KNOWLEDGE HYPERMARKET


Романтичність оповідання Максим Гримач особливості сюжету характеротворення

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 9 клас>> Українська література: Романтичність оповідання «Максим Гримач», особливості сюжету, характеротворення


«Максим Гримач»

     Марко Вовчок написала оповідання «Максим Гримач», коли жила в Немирові, що на Вінниччині. Тут вона разом із чоловіком збирала фольклор, досліджувала побут і звичаї українців, власне, тут і вивчила українську мову. Цей твір був надрукований П. Кулішем у збірці «Народні оповідання» в 1857 р. в Петербурзі.

Оповідання невелике за змістом, у ньому від першої особи ведеться розповідь про трагічне кохання Катрі, яка жила в родині заможного козака Максима Гримача. Автор наділяє своїх героїв лаконічними характеристиками, на яких позначився фольклорний вплив: Максим — «повновидий, чорнобровий, чорновусий; а веселий, а жартівливий!», Катря — «хороша та пишна, як королівна». Це, по суті, і вся зовнішня характеристика головних героїв, глибше й рельєфніше автор змальовує персонажів через їхні вчинки й репліки: «А такий був [Максим Гримач]: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода — головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: налетить, як той вихор нагальний, дощенту викорчує. Колись шляхтич да заняв козаче поле, то він і хату його спалив, і попіл розвіяв, і самого протурив за Дніпро». Головний герой постає перед нами благородним (боронить ближнього), мужнім і хазяйновитим, люблячим батьком. Саме бажання добра своїй Катрі (аби вона і в шлюбі жила в достатках) спричинило трагічний фінал взаємин дочки й Семена. Максим міг дозволити доньці одружитися лише з вільним козаком, тож Катря й дожидала Семена, поки він відслужить у пана. Однак не дочекалася: уже перед самим звільненням коханий загинув під час бурі на Дніпрі. Ідея оповідання полягає в обстоюванні автором не спотвореного майновими розрахунками родинного щастя.


Оповідання написано в романтичному ключі: автор періодично переносить читача в нічну пору, змальовує неймовірні пейзажі, які підсилюють психологізм у творі.
Конфлікт в оповіданні творять сильні, горді й безкомпромісні характери, які діють у бурхливі часи Козаччини.
Отже, характерною рисою стилю Марка Вовчка є поєднання реалістичного підходу до світу з романтичним.


    Оповідання має традиційну композицію: класично розміщені сюжетні елементи — експозиція (І частина), зав'язка (II частина), розвиток дії (ІІІ частина), кульмінація (IV частина) і розв'язка (V частина). Присутність оповідача відчувається в авторських відступах і в розповіді від першої особи: «Не за вас се діялось», «Весела наша Катря ходить собі да поглядає». Оповідь від першої особи дала автору ширші можливості переконливо зобразити стан внутрішнього світу героя з народу, розкривати суть народних характерів, завдяки цьому читач більше вірить у правдивість розповіді. Важливу роль у побудові твору відіграють пейзажі, як правило, лаконічні, вони тут виступають як художній паралелізм. Розлогий пейзажний малюнок передає зміни в природі — прихід весни, оновлення, тут опис природи ніби готує читача до сподіваних Катрею змін: «Зацвіли вишні, прокувала сива зозуля. Красно в садочку! Послався зелений барвінок, голубо зацвів; червоніє зірка; повився горобиний горошок; вовча ступа попустила широке листя; цвіте-процвітає мак повний: і сивий, і білий, і червоний... Поміж тим квітом сама, як найкращий квіт, походжає Катря, походжає та із синього Дніпра ясних очей не зводить». У цій картині вражає передусім багатство зорових образів («зацвіли вишні», «послався зелений барвінок»); слухових («прокувала зозуля»).


     Як уже зазначалося, для творення образів Марко Вовчок послуговувалася фольклорними ресурсами, помітний вплив усної народної творчості і в мові оповідання. Автор використовує інверсовані конструкції (присудок ставить перед підметом), що властиво народним пісням: Зацвіли вишні (пор.: Зацвіла в долині червона калина); прокувала зозуля, послався барвінок. Марко Вовчок широко вживає зменшувально-пестливі форми: сестричко, щебетушечко, сестронько-любонько. Удається письменниця й до народних порівнянь: хисткий, як очеретина; смілий, як сокіл.
Зображення трагізму внутрішнього світу героя, ліризм і драматичний сюжет, наявність в оповіданні діалогів, казкових елементів дають підстави назвати оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач» баладним.

Романтичний характер у художньому творі

     Внутрішній образ людини, відтворений у літературному творі, називають художнім характером (грец. спагакіег — риса, особливість). Художній характер найчастіше представлений у творі відповідним героєм, його жестами, портретом, авторськими характеристиками, участю в зображуваних подіях. Художньому характеру властиві загальні риси, які об'єднують його з іншими персонажами, та індивідуальні особливості поведінки, переконань і уподобань, що роблять його не схожим на інших, своєрідним. Романтичний характер проявляється у внутрішній свободі героя, у переживаннях і стражданнях через неможливість жити відповідно до своїх ідеалів, романтичному характерові властиве прагнення краси людських стосунків, глибоке відчуття краси природи. Катря в оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач» перебуває в ситуації романтичного відчуження від навколишнього світу, вона не може змиритися з утратою любого Семена.

Авраменко О. М., Дмитренко Г. К., Українська література, 9 клас
Надіслано читачами інтернет-сайту

Скачати календарно-тематичне планування з української літератури, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з української літератури 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.