KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання: Київська Русь за часів роздробленості. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас. Повні уроки>> Історія України: Тематичне оцінювання: Київська Русь за часів роздробленості. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Перевірки та поглиблення знань

Мета

Перевірити засвоєні учнями знання по темі, поглибити знання про віче у Київській Русі.

Завдання

  • за допомогою тестів та інших завдань перевірити набуті учнями знання;
  • поглибити знання з теми "Віче на Русі";
  • розвинути творчі навички учнів;
  • розвинути навички роботі у групі.

Поняття уроку

Верв (від „вервь” - мотузка, ділянка землі, відміряна мотузкою), назва громади у східних і південних слов'ян. Згадується вперше в Руській правді. Спочатку верв була організацією кровноспоріднених характеру. „Руська правда” повідомляє про верв як про сільську сусідську громаду.


Огнищанин
, тивун огнішний (від слова вогнище - вогнище, двір), згідно „Руської правди” – „княжий муж”, тобто слуга князя, який відповідав за збереження майна в будинку свого пана. Життя огнищанина охоронялася підвищеним штрафом - у 80 гривень срібла (за вбивство вільної „людини” передбачався штраф у 40 гривень, а смерда і холопа - у 5 гривень). Штраф виплачувався або вбивцями, або вервью, на чиїй території було знайдено мертве тіло огнищанина.


Смерд
– сільський житель, що належав до непривілейованого, податного стану, що платив податки і юридично був підлеглий великому князю.


Хід уроку

Початок уроку

Привітання вчителя, оголошення теми та плану уроку.

Мотивація, пояснення важливості уроку

Учитель коротко пояснює, чому дана тема важлива для вивчення, і що учні будуть знати і уміти після вивчення теми.

Перевірка засвоєних знань

На початку уроку в якості невеликої розминки учням можуть бути запропоновані тестові завдання, які дозволять перевірити засвоєні ними знання.

1. Ознаками ранньофеодальної держави є:
      а) значна, але не абсолютна влада глави держави;
      б) влада глави держави, заснована на військовій силі;
      в) значний вплив церкви на владу;
      г) влада глави держави не обмежена.

2. Зіставте дати правління князів з їх іменами.
      1) 912-945 рр..    А) Ярослав Мудрий
      2) 980-1015 рр..  Б) Ігор
      3) 1113-1125 рр.. В) Володимир I Святий
      4) 1019-1054 рр.. Г) Володимир Мономах
      Відповідь:
1
2
3
4

Ярослав Мудрий

Ярослав Мудрий


Князь Ігор. Сучасна ілюстрація.

Князь Ігор. Сучасна ілюстрація.


Володимир I Святий

Володимир I Святий


Володимир Мономах. 1926 рік.

Володимир Мономах. 1926 рік.


3. Вільні селяни на Русі називалися:
      а) смерди;
      б) люди;
      в) закупи;
      г) холопи.

4. Глава виконавчої влади в Новгороді, що стежив за виконанням рішень віча і охороняв інтереси міста перед запрошувати князя:
      а) тіун;
      б) тисяцький;
      в) посадник;
      г) огнищанин.

5. Розставте уривки з літопису в хронологічному порядку.
А) «Ярослав же сів у Києві, утер піт з дружиною своєю, показавши перемогу і труд великий».
Б) «Заклав Ярослав місто велике, у того ж граду Золоті ворота; заклав і церкву Святої Софії, митрополію, і потім церкву на Золотих воротах - Святої Богородиці Благовіщення, потім монастир Святого Георгія і Святої Ірини».
В) «Святополк сів у Києві по смерті батька свого, і скликав киян, і став давати їм дари. Вони ж брали, але серце їх не лежало до нього, бо їхні брати були з Борисом ».
Г) «Вклав Бог Володимиру думка в серце спонукати його брата Святополка піти на язичників весною. Святополк же повідав дружині своїй мова Володимира».

Відповідь: ___________
     
6. Зіставте термін і його пояснення.
Термін           Пояснення терміну
1) фреска       А) Вид мистецтва, буквально означає «складений зі шматочків»
2) літопис       Б) Форма живопису, коли фарби наносяться на мокру штукатурку
3) мозаїка      В) Запис подій по роках
4) ікона          Г) Сакральне зображення Ісуса Христа, Богоматері, святих або ангелів, а також подій Священної історії

      Відповідь:
1
2
3
4


Мозаїки Русі зі смальти.

Мозаїки Русі зі смальти.


7. Продовжите логічний ряд понять. Закуп, рядович, холоп, ___________

8. Що з перерахованого нижче є економічною передумовою роздробленості на Русі?
      а) розквіт культури;
      б) господарське відокремлення земель, прагнення до незалежності від Києва;
      в) поліетнічний склад населення країни;
      г) порядок престолонаслідування.


9. Відзначте найдавніший пам'ятник російського права.
      а) Правда Ярослава;
      б) Закон Російський;
      в) «Устав» Володимира Мономаха;
      г) договір Олега з греками 911 р.


10. Вищою мірою покарання по Руській Правді була:
      а) смертна кара;
      б) каторга;
      в) довічне ув'язнення;
      г) конфіскація майна і видача злочинця (разом з родиною) в рабство.


11. Знайдіть і виправте помилки в тексті.

Сформована на південно-східному кордоні Європейського континенту Давньоруська держава зіграла значну роль у формуванні вигляду середньовічної Європи в цілому, її політичної структури міжнародних зв'язків, її економічної еволюції, її культури. Київська Русь була центром транзитних торговельних шляхів, що сполучали Західну і Центральну Європу з арабським Сходом і Візантією. На положення Русі впливали в X-XII ст. Візантія, Хазарський каганат, Болгарські держави на Волзі і на Балканах, які прикривали Центральну і Західну Європу від кочівників - печенігів і половців.


Горелик

Підсумкове узагальнення

Подальша робота може бути організована з питань і завдань для підсумкового узагальнення до розділу II. Іншим варіантом може бути групова робота учнів, в ході якої вони, спираючись на джерела, наведені в підручнику, готують відповіді на наступні завдання:


Завдання групі 1.
Яку роль у Стародавній Русі відігравали міста? Перелічіть властиві їм функції. Порівняйте їх з функціями європейських міст.


Завдання групі 2. Спираючись на відомі вам джерела, перерахуйте категорії вільного і залежного населення Давньої Русі.


Завдання групі 3. Охарактеризуйте дискусії про початок політичної роздробленості, що ведуться в історичній літературі.


Основний висновок уроку з наслідками групової роботи учнів може бути сформульовано таким чином: у рамках Давньоруської держави завершилася доба феодалізму і почався період розвинених феодальних відносин (феодальна роздробленість). У той же час зберігалися пережитки ранньофеодальних відносин (наявність широкого прошарку особисто вільних селян). Складання феодальних відносин мало на Русі багато особливостей, однак мало багато схожого з країнами Центральної і Північної Європи. Виникнення класового суспільства і держави, її християнізація поставили Древню Русь наприкінці XI-XII ст. на один рівень з сусідніми європейськими країнами.

Поглиблення знань


Віче
На віче мали право збиратися і іноді збиралися люди з усіх вільних класів землі. У 1212 році князь Всеволод III Велике Гніздо, задумавши передати по смерті своєї синові Володимира Юрію, крім старшого Костянтина, «созва всіх бояр своїх з міст і з волостей, і ігуменів, і попів, і купців, і дворян і всіх людей, і хай синові своєму Юрію Володимировичу по собі, і проведи всіх до хреста, і целоваша всв люди на Юрьі» (Ніконов, під 1212 роком). Але так як віче збиралися в головних містах, і притому не регулярно, а коли знадобиться, часто-густо експромтом, то жителі передмість і сіл здебільшого на них були відсутні. В особливо важливих випадках, втім, жителі передмість, отримували запрошення від головного міста. Так, наприклад, новгородці закликали псковичів і ладожан «і сдумаша, яко ізгоніті князя свого Всеволода».

Але і з жителів головного міста далеко не всі брали участь у віче. На віче приходили звичайно тільки батьки сімейств. Ось чому, коли учасники віча виявляли згоду воювати, вони говорили князю, «йдемо по тобе і з дєтми», або «заради ся за тя б'ємо і з дєтми», Віча скликалися або князями, коли їм потрібна підтримка, згода, санкція населення, або ж посадовими особами, як, наприклад, тисяцьким. Звичайним способом скликання на віче був дзвін. Звідси й вираз: «звонити» або «созвоніті» віче. Для цього повішені були не тільки в Новгороді і Пскові, але і в Смоленську, Володимирі Волинському, Суздалі, Володимирі та інших містах особливі дзвони, які називалися «вічними» або «вечімі». Місцем зборів служили великі двори або площі біля церков чи на ринках, що можуть вмістити значну народну юрбу. У Києві віче збиралися на Ярославлі дворі, у св. Софії, на торговищі у Турової божниці, в Новгороді також на княжому дворі, у св. Софії, у св. Миколи на торгу, у Сорока святих і т. д. При обговоренні справ присутні або стояли, або сідали на особливі лавки. У моменти загострення відносин між князем і населенням на віче збиралися на конях, озброєні.

Творча робота

Уявіть собі, що ви – у XII-XII ст., ви князь і збираєтеся на віче. Що ви бачите перед собою? На підготовку і запис тез дається 3 хвилини, відповідь усна, на оцінку.


Перегляд відео для закріплення та поглиблення знань

Українські культурні традиціїНестор ЛітописецьПовість временних літПатерик Йосифа ТризниДомашнє завдання

Підготувати доповідь на 1-2 ст. на тему "Галицько-Волинська держава: найцікавіші факти".


Позакласна діяльність

Відвідування парку "Київська Русь", що знаходиться у районі річок Рось та Стугна, Обухівський р-он


Список використаних джерел:

1. Урок "Київська Русь в період роздробленості. Тематичне оцінювання" учителя Бакун О.М., м.Вінниця

2. Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов Історія України. Навчальний посібник.- К., 2008

3. Нартов В. Видатні особистості України: Факти, документи, оцінки.– Харків, 2007

4. Яковенко Н. Нарис історії України. – К.: Критика, 2006


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Бакун О.М.

Бидрін Л.О.

Любименко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас