KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 33. Змінювання іменників за питаннями

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Змінювання іменників за питаннями


Змінювання іменників за питаннями
 
Прочитай. Зверни увагу, як, зв'язуючись з різними словами, змінюється слово хліб.На які питання воно відповідає?
Хлібом і сіллю зустрічаємо ми гостей. Нелегкий шлях зернини до окрайчика хліба в наших руках. Красно дякуємо за хліб тим, хто його ростив, збирав, молов, випікав.
 Випиши іменник хліб разом зі словами, з якими він зв'язаний. Познач у ньому закінчення.

Прочитай. За зразком попередньої вправи випиши іменник білка із зв'язаними з ним словами.
Білка вистрибнула з дупла. Хвіст у білки розпушився, розправився. Він допоміг білці спуститися вниз по гілках. Ми потайки стерегли білку очима. Ніхто не наважувався рушити за білкою, щоб не сполохати. Легенький вітер ворушив на білці шубку.
Спиши перше і друге речення. Підкресли в них підмети і присудки.
Перекажи текст про білку, уникаючи повторень одного й того самого слова.
 
Іменники, зв'язуючись у реченні з іншими словами, змінюють свої закінчення. До іменників, що є назвами істот (людей і тварин), ставимо питання хто? кого? кому? ким? на кому? До всіх інших іменників ставимо питання щ о? чого? чому? чим? на чому?
 
Прочитай текст. На які питання відповідають виділені іменники? Від яких слів ти ставив питання?
Жолудь.
Повіяв вітер. Упав з дуба жолудь. Жовтий, блискучий, ніби викуваний з міді. Упав і думає: «Так хороше було на вітах, а тепер я на землі. А звідси не видно ні річки, ані лісу».
Засумував жолудь. Став проситися: «Дубе, візьми мене на гілочку!» А дуб відповідає: «Дурненький ти. Подивись, я теж виріс із землі. Пускай скоріше корінь, рости. Станеш високим дубом».
Василь Сухомлинський
Випиши за зразком сполучення дієслів з іменниками, ставлячи в дужках питання.
Зразок. Упав (з чого?) з дуба.

Чи сподобалась тобі казкова розповідь про жолудь? Склади й ти подібну розповідь про горіх чи каштан. Запиши.
 
Вишиванка.
Ми своїми ніжними руками

вишиваєм рушничок для мами,

щоб на свято матір привітати,

нашу радість їй подарувати.
Микола Сингаївський

А який подарунок для мами готуєш ти? Розкажи.

Прочитай виразно текст.
Після дощу виглянуло з-за хмар умите сонце, а втертися йому було нічим. І тоді над рікою і над гаєм перевис різнобарвний рушничок.
— Веселка! Веселка! — застрибала Тетянка.
Сонце сховалось за хмару і рушничка забрало з собою.
За Василем Чухлібом

Спиши останнє речення, підкресли в ньому іменники. Яким членом речення є кожен з них?
Іменник у реченні може бути як головним, так і другорядним членом.
Іменники, які відповідають на питання хто? або щ о? і вказують, про кого або про що говориться в реченні,— це підмети. Іменники, які відповідають на інші питання,— це другорядні члени речення.

Прочитай вірш. Знайди і назви іменники з прийменниками.
Вишеньки.
Поблискують черешеньки

в листі зелененькім,

черешеньки ваблять очі

діточкам маленьким.

Дівчаточко й хлоп'яточко

під деревцем скачуть,

простягають рученята

та мало не плачуть.
Леся Українка

Випиши іменники разом з прийменниками. Познач закінчення.
Що допомагає зв'язувати іменники з іншими словами?

Іменники зв'язуються з іншими словами за допомогою закінчень та прийменників: поблискують (у чому?

де?) в листі; скачуть (під чим? д е?) під деревцем.

Прочитай і спиши текст. Знайди слова, з якими зв'язані виділені іменники. Усно постав питання до іменників.

Яблунька.
Посадив садівник у саду дику яблуньку. Зрізав зелену верхівку. Розколов стовбурець і увіткнув молодий пагінець від хорошої яблуньки.
Захворіла яблунька. Але скоро одужала й зрослася з чужою гілкою. Через три роки зацвіло дерево білими запашними квітами.
За Костянтином Ушинським

 Зроби аналіз іменника гілкою у такому порядку:
1.    Аналізоване слово.
2.    На яке питання відповідає?
3.    Яка це частина мови?
4.    Назва власна чи загальна?
5.    Назва істоти чи неістоти?

6.    Рід.
7.    Число.
8.    З якими словами в реченні зв'язане?
9.    Яким є членом речення?

 Прочитай уривок з оповідання про дитячі роки Лесі Українки. Спиши, вставляючи закінчення іменників.

Чи не найбільшою родинною подією були літературні вечор.., що відбувалися вдома. Леся навчилася читати дуже рано, в чотири рок.., і теж захопилася літературою. Найпершим твор.., який вона прочитала самостійно, була подарована матір'ю книг.. «Про земні сили», з якої дівчинк.. дізналася про величезні багатств.. Земл.. та її походження.
Микола Олійник
 
Розкажи, яку книжку ти зараз читаєш. Про що цікаве ти з неї довідався? Зроби про це запис у своєму читацькому щоденнику (зошиті).

Прочитай і спиши текст, вставляючи пропущені прийменники.
 
Вечір.
... селом ... чорній імлі спить ліс. Взимку ... сніговим наметом він спить тихо-тихо. Одна біла берізка ніби спросоння вибігла ... узлісся і зупинилася ... самої лісникової хати. Дряпає замерзлими вітами зацукроване морозом вікно — проситься ... теплої домівки.
За Ларисою Письменною
Підкресли іменники з прийменниками. На які питання відповідають іменники?
Зроби висновок: чи можна було б у тексті обійтися без прийменників? Чому ти так думаєш?
 
Із поданих пар слів склади словосполучення, добираючи потрібні прийменники.
Виліз, дерево; сидить, деревом; зліз, дерева; сховався, дерево; спостерігає, дерева; доглядає, деревом.
З двома словосполученнями (на вибір) склади і запиши речення.
Склади речення зі слів кожного рядка. За потребизмінюй слова і додавай прийменники. Запиши утворені
речення.
1.    Тихесенький, вечір, земля, спадає.
2.    І, сонце, сідати, темнесенький, гай.
3.    Вітер, гаєм, розмовляти, шептати, осокою.
4.    Пливе, човен, Дунаю, один, вода.
5.    Садок, вишневий, хати.
6.    Хрущі, вишнями, гудуть.

Ці рядки взяті з віршів Володимира Самійленка і Тараса Шевченка. Які з цих поезій ти знаєш?

Спиши текст, вставляючи пропущені прийменники.
... нашому дворі дуже весело. Діти гойдаються ... гойдалках, з'їжджають ... гірки, катаються ... каруселі.
І я граюсь ... майданчику, як зроблю уроки.
У яких словах є букви, що позначають два звуки?
Попрацюйте-пограйтеся!
1.    Доберіть шість будь-яких іменників, що означають загальні назви, і запишіть їх у стовпчик на окремому аркуші паперу.
2.    Обміняйтеся своїми записами із сусідом по парті.
3.    Складіть з кожним іменником (форму можна змінювати) по одному реченню так, щоб кожне наступне речення продовжувало думку, висловлену в попередньому.
4.    Прочитайте свої тексти. З'ясуйте, у кого вийшла найцікавіша розповідь.
Спиши, вставляючи пропущені прийменники.
 
1. ... хати росте бузок. 2. ... тином цвіте мальва. 3. ... водою літають чайки. 4. ... сходом сонця ми вирушили в похід. 5. ... годину розпочнеться урок.
 
Правильно вимовляй і пиши:
узлісся

галявина

майданчик

гойдалка
рюкзак

похід
гратися

стрибати

з'їжджати

кататися

вирушати

рухатися
Запитання і завдання для повторення
1.    Яка частина мови називається іменником?
2.    Як змінюються іменники?
Наведи приклади.
3.    За допомогою чого встановлюється зв'язок іменників з іншими словами в реченні? Наведи приклади.
4.    Наведи приклади іменників-синонімів та іменників-антонімів.
5.    Якими членами речення можуть виступати іменники?

Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2

Надіслано читачами з інтернет-сайтуВся українська мова онлайн, конспект на допомогу вчителю та учням, скачати тести українької мови, домашня робота


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.