KNOWLEDGE HYPERMARKET


Робота з вставленими в текст організаційними діаграмами

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Робота з вставленими в текст організаційними діаграмами


За допомогою вказівки Вставка/Організаційна діаграма або відповідної кнопки 27.10-1.jpg панелі інструментів Малювання  до  текстового  документа,  як і до слайдів комп’ютерної презентації, для наочного й цікавого подавання матеріалу можна додавати діаграми.  Ці діаграми не засновані на числових да­них.  Бібліотека діаграм  (мал.  13.7)  містить  шість  стандартних  типів:  для відображення  структури  відношень  між  деякими  об’єктами  —  орга­нізаційні  (1),  для  ілюстрації  неперервних  процесів  —  циклічні  (2),  для відображення кроків, що спрямовані на досягнення мети, — цільові (6), для створення  асоціативного  куща  деякого  поняття  —  радіальні  (3),  для порівняння деяких об’єктів через виділення їхніх спільних та відмінних оз­нак  —  діаграми  Венна  (5),  а  для  відображення  фундаментальних  відно­шень  —  пірамідальні  (4).  Використання  певного  типу  діаграм  не  обмежується наведеними прикладами.

У  будь-який елемент  вставленої діаграми можна додати текст. Для  цьо­го  потрібно  у  контекстному меню діаграми  скористатись вказівкою Зміни­ти   текст.

На циклічних і цільових діаграмах текст можна вводити лише в призна­чені  для  цього  рамки,  які  відображаються  під  час  додавання  діаграми  або елемента діаграми.

Щоб додати елемент до діаграми, слід натиснути кнопку Додати фігуру на панелі інструментів Діаграма  (мал.  13.8)  чи  виконати  відповідну  вка­зівку контекстного меню.

Діаграма

Для  застосування  до  виділеної  діаграми  одного  із  стандартних  стилів слід використати кнопку Автоформат на панелі інструментів Діагра­ма, а потім вибрати потрібний стиль у діалоговому вікні Бібліотека стилів діаграм.

Вправа 13.5.1.   Вставляння до тексту організаційної діаграми.

Завдання. Додати до тексту файла Клітини рослин цільову діаграму та вставити до неї відповідний текст.

1.  Відкрийте  документ  Клітина  рослини.doc,   що  зберігається  на CD-диску в папці  Текстовий процесор\Біологія,  та збережіть йо­го у папці  Текстовий процесор вашої структури папок.

2.  Перегляньте  вміст файла —   відомості, що містяться  в ньому,  можуть бути корисними для підготовки до уроків біології.

3.  Вставте в документ цільову діаграму за зразком  (мал.  13.9).

Діаграма


Для цього:

  • визначте місце в документі, де ви плануєте розмістити діаграму, та вста­новіть туди курсор;
  • виберіть вказівку Вставка/Організаційна діаграма;
  • у діалоговому вікні  Бібліотека діаграм виберіть тип Цільова діаграма та клацніть на кнопці ОК;
  • за  допомогою  кнопки  Додати  фігуру  панелі  інструментів  Діаграма (мал.  13.8) додайте до організаційної діаграми ще один елемент;
  • на панелі інструментів Діаграма натисніть кнопку Автоформат та в діало­говому вікні Бібліотека стилів діаграм виберіть стиль Колір об’єму;
  • у текстові написи на діаграмі послідовно введіть текст (мал.  13.9): Ядро, Цитоплазма,  Мембрана,  Оболонка та застосуйте до них такі значення параметрів форматування: шрифт —   Times New Roman,  розмір шриф­ту  —   12  пт,  накреслення  —   напівжирне,  колір  шрифту  доберіть відповідно до кольору елементів діаграми;
  • на панелі  інструментів Діаграма у списку Макет послідовно виберіть Автодобір  розміру діаграми  та Автомакет;  змініть  розміри  текстових  на­писів елементів діаграми, як показано на малюнку 13.9.

4.  Додайте до діаграми автофігуру-виноску, в яку внесіть текст Пластиди,  ва­куоль  та  додайте  до  діаграми,  як  показано  на  малюнку  13.9.  Для  цього оберіть  вказівку  Вставка/Малюнок/Автофігури  та  на  панелі  інструментів Автофігури оберіть потрібний тип  виноски.

5.  Збережіть результати  роботи  в тому самому файлі.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.