KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 10. Володимир Підпалий «Тиха елегія», «Запросини»

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 8 клас>>Українська література: Володимир Підпалий «Тиха елегія», «Запросини»

ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ (1936 — 1973)


Якщо життям прийдешнім серце б'ється —

Воно й болить з великої любові!
Володимир Підпалий

Володимир Підпалий, якого Ліна Костенко за його чесність та безкомпромісність у творчості назвала «просто порядною людиною», був непересічною особистістю. Його однокурсниця, згодом директор Канівського літературно-меморіального музею Тараса Шевченка Зінаїда Тарахан-Береза, згадувала: «При першій зустрічі кожен звертав увагу на його очі сині, привітні, блискучі. Ні в кого я не бачила таких очей в них світилася його душа — поетична, прекрасна, в якій щось було від неба і степу».
Ім'я Володимира Підпалого ще мало відоме сучасному читачеві, бо за життя до нього не дуже прихильно ставилась офіційна критика. Тому багато віршів поета опубліковано після смерті. У них відкрилася для нас світла мелодія його тривожної за долю людства душі.
Народився Володимир Олексійович 13 травня 1936 року в селі Лазірки на Полтавщині в сім'ї хлібороба. У своїй біографії він писав: «Горя у дитинстві мав досить...» Батько загинув на фронті, мати пішла з життя, коли Володимир закінчив школу. Згодом поет обезсмертить світлий образ рідної неньки:
Із прискринька дістанеш листи від татка,

жовті, наче печаль твоя удовина...

Гірко він посміхнеться до нас із картки,

запитає тебе, чи доглянула сина...

Ой чекала. Не спала. Виглядала роками.

Вибігала до шляху в надії і тузі...

Хай без рук і без ніг. Аби — батько дитині.

Аби в хаті запахла сорочка пітна...

Полиняли від сліз твої очі сині:

- Йдуть до всіх. Лише нашого все не видно...
Після школи працював у селі, служив на флоті. У 1957 вступив на філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Це був час змужніння,
відкриття нового культурного простору України, початок творчості в колі майбутніх поетів-побратимів.
У 1957 році в періодичній пресі з'явилися перші вірші Підпалого, а в 1963 році побачила світ його перша поетична збірка «Зелена гілка», яка засвідчила неабиякий мистецький дар автора.
Після закінчення університету Володимир Підпалий працював редактором відділу поезій у видавництві «Дніпро» і продовжував роботу на поетичній ниві.
Задушевні, елегійні роздуми Володимира Олексійовича змушують читача замислитися над сенсом життя, прагнути до прекрасного і примножувати добро на землі. Адже саме так розумів своє призначення й сам митець:
Все, що в серці виплекав я доброго,

належить вам. А зле — я взяв собі.
У назвах поетичних збірок Підпалого зафіксовано цікаві поетичні образи «В дорогу — за ластівками » (1968), «Вишневий світ» (1970) та інші. Образно-поетичне мислення письменника часом виливалося у несподівані метафори, через які він розкривав нові грані людського життя: «мерзнуть в небі зорі сині, наче лапки в каченят», «у небі, як льодинка, тане місяць, і щулиться від холоду верба». Поет Іван Гнатюк зазначав: «У творчості Володимира Підпалого, як один акорд, звучить триєдине значення його невмирущої любові — рідна мова, мати, Україна... Наче сповідь перед Україною сприймається його «Тиха елегія».
Помер Володимир Підпалий 24 листопада 1973 року.
Збірка «Сині троянди» побачила світ уже після смерті поета. Книжка віршів для дітей «Кожна бджілка — немов лічилка» відкрила ще й уміння митця тонко відтворювати трепетний світ дитячої душі.
Жив гідно і чесно, своїм коротким, дуже вартісним життям вписався назавжди у серця і літопис українського народу (Ярослав Стех).
Очі Володі Підпалого світилися Совістю Й добротою. Совісністю й приязною для життя думкою світиться і його Слово (Іван Дзюба).
Володимир Підпалий слово поетичне справді-таки шукав «дні і ночі», плідно працюючи на нелегкій ниві поезії, на якій він знайшов і зірвав рідкісні сині троянди творчості (Євген Гуцало).
 
1.    Що ви дізналися про життєвий і творчий шлях письменника?Назвіть його поетичні збірки.
2.    Поясніть, як ви розумієте висловлювання Івана Гнатюка про творчість Володимира Підпалого. Обґрунтуйте свою думку.

Елегія (від гр. «журлива пісня») -- ліричний вірш, у якому виражені настрої смутку, журби, задуми.

ТИХА ЕЛЕГІЯ
Коли мене питають: «Любиш ріки,

річки, і річечки, і потічки?» —

відмовчуюсь: вони в мені навіки,

а для мого народу на віки...
Коли мене запитують: «Народу

чи зможеш прислужитись, як і де?» —

мовчу: на ясні зорі і на тихі води

хай випадкове слово не впаде...
Коли мене питають: «Любиш землю,

степи, озера, яблуні в саду?» —

я знов мовчу: від них не відокремлю

себе й тоді, як в землю перейду...
Коли мене питають: «Рідну мову

чи зміг би поміняти на чужу?» —

моя дружина сину колискову

співає тихо... Краще не скажу...
Коли мене питають: «Україну

чи зможеш ти забуть на чужині?» -

кричу: «Кладіть отут у домовину

живим!.. Однаковісінько мені...»
1.    Зверніть увагу на особливість побудови вірша. Як називаєтся такий художній засіб і яке його призначення?
2.    З чого для ліричного героя починається Україна? Виокремте  поетичні образи. Якими постійними епітетами автор характеризує Україну? Наведіть приклади із тексту.
4.    Чому, на вашу думку, ліричний герой уникає відповіді на запитання?
5.    З якою метою вжито в останньому рядку вірша вислів «однаковісінько мені»? Пригадайте, у якому контексті його використав Тарас Шевченко.
6.    У яких рядках виражена ідея вірша?
7.    Визначте віршовий розмір твору.
ЗАПРОСИНИ
У холодному небі
золотий човен
із хмари на хмару,
на хмару із хмари —

і на місці...
Я розкажу тобі таке,

чого не зможе інший,

бо таємницею володіємо

я та ніч...
Там,
де три гори зійшлися,
там,
де три ріки злилися,
там,
де три шляхи зв'язалися,
стоїть хатка.
А в тій хатці
за трьома замками,
за трьома дверима,
у якомусь із трьох кутків —
золоті весла...
А в холодному небі

золотий човен

із хмари на хмару,

на хмару із хмари —

і на місці...
Ніч осіння довга —
ходімо!
Нас тепер двоє
знає про весла —
ходімо!
...У холодному небі золотий човен із хмари на хмару, на хмару із хмари — і на місці!
Ходімо!
Навіть
якщо не дійдемо, — ходімо!

1. Чим відрізняється цей твір від вірша «Тиха елегія» за ритмікою і побудовою?  

2. Які слова повторюються у вірші? Що цим досягається?
3. Назвіть романтичні образи із вірша. Розкрийте їх символічний смислю
4.    Чим саме вірш «Запросини» подібний до фольклорних творів? Які фольклорні засоби використав Володимир Підпалий?
5.    Куди закликає читача поет? Пофантазуйте на цю тему.
6.    Який із двох віршів Володимира Підпалого вам більше сподобався і чим саме?

Вчимося аналізувати поезію
Поезія «Запросини» із збірки «Вишневий світ» починається властивим Підпалому чуттєво-віртуозним пейзажем прохолодної ночі (холодне небо, хмари), сповненої, однак, енергетикою тепла, бо місяць — «золотий човен» — «із хмари на хмару, на хмару із хмари». Саме цей золотий колір створює відчуття тепла й захищеності. Образ місяця широко використовувався в українському фольклорі. У Підпалого він також фантастичний, загадковий, таємничий. Величне небо — частка Космосу, що знаходиться «там, де три гори зійшлися... де три ріки злилися... де три шляхи зв'язалися». Елементи триєдиності дії, часу, місця, інтонація загадковості створюють відчуття магічності, чарівності. Саме тому вірш сприймається як казка.
Поезія написана у формі монологу, без римування. Три строфи з шести є своєрідним рефреном, який водночас виконує функції пейзажу. Автор використовує кінематографічний прийом зміни кадрів, водночас сповільнюючи рух, вдаючись до зворотної дії (не хмари пропливають повз місяць, а навпаки):
У холодному небі

золотий човен

із хмари на хмару,

на хмару із хмари -

і на місці...
У цьому контексті човен символізує мінливість, невловимість і високу мрію.
Своєрідним є й звучання твору: гучних звуків у тексті немає, панує тиша. Це посилює відчуття самотності, яке зникає, як тільки знайдено «золоті весла». Запрошення вирушити в дорогу звучить тричі. Розгубленість, безнадія відступають, треба йти, долати шлях. Недаремно автор окреслює місце хатки там, «де гори зійшлися», «ріки злилися», «шляхи зв'язалися». Цей вузол — магічний символ здоров'я, добра і щастя.
Автор не відразу відкриває таємницю, сховану «за трьома замками», «за трьома дверима», «у якомусь із трьох кутків». Що ж то за таємниця? Чого шукає ліричний герой, ведучи нас за собою? Нарешті він дає читачеві розгадку: «золоті весла»
Са вони потрібні «золотому човну»: «Нас тепер двоє знає про весла». Орієнтир знайдений, уже не страшна «ніч осіння довга. «Ходімо! Ходімо!» — запрошує автор. Цим оптимістичним акордом, що кладе край усяким сумнівам, і закінчується вірш: «Навіть якщо не дійдемо, — ходімо!»
(За Мирославом) Домчук)
 
Літературно-мистецькі паралелі
Галина Морозова — сучасна українська художниця, родом із Прип'яті, що на Київщині. Працює у Канівському Будинку школярів та юнацтва керівником гуртка декоративного розпису.
Матеріал для своїх робіт — «Водночас цвіте калина», «Річка», «Осінь у Софіївці», «Спогад» та інші — черпає із незамулених джерел народної творчості. Створені нею оригінальні полотна, здебільшого пейзажні картини, розмальовані тарілі, шкатулки демонструвались уже на всіх творчих виставках в Україні.

 
Радимо прочитати
 
Володимир  Підпилий.  Любов'ю  землю  обігріти...   Поезії,  біографічні та методичні матеріали.-    К.: Веселка, 2006.

 

В.Цимбалюк, Українська література, 8 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Книги, підручники, конспект на допомогу вчителю та учням. Українська література обучатись онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.