KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання: українські землі в 60–80-ті роки XVII ст. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Тематичне оцінювання: українські землі в 60–80-ті роки XVII ст. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

Контролю знань

Мета

Перевірити рівень знань учнів та виставити оцінки за вивчення тематичного блоку.

Завдання

  • оцінити рівень знань учнів;
  • виявити "білі плями" у знаннях учнів;
  • заповнити "білі плями" у знаннях класу;
  • виявити та пояснити типові помилки у тематичній контрольній роботі;
  • повторити вивчене та поглибити знання за допомогою відеоматеріалу.

Хід уроку

І. Привітання вчителя та оголошення теми.

Мотивація та перегляд відеоматеріалу, що поглиблює знання учнів про козацьку культуру
Тестування. Блок 1.

1. Яка з даних подій мала місце раніше?
а) Конотопська битва
б) Висновок Гадяцького договору
в) Обрання гетьманом Б.Хмельницького
 
2. Хто був наступником Б. Хмельницького на гетьманському уряді та отримав перемогу у Конотопській битві?
а) Д.Гуня
б) Д. Вишневецький
в) І. Виговський

3. Ким був Виговський до того часу, як його було обрано гетьманом?
а) Генеpального судді
б) Генерального писаря
в) Генеpального осавула

4. Коли і в якому місті був укладений договір між Гетьманщиною і Швецією?

а) У вересні 1658 р. в Гадячі
б) У квітніі 1659 р. в Полтаві
в) У жовтні 1657 р. в Корсуні

5. У 1658 p. антидержавний заколот очолили:

а)  М. Пушкаp та Я. Баpабаш
б) І. Богун та Ю. Хмельницький
в) Ю. Хмельницький та Я. Баpабаш


Тематичне оцінювання
6. В союз згідно Гадяцького договоpа повинні були увійти три держави. Які?
а) Польща, Велике князівство Руське, Московське царство
б) Польща, Велике князівство Руське, Велике князівство Литовське
в) Литва, Польща, Велике князівство Руське
 
7. Чи було реалізовано Гадяцький договip на практиці?
а) Так
б) Частково
в) Ні

8. За часів правління Виговського відбулася битва під Конотопом, у якій зійшлись війська:
а) Військо України, об'єднане із загонами кримського хана, і московська армія
б) Військо України та Золота Орда
в) Польська армія, об'єднана із турецькими загонами, і московська армія


Козаки
9. Назвіть основну причину українсько-російської війни, що відбулася у 1658 - 1659 роках.
а)  Козацька Україна, прагнучи стати найпотужнішою силою на сході Європи і в православному світі в цілому, бажала захопити Росію
б) Росія прагнула захопити козацьку Україну, у чому їй спряли татари
в) Несумісність підходів царського і гетьманського урядів до подальшого напряму розвитку відносин двох держав

10. Який фінал мала Конотопська битва?

а) Українська армія отримала поразку
б) Московити отримали поразку
в) Перемоги не було за жодною із сторін, підписано мир


Конотопська битваКонотопська битва
11. Після Виговського ця особистість була обрана гетьманом:
а) I. Бpюховецький
б) П. Тетеpя
в) Ю. Хмельницький

12. I. Виговський гетьманував на українських землях
а) протягом 2 років
б) протягом 5 років
в) протягом 3 років


Виговський

Хвилинка перепочинку

Тестування. Блок 2.

Початковий рівень.
1.Чи перебувала Слобiдська Україна в складi Російської держави? Так чи нi?
2.Чи силою українських козаків переселяли на Слобожанщину? Так чи нi?
3. Чи заборонялося переселенцям займатися ремеслом? Так чи ні?


Середній рівень.
1.Дайте визначення : «Слобожанщина», «займанщина».
2.Назвіть основні соціальні верстви населення Слобідської України.
3.Дайте назву полкам Слобідської України.


Достатній рівень.
1.Позначте на фрагменті карти територію Слобідської України, основні  міста та центри слобідських полків.
2.Складіть таблицю «Господарське життя Слобожанщини»
3.Закінчіть речення.
Територія Слобожанщини охоплювала сучасні області …

Високий рівень.
1.Землеволодіння в Слобідській Україні мало свої особливості. Спростуйте   або підтвердіть думку.
2.У чому особливість адміністративно-політичного устрою Слобожанщини?Поглиблена перевірка знань та навичок підведення підсумків та виділення основного у матеріалі


Написати коротке есе на одну з тем:
1. Козацькі закони
2. Чотири групи козаків
3. Повстання другої чверті 17 століття

Козацькі закони

Законів на Січі було мало, але були вони жорстокими. Крадіжка на Січі вважалося соромом для всього козацтва. Злодія прив'язували до стовпа і кожний, хто проходив повз, зобов'язаний був вдарити його дубиною. Не залишалися без покарання і козаки, що не платили борг, - боржників прив'язували до гармати, а потім хтось із друзів викуповував його. Найстрашніша кара була за вбивство – вбитого й живого вбивцю разом закопували в землю. Війни і суворі умови життя виховували в українських козаків зневага до комфорту і розкоші, почуття товариства, братства, мужність і стійкість – всі якості, які повинні бути у справжнього воїна, готового в будь-яку хвилину на самопожертву. На Січі дотримувалися звичаїв, які передавалися від батька до сина, за чим уважно стежили старі козаки. Кожен із запорожців готовий був померти за свою батьківщину. Тарас Бульба, виголошуючи промову перед боєм, говорив козакам: „Немає уз святіше товариства”.


Тарас БульбаТарас Бульба


Чотири групи козаків

У другій половині XVI століття козаки стали ділитися на чотири побутові групи. Перша - нізовці; вони не визнавали ніякої іншої влади, крім отаманської, ніяких сторонніх тисків на їх волю, ніякого втручання в їхні справи, народ виключно військовий, часто безшлюбний, вони послужили першими кадрами безперервно зростаючого козачого населення запорізького низу.

У Гетьманщині найближчою до них за духом групою залишався шар козаків-хліборобів і скотарів. Вони вже прив'язалися до землі і до свого роду діяльності, але в нових умовах вміли іноді заговорити мовою бунту і в деякі моменти йшли масами. З них виділився третій шар – козаки дворські і реєстровці. Вони та їхні родини наділялися особливими правами, що давало їм підставу вважати себе рівними з польською шляхтою, хоча кожен зубожілий польський дворянин ставився до них зверхньо. Четвертою групою соціального порядку була повноправна шляхта, створена королівськими привілеями з козацької служилої старшини.
шляхта
Повстання другої чверті 17 століття


З другої чверті 17 століття в Запоріжжі плануються і організовуються повстання, звідси виступають перші загони повсталих козаків, тут рятуються втікачі після поразок. Повстання Жмайла в 1625 р., Тараса Трясилом у 1630 р., Сулими в 1635 р., Остряниці і Гуні в 1637 р. були розпочаті на Запоріжжі. Вони всі виявилися невдалими, але це тільки зміцнило Січ. Поляки поважали і боялися цю силу. У 1635 році поляки збудували фортецю Кодак у пониззі Дніпра для оборони від запорізьких козаків. Але вона була в тому ж році зруйнована Сулимою. Через три роки поляки цю фортецю відновили. Але не надовго. Боротьба Запоріжжя з Польщею закінчилася народним повстанням під проводом Богдана Хмельницького. Після розгрому поляків Січ визнала Малоросію і Російського царя. Гетьману Запоріжжі вже не підкорялося, але титул "Гетьман війська запорізького" все ж залишився. Запоріжжя тепер безпосередньо підпорядковувалося Москві.


План Кодака

План Кодака

Домашнє завдання

Творча робота: створити кросворд, ілюстрації чи презентацію до теми "Гетьманщина наприкінці XVII – на початку XVIIІ cт."


Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Україна XVII - початку XVIIІ століття" Ковтун С. В., учителя історії Шосткінської гімназії Сумської обл.

2. Урок на тему "Українські землі XVII - початку XVIIІ століття" Панчук Олени Миколаївни, учителя історії, Рівненська обл.

3. Подобєд А. О. Історія України. 8 клас: Майстер-клас. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009

4. Історія України. 8 клас. Готові дидактичні набори / А. О. Єрмоленко, О. П. Мокрогуз, Н. М. Морозова. — Х. : Вид. група «Основа», 2008

5. www.youtube.com

6. test.od-edu.com


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Любименко В.В.

Ковтун С. В.

Панчук О. М.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас