KNOWLEDGE HYPERMARKET


Різноманітність Одноклітинних. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас. Повні уроки>>Біологія: Різноманітність Одноклітинних. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Різноманітність Одноклітинних. Повні уроки

Мета уроку

  • закріпити знання про класифікацію найпростіших і знати основну характеристику кожного типу.

Хід уроку

Понятта Одноклітинні

Одноклітинні - це тварини на клітинному рівні організації. У переважній більшості вони мікроскопічно малі, тому й стали відомі тільки після винаходу мікроскопа. Число сучасних видів понад 40 тис. Одноклітинні мешкають у всіх середовищах і мають всесветно поширення. Серед них багато паразитів тварин і людини.


Різновиди одноклітинних організмів.


Малюнок 1. Різновиди одноклітинних організмів.

Підцарство поділяється на 7 типів (табл. 1).

Класифікація найпростіших

Тип Саркомастігофори - Sarcomastigophora (25000 видів)

Підтип саркодових - Sarcodina

Надклас корненожки – Rhizopoda


Корненожки.                        

                    
Малюнок 2. Корненожки.
            
Надклас Актіноподи - Actinopoda

Клас Акантаріі - Acantharea

Клас Поліцістінеі - Polycystinea

Клас Феодарії - Phaeodaria

Клас соняшник - Heliozoa

Підтип жгутиконосци – Mastigophora


Жгутиконосці.                                  

              
Малюнок 3.  Жгутиконосці.


Клас Рослинні жгутиконосци - Phytomastigophorea

Клас Тварини жгутиконосци – Zoomastigophorea

Підтип опалин - Opalinata

Клас опалин - Opalinatea

Тип Апікомплекси - Apicomplexa (4800 видів)

Клас Перкінс - Perkinsea

Клас Споровики-Sporozoea

Підклас Грегаріни - Gregarinia

Підклас Кокцидії - Coccidia

Підклас Піроплазми - Piroplasmia

Тип Міксоспорідії - Myxozoa (875 видів)

Клас Міксоспорідіі - Myxosporea

Клас Актіноспорідіі – Actinosporea

Тип мікроспоридії - Microspora (800 видів)

Тип Асцетоспорідії - Ascetospora (30 видів)

Тип Лабірінтули - Labirinthomorpha (35 видів)

Тип Інфузорії - Ciliophora (7500 видів)

Клас Війчасті - Ciliata

Клас Сисні - Suctoria

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика типів найпростіших

Типи
Органели руху
Ядра
Статевий процес
Спори
Спосіб життя
I.Sarcoma stigophora
джгутики, псевдопо дії
Однакові, рідко дуалізм
копуляція
немає
вільноживучі, рідше паразити
II. Apicomplexa
джгутикові
гамети

Однакові та багатоядерні
Те ж саме
Спори з спорозоитами, без стрекательних
капсул

паразити
III. Myxozoa
немає
ядерний
дуалізм,
багатоядерні

автогамія
Багатоклітинні спори з амебоідними зародками та стрекательними капсулами
Те ж саме
IV. Microspora
немає
однакові одноядерні
автогамія
Одноклітинні спори с амебоідними зародками та  стрекательною ниткою
паразити
V. Asceto-
spora

Те ж саме
одинакові, багатоядерні

Спори багатоклітинні, без стрекательних капсул
Те ж саме
VI. Labirin-thomorpha
Зооспори з  джугитаками
Однакові в багатоклітинній структурі

Немає
Вільно живуть
VII. Cilio-phora
війка
ядерний
дуалізм, багатоядерні

конъюгація
Те ж саме
Вільно живуть, рідко паразити

В основу підрозділу найпростіших на типи покладені принципи будови їх ядерного апарату, органел руху, ряду мікроструктур, типів розмноження і життєвих циклів.

Так, саркомастігофори характеризуються наявністю органел руху: джгутиків і псевдоподий, ядрами одного типу (за рідкісними винятками), статевим процесом (якщо він є) за типом копуляції.

Однин з яскравих представників – амеба.


Раковинні амеби.


Малюнок 4. Раковинні амеби.


Відео 1. Пересування та харчування амеби.

Апікомплекси, як виключно паразитична група найпростіших, володіють особливим комплексом органел на передньому (апікальному) кінці молодих клітин для проникнення в клітину хазяїна. У них відсутні органели руху, а джгутики є тільки в чоловічих гамет. У більшості спостерігається статевий процес - копуляція, і у багатьох утворюються з зиготи ооцисти зі спорами, з молодими паразитами - спорозоїта.

Мікроспоридії - внутрішньоклітинні паразити, що утворюють одноклітинні суперечки з амебоідному зародком - споробластом і з однієї полярної ниткою, згорнутої спірально всередині суперечки. При вистрілювання полярної нитки амебоідному зародок по каналу нитки потрапляє в клітину хазяїна. Потім у зародку відбувається автогамія - злиття ядер.


Мікроспоридія  Fibrillanosema crangonycis


Малюнок 5. Мікроспоридія  Fibrillanosema crangonycis


Міксоспоридії - тканинні паразити тварин, що мають форму плазмодія з безліччю ядер. У них спостерігається ядерний дуалізм. Вони утворюють багатоклітинні суперечки з кількома полярними капсулами, в кожній з яких знаходиться згорнута спірально полярна нитка, статевий процес - автогамія.

Інфузорії пересуваються за допомогою органел руху - війок або їх похідних; володіють ядерною дуалізм і поліенергідностью. Статевий процес здійснюється за допомогою кон'югації

Розглянемо інфузорії у наступному відео.


Інфузорії. Зліва направо: парамеція (інфузорія-туфелька), блефаризма, евплотес, подофрія, інфузорія-трубач.


Малюнок 6. Інфузорії. Зліва направо: парамеція (інфузорія-туфелька), блефаризма, евплотес, подофрія, інфузорія-трубач.

Лабірінтули мешкають на водних морських рослинах і являють собою лабіринт цитоплазматичних тяжів, по яких пересуваються веретеновідние клітини. Розмножуються зооспорами з джгутиками.

Асцетоспорові - Паразити з багатоклітинними суперечками з одним або декількома споробластамі, але без жалких капсул.

Ще одни із яскарвих представників класу джугитикових – евглена зелена. Розглянемо відеоматеріал  про Підтип жгутиконосци.


Евглена зелена.
Малюнок 7. Евглена зелена.


Список використаних джерел

1.    Догель В. А. Зоология беспозвоночных.
2.    Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. — 592 с: ил.
3.    И.А.Акперова “Уроки биологии в 6 классе”- М.: Дрофа, 2005.-288с.
4.    Библиотека “Первого сентября” “Я иду на урок биологии”. Зоология : Беспозвоночные:- М.: Издательство “Первое сентября”, 2008.-366с.: ил.
5.    Урок на тему „Класифікація одноклітинних”  Сергеєва Лідія Іванівна, вчитель биологии ЗОШ № 115, м.Києва.Відредаговано та надіслано Борисенко І. М.


Над уроком працювали

Борисенко і.

Сергеєва Л. І.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Біологія > Біологія 8 клас