KNOWLEDGE HYPERMARKET


Спам. Ефективна робота з веб-поштою

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Спам. Ефективна робота з веб-поштою


Що таке спам?

 • Спамом  називають  небажані  електронні  листи,  тобто  пошту,  що надходить без вашої згоди.

Електронна пошта, як універсальний засіб комунікації, часто використо­вується для  інформаційних атак реклами. Листи, що містять такі повідом­лення, належать до спаму, а люди, які їх розсилають, є спамерами.

Боротися зі спамом дуже складно: навіть корпорації, спроможні щорічно витрачають мільйони  доларів  на  антивірусне  програмне  забезпечення,  не здатні зупинити потік рекламних та інших небажаних повідомлень.

Щоб убезпечити себе від спаму:

 • не зазначайте свою електронну адресу на сумнівних сайтах;
 • використовуйте  засоби  фільтрування  спаму,  які  допоможуть  зайві рекламні повідомлення відразу видаляти та не направляти до пошто­вої скриньки. Такі засоби фільтрування містять програми — поштові клієнти і поштові веб-сервери;
 • якщо спам все-таки потрапив до вашої поштової скриньки, ніколи не відповідайте на ці повідомлення і не користуйтеся зазначеними в них посиланнями.


Що слід знати про ефективну роботу з веб-поштою?

Під час опрацювання великих потоків електронної кореспонденції мож­на застосовувати ще деякі прийоми ефективної роботи.

1.  Можна  скласти  список  адрес  людей,  з  якими  ви  постійно  листуєтеся, внести  їхні  електронні адреси до адресної книги. Для цього призначено вказівку  Контакты, за  допомогою  якої  можна  переглядати,  редагувати та  видаляти  вже  внесені  до  списку  адреси, а  також Додати  новий  контакт (мал. 24.9).

Додати новий контакт

Коли адресна книга заповнена, то можна замість введення електронної адреси в полі листа Кому або Прихована копія скористатися списком адрес, що  розкривається.  Адреса,  обрана  з  адресної  книги,  автоматично вставиться до заголовка листа.

2.  Якщо одержувачі кореспонденції у вас постійні, то під час роботи з деякими  поштовими  серверами  є можливість  об’єднати  їхні  адреси в  адресній книзі і занести до особливого списку під одним загальним іменем, а потім дати відповідну вказівку про розсилання вашого повідомлення за всіма адресами, збереженими у зазначеному списку.

3.  Під час підготовки великого за обсягом повідомлення, яке може містити зображення,  цитати та  ін., можна  заздалегідь створити  окремий файл, наприклад, за допомогою програми MS Word або іншої програми, яка для
цього призначена, а потім додати його до листа. Для цього треба скорис­татися  посиланням Вкласти  файл  (11), що  розміщене  під  полем  Тема (мал. 24.10).

Вкласти файл

При цьому буде запропоноване діалогове вікно Додавання файла до лис­та,  в якому можна зазначити адресу файла, який потрібно додати, після цього  натиснути  кнопку  Вкласти.  За  потреби,  можна  додати  кілька файлів до листа, для цього необхідно послідовно скористатися посилан­ням Вкласти файл.

4. Із листами, що вам надійшли, можна виконати різні операції: прочитати листа  відразу  з  екрана,  зберегти  у  файлі,  щоб  ознайомитися  з  ним  у більш  зручний  час,  або  роздрукувати. Щоб  не  перевантажувати  електронну  поштову  скриньку,  можна після  ознайомлення  з  листом  відразу вилучати  його  або  зробити  це  після  копіювання  до  свого  комп’ютера.

Листи  можна  впорядковувати  за  різними  критеріями,  створюючи  для цього відповідні папки.

 • Обговорюємо

1. Що  спільного  та  відмінного  між  звичайною  поштою  та  електронною?  Які переваги та недоліки має електронна пошта?

2. Скільки поштових скриньок може мати  користувач?

3. У чому полягає сутність реєстрації користувача на поштовому веб-сервері?

4. Які поля у бланку електронного повідомлення є обов’язковими для запов­нення? Чому?

5. Які  стандартні  папки  створено  у  поштовій  скриньці  на  веб-сервері?  По­ясніть призначення кожної.

6.  Як дізнатися,  якого обсягу поштову скриньку відкрито? Для  чого  потрібні користувачеві такі відомості?

7.  Які  операції  з  електронними  повідомленнями  можна  виконувати  під  час використання веб-пошти?

8. Скільки  адрес можна записати  в  полі Кому при  заповненні  бланка елект­ронного листа? Назвіть два способи запису.

9. Чим  відрізняються  операції  Відповісти  та  Переслати  під  час  роботи  з електронними листами?

10. Якого обсягу файл можна прикріпляти до електронного листа?

11. За  якими  ознаками  можна  визначити,  що  до  електронного  листа  було прикріплено та надіслано файл? Як його переглянути?

12. Що таке адресна книга? Які переваги та недоліки її використання?

 • Працюємо в парах

A.  1.  Як запобігти  потраплянню спаму до  вашого комп’ютера? Обговоріть у парах.

B.  2.  При  виконанні  яких  завдань  за  допомогою  комп’ютера  та  інформа­ційно-комунікаційних  технологій  слід  створювати  архіви?  Наведіть приклади.  Коли  потрібно  зменшувати  обсяг  вкладеного файла  і  як  це зробити?

C. 3. Хто надає фінансову підтримку поштовим  веб-серверам? Чому зазви­чай  вони є для користувача безкоштовними? Від чого може одержува­ти  прибуток  компанія,  яка  підтримує  поштовий  веб-сервер?  Обговоріть у парах.

4  Хто може  переглянути  вашу поштову скриньку на  веб-сервері? Звідки рекламні агенти можуть дізнатися вашу електронну адресу? Чи завжди ваша поштова скринька захищена? Обговоріть у парах.

 • Працюємо самостійно

A.  1  Зробіть головну сторінку поштового веб-сервера домашньою на вашо­му комп’ютері.

2.  Знайдіть  в  Інтернеті  список  безкоштовних  поштових серверів  та  відо­мості про їхні особливості.

B.  3.  На веб-сервері створіть адресну книгу, до якої запишіть електронні адреси вчителя та своїх товаришів (не менше трьох). Створіть список розсилки.

4.  Знайдіть  в  Інтернеті  зображення  мікропроцесора,  флеш- пам’яті, модема, мережної карти.

Відправте  своїм  товаришам  відповідні  листи  із  вкладеними файлами,  в яких зберігається одне  із знайдених зображень.

C.  5.  Знайдіть в Інтернеті иИЬадреси сайтів, що містять відомості про:

 • грошові одиниці всіх країн-сусідів України;
 • прапори  європейських  країн  та  пояснення  щодо  використання  на них відповідних кольорів;
 • безпеку дітей  в  Інтернеті;
 • бездротовий  Інтернет та останні  розробки з цієї проблеми.

Збережіть URL-адреси знайдених веб-сайтів у папці Електронна пошта вашої структури папок.  Відправте електронною поштою своєму вчителеві  відповідне повідомлення  про результати  пошуку, до якого вставиш список  адрес  знайдених  сайтів  із  зазначеної  тематики.  Не  забудмо підписатися  під час створення  електронного  повідомлення та дописити свою електронну адресу.

6.  Створіть  власну поштову скриньку  на  поштовому  сервері www.ukr.net. Запишіть свої (їх тепер дві) електронні поштові адреси в зошит. Чи мо­жуть збігатися логін  і пароль доступу до обох скриньок? Від чого це залежить?

 • Досліджуємо

1.  Дослідіть  призначення  вказівки  Сервіс  під час  роботи  на  поштовому  веб- сервері.

2.  Дослідіть,  як  на  поштовому  веб-сервері  встановити фільтри  для  роботи  з електронними повідомленнями.
3.  Дослідіть,  чи можна на поштовому веб-сервері налаштувати  роботу зі сво­єю електронною  поштовою скринькою так, щоб коли  ви упродовж деякого часу не можете відповідати на електронні листи всім адресатам, то автома­тично надсилалося повідомлення про вашу відсутність на деякий період.

4.  Дослідіть, чи можна впорядковувати електронні повідомлення на поштово­му веб-сервері.  Якщо це дозволено,  то за якими ознаками?

5.  Дослідіть,  які  операції  можна  виконувати  над  стандартними  папками  на поштовому веб-сервері. Чи можна їх вилучити? Чи можна всередині кожної створити  ще  окрему  структуру  папок?  Чи  можна  перетягувати  електронні повідомлення з однієї папки до  іншої?

6.  Визначте,  чи  можливо за допомогою  лише довідкової системи  веб-пошти вийти з проблемної ситуації,  наприклад,  коли ви забули  пароль доступу до власної поштової скриньки? Для  цього:

 • знайдіть  відповідний  розділ  GmаіІ Довідка,  прочитайте  відомості,  що містяться у ньому та поновіть пароль за поданою інструкцією;
 • у розділі Конфіденційність і безпека знайдіть відомості про можливі при­чини зміни пароля та  інструкцію щодо зміни;
 • за  поданою  інструкцією  змініть  пароль  доступу  до  власної  поштової скриньки.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.