які виробники бажають запропонувати.

Рівноважна ціна, це:

- ціна, при якій попит і пропозиція рівні;
- ціна, при якій немає ні дефіциту, ні надлишку товарів і послуг;
- ціна, яка не виявляє тенденцію до зростання або зниження.
Ні продавці, ні покупці не мають спонукають мотивів до зміни ситуації на ринку у випадку встановлення рівноваги, тобто має місце баланс.

У випадку встановлення рівноваги має місце баланс

Рис 3. У випадку встановлення рівноваги має місце баланс.

У разі формування будь-якої іншої ціни, відмінної від рівноважної, продавці і покупці отримують ефективний стимул до трансформації положення на ринку.

Рівновага по Маршаллу


Рівноважна ціна складається з причин:

- впливу перевищення ціни попиту над ціною пропозиції (коли обсяг пропозиції знаходиться нижче рівня рівноваги) - реакція продавців полягає у підвищенні обсягу пропозиції;

Альфред Маршалл (1842—1924) — англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці

Рис 4. Альфред Маршалл (1842—1924) — англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці.'


- впливу перевищення ціни пропозиції над ціною попиту (коли обсяг пропозиції знаходиться вище рівня рівноваги) - реакція продавців виражається в зниженні обсягу пропозиції.

Ціна попиту збігається з ціною пропозиції у разі рівноважного обсягу попиту і пропозиції.

Рівновага по Вальрасу


Рівноважна ціна складається з причин:

- впливу перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту (коли ринкова ціна перевищує рівноважну) - відбувається тиск надлишку пропозиції на ціну (за допомогою конкуренції продавців), ринкова ціна знижується;
- впливу перевищення обсягу попиту над обсягом пропозиції (коли ринкова ціна нижча, ніж рівноважна) - відбувається тиск надлишку попиту на ціну (за допомогою конкуренції покупців), ринкова ціна підвищується.

Марі Еспрі Леон Вальрас (1834-1910) - видатний французький економіст, один із лідерів маржиналіської революції, засновник і лідер Лозанської школи маржиналізму. Засновиник теорії загальної рівноваги

Рис 5. Марі Еспрі Леон Вальрас (1834-1910) - видатний французький економіст, один із лідерів маржиналіської революції, засновник і лідер Лозанської школи маржиналізму. Засновиник теорії загальної рівноваги.

Державне регулювання рівноважної ціни на ринку


Існують ситуації, коли держава втручається у процес встановлення рівноважної ціни на ринку і вводить контроль за цінами шляхом встановлення цінової «стелі» або «підлоги».

Цінова «стеля» - це максимальний рівень ціни, за якого дозволяється продавати певний товар. Ця ціна є завжди нижчою за рівноважну, тому на ринку відчувається постійний дефіцит товару. Це призводить до виникнення «чорного» ринку, знижує ініціативу продавців збільшувати у майбутньому пропозицію товару, капітал поступово починає переміщуватися у інші сфери діяльності.

Цінова «підлога» - це мінімальний рівень ціни, за якої дозволяється продавати той чи інший товар. Він завжди знаходиться вище рівня рівноваги, що призводить до виникнення стійкого надлишку товару і, як відповідь, до того ж «чорного» ринку.

Ринкова рівновага не є завжди сталою. Зміна під впливом нецінових факторів попиту, пропозиції чи обох одразу призводить до виникнення нового стану рівноваги. При цьому нові рівноважні ціна і обсяг можуть як зростати, так і зменшуватися в одному чи в протилежних напрямках.


Контрольні завдання

1. Що таке попит та пропозиція? Як вони пов'язані між собою?
2. Назвіть умови ринкової рівноваги.
3. За допомогою графіка поясніть куди змісться рівноважна ціна за умови зменшення попиту?
4. Поясніть, що таке цінова "стеля" та цінова "підлога"?
5. Хто такі Альфред Маршалл та Леон Вальрас?

Список використаних джерел

1. В.М. Меделяєв, Основи економіки. Розробки уроків 10-11 клас,ФОП Співак Т.К., 2008 - 128 с.
2. Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи.
3. Загальна економіка –10-11 класи – за ред. Радіонової І.Ф.
4. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2004. — 364 с.
Над уроком працювали

Савчук Н.В., викладач ,

Добронецька Т.Б., викладач ,

Прокопенко Ю.А.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

 

Предмети > Економіка