KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 6. Основні норми української літературної вимови. наголос

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: Основні норми української літературної вимови. Наголос

Основні норми української літературної вимови. Наголос.
1.  І. Прочитайте. Визначте мікротеми тексту, доберіть до них заголовки.
Українкою народилася.


Ukraine1.jpeg
 

 На благословенній Полтавщині у Гайворонцях, неподалік Диканьки, оспіваної Гоголем, народилася ця талановита жінка» Через сімейні обставини у дванадцять літ з матір'ю і тіткою опинилася вона далеко від рідної землі. Спочатку Австрія, Німеччина, Швейцарія, потім Париж. Тут і прожила свій прикро короткий вік.
Феномену Марії Башкирцевої не можна не дивуватися. Вона мала справжній вокальний талант, і їй пророкували велике артистичне майбутнє. Але хвороба — горлові сухоти, згодом глухота — перекреслили ту манливу перспективу. Вона вільно, як і рідною, володіла французькою, ще дитиною вивчила англійську, німецьку, італійську, давньогрецьку й латинську, її знаменитий щоденник написаний французькою, мистецтвознавчі статті засвідчили й літературний талант.
   Доля немилосердно відміряла двадцять чотири. Але й за ті недовгі літа Марія Костянтинівна встигла багато. Полотна нашої землячки зберігаються й сьогодні у найвідоміших музеях Франції, Росії. І в українських — у Полтаві, Сумах, Дніпропетровську.
   Кілька разів приїздила художниця в Україну. Місяцями жила в Гайворонцях, бувала в Полтаві і написала чимало картин про свій рідний край, земляків.'За Н. Руденко.)

<o:p></o:p>


II. Знайдіть у тексті слова, букви і буквосполучення яких вказують на розбіжність між вимовою і написанням. Поясніть вимову цих слів відповідно до орфоепічних норм. При потребі звертайтесь до таблиці «Основні норми правильної вимови».

2.  І. Виділіть затранскрибовані слова, в яких немає помилок.

II. Назвіть основні норми правопису приголосних звуків.

3.  І. Прочитайте. Поясніть основну думку вірша.   

 Найдорожче.   

   Що ж, нарешті, найдорожче для людини   від колиски до цвинтарної пітьми?   Те, без чого не прожить людині днини,   те, без чого люди не були б людьми.   Тільки не життя, як твердити навикли,   бо живе й комаха в шпарці на вербі.   Хоч життя людське дається раз навіки,   та воно не найдорожче в боротьбі.   То чого ж тоді героєм звуть людину,   котра те не найдорожче віддає,   та й ім'я її повік не знає тліну,   прикладом для інших поколінь стає?   Хай життя і найдорожче для людини,   та все'дно людина в битві і в труді   віддає його за волю Батьківщини,   Що ж для неї найдорожче є тоді?.. (В. Забаштанський.)

II. Затранскрибуйте другу строфу вірша
4.  І. Проаналізуйте кожну групу елів і виявіть у ній певні орфоепічні закономірності. При цьому виділіть четверте «зайве» слово.
А. 1. Сніп. 2. Міст. 3. Брость. 4. Цвіркун.
Б. 1. Зривати. 2. Зсадити. 3. Зчепити. 4. Зшивати.
В. 1. Сік. 2. Вік. 3. Рік. 4. Лік.     
Г. 1. Вогко. 2. Грядка. 3. Варта. 4. Везти.  
Ґ. 1. Сонний. 2. Піднісся. 3. Нетто. 4. Віддано.

II. Перевірте виконане завдання за допомогою таблиць «Уподібнення в групах приголосних» і «Позначення звуків на письмі».


5.  І. Поясніть, наводячи приклади, як вимовляються такі буквосполучення: а) дз, дзь, дж; б) -жц-і, -шц-і, -чц-і, -тц-і; в) -ться, -шся, -жся, -чся; г) -нтств-, -нтськ-, -стськ-.  

II. Перевірте себе, звернувшись до таблиць «Уподібнення в групах приголосних», «Подовження і спрощення в групах приголосних».

6.  Затранскрибуйте слова. Відсипається, безжурний, дьогтьовий, досвідченість, кар'єристський, насаджу, діжці, гуртуєшся, відчепити, братство, екстремістський, злість, зшкрябати, абатство.

7.  Прочитайте і виділіть слова, в яких є звуки   Дармоїдський, відпускний,   відсутній,   віджати, вісімнадцять, озвучений, підтасувати, ґринджоли, передбачення, передчасно, дзюркотливий, передсердя, наддерти, надзвичайний, задзвеніти, надсилати.

8.  Прочитайте. Визначте в кожній групі слів, скільки разів повторюються такі звуки: [т] — кумівство, агентство, претендентський, зап'ястний, шістнадцять, невістці; [ж] — віжки, на ложці, не мажся, дженджуристий, віджимати, зжати; [е] — деревій, перегляд, велетень, тесати, шелестіти, генетичний; [ц] — на дошці, внучці, дивиться, цистерна, цілиться, цуратися.

9.  І. Прочитайте вірш за орфоепічними нормами. Розкажіть, що ви знаєте про українські рушники. 

Ukraine2.jpeg

Мамині рушники.

З дитинства пам'ятаю рушники,   

Що так любовно їх творила мама.   

По-українськи хата на святки   

Сіяла вишитими рушниками.   

На полотні співали солов'ї  

 І красувались кетяги калини.   

Зелений хміль в'юнився по гіллі,   

Зоріли в колосках волошки сині.   

Неначе долю вишила свою,   

Заплівши в неї промінь світанковий,   

Кохання, і пісні, і молоду зорю...

Світи мені повік, матусина любове!

(Т. Пишнюк.)


<span lang="UK" />

<o:p></o:p> II. Затранскрибуйте ті слова вірша, в яких можливі орфоепічні помилки.
10.  Знайдіть слова, що затранскрибовані а порушенням орфоепічних норм. Запишіть ці слова у фонетичній транскрипції правильно.
11.  Доберіть і запишіть 10 слів, кожне з яких відображає певну орфоепічну закономірність, що не повторюється в інших словах.
12.  У кожній групі слів виділіть ті, в яких відсутній поданий зліва звук. Поясніть вимову цих слів.
[г] — дігтяр, увігнутий, бігти, кігті, магма, легкий, пругкий;
[е] — стежина, день, вощення, б'є, весляр, єдиний, єрик, етюд;
[д] — підслухать, їжджений, відтяти, нудиться, відзив, дзиґа;
[з] — зжувати, зсувати, зскребти, зчиняти, зшиток, зціляти, змогти;
[ш] — мишці, вирісши, купаєшся, щука, шість, башта, кашці;
[ж] — зжати, діжці, заміжжя, дужці, безчестя, відходжу, розжувати.

13.  І. Прочитайте, дотримуючись норм літературної вимови. Поясніть вимову тих слів, в яких існує розбіжність між вимовою і написанням.
Перед негодою квітоніжки картоплі згинаються донизу, а квітки начебто в'януть. Якщо вечірня зоря з червонястим відтінком, а призахідне сонце також розчервонілося — вночі збереться на грозу. Латаття ледь-ледь піднімається вранці над водою, але із запізненням — по обіді прибуде дощ. Золотиста вечірня зоря на безхмарному небі — утримається добра погода. Коли бджоли ранком виграють,— на нестерпну спеку.

II. Визначте, якою темою можна об'єднати подані народні прикмети. Складіть і запишіть на цю тему невеликий текст розповідного чи описового типу.


Біляєв О.М., Симоненкова Л.М., Скурвтівський Л.В., Шелехова Г.Т., Українська мова 10-11 клас'

Вислано читачами з інтернет-сайту

Рівні мовної системи. Норми літературної мови
Про рівні мовної системи, їхні одиниці та необхідність дотримання норм літературної мови<u>
Пригадайте
Які розділи мовознавства ви знаєте? Що вивчає кожен із них?

 І. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Як ви розумієте твердження автора: «Мова є системою»? Які приклади інших систем ви могли б навести? Чим мовна система подібна до них?
(М. Кочерган).


ІІ. Наведіть кілька прикладів того, як вилучення окремого елемента із мовної системи може стати причиною непорозуміння.
Мовні рівні


Мовна система має ч о т и р и р і в н і. Найнижчим рівнем є фонетичний, далі йде морфемний, потім лексичний, і найвищим рівнем є синтаксичний.
Одиниці мови
Кожен рівень має свою одиницю:
• фонетичний - звук;
• морфемний - морфему;
• лексичний - слово;
• синтаксичний - словосполучення, речення.
Мовні рівні не є автономними, незалежними. Морфемний рівень виражає найзагальніші елементи змісту і готує матеріал для побудови слів. На лексичному рівні формуються конкретні елементи змісту, але це ще не сам зміст. На рівні словосполучення актуалізуються, уточнюються потрібні для вираження змісту значення слів. Зміст виражається через речення, яке є основним знаком мовлення. На рівні тексту змісти окремих речень зливаються, взаємодоповнюються і таким чином передають не ізольовані деталі дійсності чи окремі думки, а цілісну картину в її динаміці й розвитку.
   Така логічна схема більш-менш однакова для всіх мов. Але чим глибше ми проникаємо в структуру мови, тим більше виявляється її своєрідність.
Зміни мовної системи
  Рівні мови можуть змінюватися. Найбільш чутливою до змін у суспільстві є лексика. Одні слова з'являються в мові (саміт, електорат, портфоліо), інші зникають.
Рівні мовної системи
   Щоправда, основний словниковий склад змінюється повільно. За даними американського мовознавця М. Сво-деша, за 1000 років змінюється 20 % слів основного словникового фонду. Повільніше за словниковий склад змінюється фонетика. Зміни у фонетиці важко помітити протягом життя одного покоління. Однак фонетичні зміни все ж мають місце. Наприклад, у давньоукраїнській мові зникли голосні звуки [ь] і [ь], звук [ь] перейшов у [і], стало діяти чергування [о], [е] з [і] в закритому складі тощо.
6. Мозковий штурм. Що є спільного й відмінного між звуком, словом і реченням?
7. І. Прочитайте виразно вірш, визначте його основний мотив. Поясніть, як ви ро-
І кохання має пори року, Має вихідні й святкові дні, То воно дає гіркі уроки, То майне прощально вдалині. То в життєвих нетрях заблукає И, повернувшись, упаде до ніг. І на всій землі того немає, Хто б йому простить цього не міг. Скільки сліз пролито через нього, Та вирує пристрасть в нім яка! І хоч терном встелена дорога, Та ніхто із неї не зверта.
(Г. Дудка)


II. На основі тексту покажіть функціонування в мовній системі чотирьох рівнів. Наведіть приклади одиниць кожного рівня. Який із рівнів реалізується лише в усному мовленні?
III. Запишіть вірш під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Обґрунтуйте орфограми та пунктограми. Накресліть схему останнього речення.

8. І. Прочитайте текст. Визначте його тему та мікротеми. Обґрунтуйте поділ тексту на абзаци. До якого стилю мовлення він належить?
Куди пливе місто
   У ХІХ столітті про катастрофічні наслідки глобального потепління ще й не чули, вважаючи його початком райського життя для землян. Тоді мріяли про різні способи покращення клімату.
   Один учений, наприклад, запропонував розтопити льоди, посипавши чорним пилом арктичну кригу, адже темний колір добре притягує сонячну енергію. Понад 100 років тому не зважали на те, що рівень води підвищиться. Навпаки, сподівалися, що на узбережжі Північного Льодовитого океану стане значно тепліше. Отоді, мовляв, людство не знатиме горя-біди, сіятиме на Півночі пшеничку та садитиме картопельку. А рясні дощі, може, випадуть аж в азійських та африканських пустелях.
зумієте зміст двох перших рядків.

Um11.jpeg
М. Алексоматі. Побачення (фрагмент)

Рівні мовної системи
Зараз учені далекі від думки влаштувати з доброго дива новий всесвітній потоп. Їх тривожить загроза танення крижаної шапки Землі. Тож найвидатніші уми планети пропонують свої проекти, як цього уникнути. По-перше, радять вивести на космічну орбіту величезні дзеркала, що відбиватимуть надлишки сонячної енергії, по-друге, розпилювати в атмосфері хімічні речовини, які б не пропускали частину сонячних променів до земної поверхні, по-третє, вивести рослини з листям, що відбивало б сонячне проміння.
Поки вчені роблять свою справу, архітектори обмірковують, як ми житимемо, коли вся поверхня Землі опиниться під водою. За прогнозами, протягом ХХІ століття рівень Світового океану підніметься на 20-90 см!
Нещодавно зодчі запропонували проект плавучих міст-островів, що нагадують велетенські лілії. Такі міста триматимуться на воді, як поплавки, і вміщатимуть до 50 тисяч мешканців. Життя городян забезпечать екологічно чисті види енергії - вітру, сонця, припливів і відливів; а рослини, якими ці міста будуть озеленені, постачатимуть смачні овочі та фрукти (Із журналу).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте, які речення - прості чи складні - переважають у тексті. Як ви думаєте, чому? Які з цих двох видів речень допомагають повніше передати думку, точніше виразити зв'язки між явищами?
2. Запишіть у фонетичній транскрипції чотири слова (на вибір), у яких є букви, що позначають два звуки.
3. Знайдіть слова із суфіксами, які надають словам зменшено-пестливого відтінку. З якою метою використано ці слова в тексті?
4. Випишіть словосполучення, характерні для наукового стилю мовлення. Визначте головне та залежне слово в кожному словосполученні.
5. Випишіть із речень тексту вставні слова. Яку роль відіграють вони в структурі тексту?
6. З'ясуйте за тлумачним словником лексичне значення двох виділених слів. Чи є вони синонімічними? З якою метою в тексті використано обидва слова?
9. І. Спишіть речення. Підкресліть члени речення та надпишіть над кожним словом його частину мови. Випишіть словосполучення.
Похилився колос на долоню, довгим вусом шепче про врожай (П. До-рошко).

ІІ. Два - чотири - всі разом. Доберіть до кожного повнозначного слова спільнокореневі. Виділіть словотворчі суфікси та префікси.
Um12.jpeg
О. Шовкуненко. Криголам

Рівні мовної системи
Норми мови
Упорядкованості мовній системі надають мовні норми. Норма властива кожній національній літературній мові як основна і необхідна умова її існування й повноцінного функціонування в суспільстві.
Мовна норма - це сукупність мовних засобів, що вважаються правильними і сприймаються носіями мови як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку мови і суспільства.

Ознаки мовної норми
   Визначальними ознаками мовної норми є гнучка стабільність, варіантність, дотримання усталених, загальноприйнятих правил щодо слововживання, написання, наголошування слів, граматичного оформлення висловлювання. Порушення літературної мовної норми спричиняються, наприклад, сплутуванням слів, що мають близьке звучання, але відмінне лексичне значення (тактовний - тактичний, талан - талант); впливом діалектної вимови (хожу, ходю замість літературного ходжу); незнанням законів синтаксичної сполучуваності слів (молодший брата замість нормативного молодший за брата) тощо.
 

Мовні норми і стиль
   Мовні норми є спільними для різних стилів мовлення. Проте кожен з них має і свою специфічну - внутрішню -норму. Наприклад, використання слів привіт! бувай! у значенні одиниць мовного етикету для сучасної української літературної мови є нормативним. Однак внутрішня норма офіційно-ділового стилю не допускає вживання цих слів у своїх текстах. Для стильової ж норми розмовного мовлення названі слова є цілком прийнятними.
Зверніть увагу! Закони писемної мови зібрані в «Українському пра-вописі» (редакція 1993 року). У цьому документі відтворено основні правила граматики, орфоепії, графіки. Усе, що суперечить цим правилам, є порушенням норми. Ілюстрації до наведених правил ви знайдете в словниках.

Види норм
   Норми української літературної мови поділяються на орфоепічні, лексичні, граматичні (морфологічні, синтаксичні), стилістичні, орфографічні, 
   Види норм української літературної мови
Орфоепічні Регулюють наголошування слів, а також вимову голосних і приголосних звуків
Лексичні Визначають можливості використання слова відповідно до лексичного значення та його відтінків, а також правила сполучуваності слів у реченні
Морфологічні Визначають літературні форми слів
14
Рівні мовної системи
   Види норм української літературної мови
Синтаксичні Визначають правила побудови словосполучень і речень
Стилістичні Визначають доцільність використання мовних одиниць різних рівнів у тому чи іншому стилі мовлення
Орфографічні Визначають правила написання слів
Пунктуаційні Фіксують систему правил уживання розділових знаків
   Сфера Мовні норми різняться сферою застосування. Напри-застосування клад, орфографічні і пунктуаційні норми стосуються ли-норм ше письма, а орфоепічні реалізуються тільки в усному мовленні. Частина норм є актуальною як для письма, так і для усного мовлення. Такими є норми, що стосуються лексичного складу мови або утворення форми слова чи побудови речення згідно з граматичними правилами.

10. Прочитайте висловлювання відомого українського мовознавця. Поміркуйте, чи має право носій мови ігнорувати усталені мовні норми, якщо його смаки й оцінки не збігаються з ними.
З погляду суто наукового не можна говорити, що в мові що-небудь є правильне або неправильне, - бо все, що є в мові, має причини своєї появи, отже, по-своєму обґрунтоване. Однак практичні потреби порозуміння, спілкування і закріплення національної єдності владно вимагають, щоб норми були і щоб у мові засуджувалося все те, що цим нормам не відповідає (Ю. Шерех).
Um13.jpeg

11. І. Прочитайте типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії, характеристиці. Які норми в них порушено? Запишіть правильно.
   Підвищення в посаді, урядові винагороди, робота по сумісництву, по закінченню, поступити в інститут, приймати участь, працюю в якості вчителя, написати свою власну біографію, працюючи на даній посаді, вдосконалив знання по роботі, інженер по обслуговуванню, відношення в колективі, відношення до роботи, гармонічний розвиток, особовий приклад, отримувати досвід, курси по вивченню іноземних мов.
11. З двома зворотами складіть і запишіть речення, характерні для вищезгаданих ділових паперів.
12. І. Спишіть речення.Розставте пропущені розділові знаки відповідно до пунктуаційних норм. Обґрунтуйте орфограми.
1. Криниця розбалакалась з відром і вікна променями протирають очі (Н. Гнатюк). 2. Уміння розв'язувати задачі таке ж практичне мистецтво як і вміння плавати бігати чи танцювати (Д. Пойя). 3. Почалося у сонця
15
Рівні мовної системи
безсоння і подовшали раптом дні (В. Симоненко). 4. Вже листопад підкрався з-за дубів і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко). 5. Тихі води дніпрові я стрічав у дорозі сині хмари діброви спілі ранки та грози (А. Малишко). 6. Натрудившися у квітні перецвівши у маю йдуть дерева перелітні в повінь лагідну свою (М. Рильський). 7. Край прогнутого вечорового неба врізаючись у зоряну імлу і досі трудиться старий нагорбле-ний вітряк (М. Стельмах).

ІІ. Назвіть, чим ускладнено кожне речення. Знайдіть і підкресліть у двох реченнях дієприслівникові звороти.
Із глибин мовознавства
   Мовні норми з часом можуть змінюватися, утрачати силу. Ці зміни вивчають мовознавці і на ґрунті досліджень формують нові правила чи редагують існуючі. Іноді в мові співіснує кілька норм. Сучасна українська літературна мова має значну кількість варіантів на різних рівнях, наприклад на фонетичному (загадка, помилка, завжди), морфологічному (подарунок сину - подарунок синові, п'ятьма - п'ятьома) тощо.
13. Попрацюйте в парах.Запишіть по черзі словосполучення, добираючи з дужок найбільш точне слово. Мотивуйте свій вибір.
(Прихильник, шанувальник, послідовник) таланту; (доступний, зрозумілий, досяжний) виклад; (обіймати, осягати, охоплювати) посаду; (свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження; (сперечання, спір, дискусія) у пресі; (говорити, казати, висловлювати) думки; (оплачувати, сплачувати, платити) борги; (діставати, здобувати, набувати) освіту; (вичерпна, фундаментальна, глибока) відповідь; (хиба, помилка, вада) в розрахунках; (проведення, здійснення) валютних операцій.
14. Мікрофон.Чи згодні ви з твердженням польського письменника Адама Міцкевича: «Одного неточного, невдало сказаного або хоча б погано вимовленого слова іноді досить, щоб зіпсувати все враження»? Обґрунтуйте свою відповідь.
15. Відредагуйте подані речення відповідно до норм літературної мови і запишіть.
1. Слухачі не зрозуміли смислу нового терміна. 2. Від сьогодні він звільнений із цієї посади. 3. Відношення між учнями та вчителями мають бути доброзичливими. 4. Для капітального ремонту нам підійде любий матеріал. 5. У цьому році я завершую навчання в інституті. 6. У відповідності з рішенням журі перемогу було присуджено наймолодшому учаснику. 7. Передсвяткова виставка-продажа відбудеться за адресом: вулиця Дмитрівська, 34. 8. Завдання потрібно виконати при всіх обставинах. 9. При відсутності старости класу його заміщає хтось другий. 10. Так як оратор не додержувався регламенту, то голова зборів лишив його слова.
16. І. Порівняйте наведені тексти. Визначте тему, стиль і тип мовлення кожного з них. Яким завданням підпорядковується добір мовних засобів у цих текстах? Чи дотримано стилістичних норм?
1. Дуб звичайний - однодомна рослина родини букових. Дерево 20-50 м заввишки, з широкою неправильною кроною. 


Um14.jpeg
Г. Толпєкін. Дубовий гай


Молоді гілки зеленувато-бурі або червонуваті, голі або ледве опушені. Кора на стовбурі і багаторічних гілках темно-сіра. Листки короткочерешкові, видов-жено-оберненояйцеподібні, перисто-лопатеві, біля основи - з вушками. Цвіте протягом квітня - травня; плодоносить у вересні - жовтні.
Утворює чисті насадження або росте в суміші з іншими породами майже по всій території України (З енциклопедичного довідника).
   2. У багатьох чудових українських народних піснях оспівано зеленого патріарха лісів. У багатьох віршах постає він як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття!
   Дуб і справді живе надзвичайно довго. У селі Верхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить старезний дуб-велетень, вік якого - понад вісімсот років. Ще за часів Київської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи сили, згодом перетворився на могутнє розлоге дерево. Під ним проходили слов'янські племена, мешканці південних степів, у його затінку відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця. Нині над дубом-велетнем мчать реактивні лайнери, пролітають штучні супутники Землі, а він, як і колись, живе, зеленіє, задумливо шумить серед безкраїх рідних обширів (С. Івченко).

ІІ. Перекажіть усно другий текст. Завершіть переказ висновком про такі риси людини, як незламність, могутність і стійкість, символом яких є дуб.
17. Відредагуйте текст. Поясніть типові помилки у вживанні лексичних засобів.
Галина перебувала на підприємстві на гарному рахунку. Вона домоглася успіху шляхом сумлінної праці. Хоч на початку з нею і не хотіли рахуватися. Це їй коштувало чимало зусиль. Трудова наполегливість викликається заінтересованістю дівчини в збільшенні виходу продукції. І цього аж ніяк не можна скинути з рахівниці. Збоку вона виглядала цілком щасливою. Спочатку вона лише намацувала новий стиль в роботі, та згодом розгорнула свою діяльність. У кінцевому рахунку вона перемогла (За К. Гордієнком).
18. Мозковий штурм. Як відомо, мова - це одночасно і жива діяльність, і продукт минулого. Стосовно цього доведіть або спростуйте тезу: «Мовна норма -категорія історична». Скористайтеся пам'яткою «Як довести думку», вміщеною наприкінці підручника.
1. Мова має чотири рівні, які утворюють загальну систему мови. Кожен рівень має свою одиницю і вивчається окремим розділом мовознавства.
2. Унормованість літературної мови є її найголовнішою ознакою. Опанування норм сприяє підвищенню культури мовлення.

О.В. Заболотний, В.В. Заболотний Українська мова 10 клас
Вислано читачами з інтернет-сайту

                                                    


 Мова і держава. Українське законодавство про мову.
  Прочитайте Статтю 10 Конституції України. Які обов'язки покладає на себе держава стосовно функціонування української мови?
  Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
   Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
   Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
Прочитайте. Прокоментуйте останній абзац тексту. Чому українська мова в Україні потребувала захисту? Наведіть приклади того, як держава захищає національну мову в Росії, у Франції та в інших країнах.
   Мова виражає єдність держави. У національній державі ототожнюються держава, нація і мова. Кожна держава постійно тримає в полі зору мовні проблеми суспільства.
Одним із найвищих виявів самоутвердження нації є державний статус її мови, який законодавчо забезпечує її функціонування в усіх без винятку сферах суспільного життя. Цей статус має бути закріплений в Основному законі держави — Конституції.
   Державною мовою буває переважно мова корінного населення країни. Від 1 січня 1990 року формально набув чинності Закон «Про мови в УРСР», який утверджує державність української мови. Цей закон прийнято через необхідність захисту української мови, яка виявилася відтиснутою на периферію суспільного функціонування в найбільш важливих сферах життя (Я. Радевич-Винницький).
    І. Прочитайте текст. Як ви розумієте думку, висловлену в останньому реченні?
Державність української мови має бути реалізована в галузі народної освіти, діяльності державних та адміністративних органів, у сфері виробництва, науки й техніки, культури й мистецтва, транспорту й засобів масової інформації. Водночас держава повинна забезпечити можливість вивчення рідної мови на всіх рівнях освіти — від дитячих дошкільних закладів до останнього курсу вузу й аспірантури. Держава повинна дбати про те, щоб не виникла невідповідність між декларуванням державності мови і реалізацією цього статусу.
   ІІ. Проведіть спостереження у вашому місті чи селі: з'ясуйте, у яких із названих у тексті сфер державна влада забезпечила виконання Закону «Про мови в УРСР», а в якій — ні. З'ясуйте причини невиконання Закону. Які заходи щодо його виконання ви пропонуєте? Сформулюйте свої пропозиції письмово.

  Прочитайте текст. Поміркуйте над словами італійського професора. Чому так важливо для українців, щоб молоде покоління знало й шанувало рідну мову? Як ви розумієте словосполучення материнська мова?
Італійський професор Р. Піккіо на запитання журналіста «Чи виживуть українці як нація, чи зникнуть з кону історії?» відповів: «Питання в тому, чи ваші діти знатимуть, вивчатимуть рідну мову, культуру, історію... Ширше — це питання прав людини взагалі, це те, чого у вас ще повною мірою немає, право кожного народу на материнську мову, літературу, культуру» (3 кн. «Пам'ятки України»).
 Зверніться до підручника з правознавства. Розкажіть, як трактується Закон «Про мови в УРСР» з погляду прав кожного  громадянина України. Поясніть особливості функціонування Закону в галузі освіти, наукового та офіційно-ділового стилів у різних регіонах України.

    І. Ознайомтеся зі статтею. Визначте основну думку. Що ви можете додати до сказаного? З чим ви не згодні? Випишіть ключові слова статті.
   Уже давно і для всіх стала аксіомою теза про те, що мова — то головна ознака нації, то інтегруючий чинник держави, підвалина духовності нації.
Українською мовою вийшла у світ найдревніша конституція Пилипа Орлика, нею писали свої твори безсмертні Тарас Шевченкоі Леся Українка, на її основі було створено перший у світі словник комп'ютерної термінології.
   З любов'ю і великою шаною ставляться до української мови свідомі громадяни держави нашої, бо, справді, гідна подиву животворна сила нашої мови, її здатність відновлюватися після, здавалося б, повної руйнації. Українська мова, яка впродовж століть жила в імперському світі заборон і принижень, не тільки вистояла, зберігши свою неповторність, а й одержала в демократичному світі визнання, статус державної.
Сьогодні українська мова успішно розширює сферу свого функціонування, зростає увага до культури усного й писемного мовлення. Стає престижним розмовляти гарною, добірною українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання державної мови — важлива професіограма людей різних спеціальностей (За В. Горбачуком).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1) Визначте стиль тексту. Знайдіть лексику на підтвердження вашої думки.
2) На прикладах речень із тексту розкажіть, які розділові знаки ставляться всередині речення.
1 3) Поясніть значення виділених слів. Розкажіть однокласникам, до яких словників ви зверталися.

 І. Прочитайте вірш Олександра Олеся кілька разів. Запишіть із пам'яті. Як висловлене поетом стосується теми параграфа? Аргументовано доведіть свою думку.
Як довго ждали ми своєї волі слова, І ось воно співа, бринить. Бринить, співає наша мова, Чарує, тішить і п'янить. Як довго ждали ми... Уклін чолом народу, Що рідну мову нам зберіг, Зберіг в таку страшну негоду, Коли він сам стоять не міг...

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1) Доберіть спільнокореневі слова, що пояснюють написання не-наголошених [е], [и] у словах бринить, зберіг.
2) Поясніть, чому не у виділених словах пишеться по-різному.
3) Визначте, до якого розряду належать займенники, вжиті в тексті вірша.
4) Накресліть схему останнього речення і прокоментуйте її.

І. Прочитайте уривок із вірша Володимира Шовкошитного. Яку мовну ситуацію в Україні він відображає? Що змінилося за роки незалежності? Визначте основну думку вірша. Прочитайте поезію вдома, обговоріть її зміст із батьками.
Я — украинец, до седьмьіх колен.

Прапрадед мой шелками шит на Сечи.

И ни чужбина, ни турецкий плен

Его казацкой не лишили речи.
Мнетот клад передавал отец.

И мама с молоком передавала.

И пил я нежность из родньїх сердец,

И их любовь стихом во мне звучала...

Я растерял, как воду из горсти,

Тот клад, что сохранил в неволе прадед, —
Не знаю язика, сказать по правде...

Простите, сьіновья, и дочь, прости.
Прости мене, прапрадіде-козаче,

Прости мене, мій споконвічний краю,

За те, що на російській мові плачу

Об тім, що мови рідної не знаю.


ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1) Поясніть розділові знаки в останній строфі.
2) Виконайте словотвірний розбір прикметника споконвічний.
3) Поясніть правопис слова прапрадіде-козаче.
4) Виконайте морфологічний розбір прикметника рідної.
    Розгляньте фотоілюстрацію. Підготуйте за нею невелике повідомлення про національно-культурні зв'язки України й Росії. Яка роль мови у спілкуванні народів-сусідів?
    За поданим матеріалом побудуйте діалог на тему «Мати-Україна — українцям діаспори».
Держава повинна докласти максимум зусиль для підтримання і зміцнення духовних зв'язків українців, що проживають за межами України, з рідним народом. Головним знаряддям підтримання цих зв'язків є національна мова, її культивування в діаспорі шляхом створення українськомовних шкіл і класів, бібліотек, преси, радіо- і телепередач, театрів, гуртків самодіяльності, фольклорних колективів тощо. Предметом особливої уваги держави має стати підготовка в Україні українськомовних кадрів вищої кваліфікації для роботи в діаспорі (3 газети).
Ump11.jpeg   

<o:p></o:p>
                               Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови.
 І. Опрацюйте статтю. З'ясуйте за словником, що означає слово суржик. Сформулюйте основну думку тексту. Чому «суржик» шкідливий для будь-якої мови?
   Сотні невольничих літ, упродовж яких знищували культуру українського народу, десятиліття панування тоталітарної
«Де системи, коли все робилося для того, щоб «злилися нації», щоб витворилася якась «універсальна» мова, спричинили деформацію всіх сфер життя українського народу.
   Сотні бід тяглись за нами вслід,
щоб нашу честь, язик, ім'я затерти... —
з болем писав про трагічну історію народу Іван Франко.
   Великої наруги зазнала мова. Українську мову офіційно забороняли (укази Петра І, Валуєвський циркуляр, Емський указ), вважали діалектом російської чи польської мов, сприймали як «хлопську». Її свідомо вилучали зі сфери науки, техніки, діловодства... Поступово мова втрачала природну якість, натомість витворювався своєрідний різновид мови, який дістав згірдну назву «суржик».
   Мішаниною двох мов — української та російської — говорить нині частина громадян України, хоч загальновизнано, що скалічена мова отуплює людину, зводить її до примітиву. Адже мова виражає не тільки думку. Слово стимулює свідомість, підпорядковує її собі, формує. Довільно змішуючи слова української та російської мов, відмінюючи слова і сполучаючи їх за зразком російської, творячи фрази всупереч моделям рідної мови, її носій мимоволі стає «напівмовним».
   «Суржик» в Україні є небезпечним, бо паразитує на мові, що творилася тисячоліттями, загрожує змінити мову (О. Сербенська).


<o:p></o:p>


ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1) Назвіть частини мови у першому абзаці тексту.
2) Доберіть і запишіть синоніми до слова циркуляр.
3) Випишіть по два словосполучення зі зв'язком узгодження, керування і прилягання.
4) Поясніть орфограми в третьому абзаці.

І. Прочитайте звернення письменника Олеся Гончара до сучасників. До чого закликає автор? Поміркуйте, яка ваша роль як майбутніх філологів у боротьбі за чистоту рідної мови. Запропонуйте шляхи очищення української мови від «суржику».
   Усунути деформацію мови, очистити її від спотворень, повернути нашій мові справжню народну красу — це справа честі всіх нас, і старших, і молодших, це природний обов'язок кожного перед незалежною, вільною Україною. Адже і мовою нації визначається моральне здоров'я народу, його розвиненість, культурність. Усе це також визначатиме образ і творчу спромогу України в сім'ї цивілізованих демократичних держав.

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1) Поясніть розділові знаки в тексті.

2) Схарактеризуйте іменникове і дієслівне словосполучення.

3) Зробіть письмово морфологічний розбір слова визначається.


29. І. З'ясуйте за словником значення слова екологія. Поясніть, як ви розумієте вислів екологія мови.

ІІ. Проведіть спостереження за мовленням однокласників, запишіть приклади «суржику». Доберіть правильні варіанти.
   У поданих висловах знайдіть слова, що є «суржиком». З'ясуйте, які норми української мови порушено. Доберіть і запишіть правильний варіант кожного вислову.
1. Прихожа в нас велика.

2. По вечорам ми збираємося в цій кімнаті.

3. Я люблю уют.

4. Зробила уборку.

5. Імпортна мебель.

6. Хрустальна люстра.

7. Постав салфетки на стіл.

8. Закрий форточку.

9. Не сиди на полу, бо просквозить.

10. Мішечка, не трож нічого, а ти, Андрюша, йди до своєї бабушки.

11. Дєвочки, йдіть сюди.

12. Кафе під відкритим небом.

13. Бережись автомобіля.

14. Опасний поворот.

15. Всього доброго! Удачі вам!

16. Тролейбус перегружений.

17. Приготуйте білети для контроля.

18. Зупинка за вимогою пасажирів.

19. Як доїхати до желєзнодорожного вокзалу?

20. Магазин працює круглодобово.

21. По якій ціні хліб?


 Кого зображено на фотоілюстрації? Чому цю скульптурну композицію
встановлено біля Андріївської церкви в Києві? Уявіть себе екскурсоводом і складіть розповідь про цих літературних героїв.
    Перегляньте рекламне видання, яке виходить друком у вашому місті
(вашій області). Знайдіть помилки в рекламних оголошеннях. Які з них пов'язані з побутуванням «суржику»?     З'ясуйте причини помилок і надішліть до редакції видання листа з порадами щодо уникнення прикрих неточностей.


Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов'янських мов.


 I. Прочитайте текст.

   Пригадайте, що вам відомо з історії про східнослов'янські племена, їхню культуру. Які історичні причини утворення мов української, російської, білоруської народностей? Назвіть імена вчених-мовознавців, що доводять давність української мови. Які факти підтверджують цю гіпотезу?
   Говорити про мову протоукраїнських племен можна лише гіпотетично. Адже писемних пам'яток, які дійшли до нас, ще недостатньо для повноцінного дослідження мови. Безперечно лише, що українська мова є однією з найдавніших і н д о є в р о-пейських мов. Про це свідчать і наявність архаїчної лексики, і деякі фонетичні та морфологічні риси, які зберегла наша мова протягом віків. Давність української мови доводили ряд вітчизняних та зарубіжних учених: Павел Шафарик (Чехія), Міхал Красунський (Польща), Олексій Шахматов (Росія), Агатангел Кримський (Україна) та інші. Порівнюючи лексику української мови з лексикою найдавнішої мови — санскриту (Стародавня Індія), вчені виявили, що із кожних ста слів сорок мають однакове значення й вимову (кров, тато, земля, літо тощо).
   Спільнослов'янська мова сформувалася на базі індоєвропейської, первинною основою якої були споріднені племінні діалекти періоду кам'яного віку, що характеризувалися близькістю лексичного складу, фонетичної системи і граматичної будови. Про давність української мови свідчать і реліктові фольклорні твори, особливо календарно-обрядові пісні (наприклад, «А ми просо сіяли...»). Олександр Потебня, відомий вітчизняний мовознавець, стверджував, що українські веснянки й колядки існували ще в I тисячолітті до нової доби.
   Процес формування спільнослов'янської (або праслов'янської) мови припадає приблизно на XV — ІІІ тисячоліття до нової доби. Він був складним і тривалим, бо племінні об'єднання не тільки виникали, а й розпадалися. Наприкінці минулої доби — на початку I століття нової доби слов'янські племена розпалися на дві групи — східну й західну. А внаслідок переселення слов'ян на Балкани виникає й південнослов'янська група племен. До кінця V! століття кожна слов'янська група починає набувати власних мовних особливостей. Це і є початок самостійного існування спільної східнослов'янської мови.
   Споконвічна українська лексика характеризується такою генетично-хронологічною послідовністю: індоєвропейський лексичний фонд 6 праслов'янський лексичний фонд 6 давньоруський лексичний фонд 6 власне український лексичний фонд. У складі споконвічної української лексики виділяють такі тематичні групи слів, успадкованих з індоєвропейської прамови:
1) назви предметів і явищ навколишнього середовища (небо, земля, день, ніч, озеро, болото, вогонь, вода, дим); 2) назви рослин (дерево, береза, зерно, липа, клен, лист);

3) назви  тварин (звір, вовк, бобер, лось, вівця, корова, орел);

4) назви спорідненості й родинних зв'язків (тато, батько, мати, син, сестра, дід);

5) назви органів і частин тіла людей і тварин (череп, мозок, око, рука, серце);

6) назви житла, знарядь праці, продуктів (дім, двері, мед, сіль, колесо, вісь, жорна);

7) назви дій, станів, процесів (жити, іти, їсти, стояти);

8) назви на позначення господарської діяльності людини (копати, орати, місити);

9) назви якостей (білий, рудий, жовтий, довгий, короткий);

10) назви чисел (один — десять, сто, тисяча)

(З кн. « Сучасна українська літературна мова»).


II. Виконайте завдання до тексту.
1) Складіть план тексту.
2) Підготуйте запитання для взаємоперевірки вивченого матеріалу.

I. Прочитайте текст. Назвіть слов'янські мови. Які граматичні категорії спільні для всіх слов'янських мов? Про що це свідчить?Ump12.jpegПлющ М.Я.,Тихоша В.І.,Караман С.О.,Караман О.В Українська мова 10 клас
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Склад. Основні правила переносу. Наголос. Орфоепічні словники і словники наголосів. Фонетичний розбір слова

Вправа Прочитайте слова, дотримуючись правильної вимови. По скільки голосних у кожному слові першого, другого та третього стовпчиків? Скільки складів у кожному з них? На який із них падає наголос?
Rum1.jpeg
Пригадайте!
Склад — це частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Склад може бути утворений з одного або кількох звуків, один з яких обов'язково є голосним. Іноді складом може бути одне слово (сполучники і, а, та тощо). Голосні звуки виступають у ролі складотворних (складових) і утворюють вершину складу. Решта звуків — нескладотворчі (нескладові). Кількість складів у слові дорівнює кількості голосних. Склад, що закінчується на голосний, називається відкритим, на приголосний — закритим. Склади бувають наголошені та ненаголошені.

   Вправа . Уважно розгляньте малюнки. Прочитайте текст. * Ознайомтеся з тлумаченням незнайомих вам слів. Чи допомогли вам у цьому діалектні слова? Складіть і запишіть словник. Знайдіть ці предмети на малюнках.

Тримай хаточку, як у віночку
   Давня українська хата. Високий поріг, на стінах та вікнах — барвисті рушники, розмальована піч, красуня-скриня. Духмяно пахне травами...
   Як і кожне східнослов'янське житло, українська хата в минулому мала нерухомі меблі, котрі майстрували одночасно з нею: піл, лави, полиці для посуду, жердки. Рухомих речей було небагато — стіл, ослони, скриня, стільці, дитяча колиска.
   В одних регіонах стіни хати білили, в рублених оселях їх мили водою, але по всій Україні — від Карпат до Дону — всередині, а часто і зовні прикрашали розписами.
   Про хату складено чимало пісень, прислів'їв і приказок, існує багато різних переказів.
  Приходь, брате, з діточками, В мене хата з квіточками.
Або ще:
Ой знати,
знати пана-господаря: В нього хата з сосни, з ялини, Вся мальована.
   Майже четверту частину хати займала розмальована чи оздоблена кахлями піч. Побутує багато прикмет і повір'їв, пов'язаних з нею. Наприклад, якщо запалений уперше вогонь горів ясно, то життя тут буде радісне, якщо тьмяно, дим ішов на хату, то й ладу не буде в ній.
   Сволок також прикрашали. Найчастіше — різьбленими календарними знаками. Зазначалися і дати будівництва житла, прізвище майстра. На сволок клали дрібні речі: клубки ниток, веретена, книжки, квіти, а також хліб (Л. Орел).

Словничок
жердка (діал. бантина) — у старих сільських хатах горизонтально підвішена чи прикріплена перекладина, на яку вішають одяг коромисло — дерев'яна вигнута палиця із зарубками або гачками на кінцях, якою носять на плечах відра з водою, тощо кухоль (діал. бадоґа) — металева або череп'яна посудина з ручкою для пиття
ослін (діал. лавиця) — кімнатна переносна лава для сидіння прйзьба (діал. сторнац) — невисокий земляний насип із неширокою горизонтальною рівною площиною уздовж стін хати знадвору, обмазаний глиною, що використовувався також для господарських потреб миснйк — поличка для мисок
сволок (діал. ґеренда) — балка, що підтримує стелю в будівлі
Вправа . Спишіть слова, поділяючи їх на склади та ставлячи наголоси. Усно визначте відкриті і закриті, наголошені і ненаголошені склади.
Хата, піч, миска, коромисло, мисник, відро, рогач, ґанок, стріха, вікно, сіни, лава, стіл, кухоль, побілений, призьба, садок.

Вправа . За поданими у попередній вправі малюнками та ключовими словами складіть невелике повідомлення "Українська хата".
Слова з рядка в рядок переносимо так, як у вимові вони діляться на склади: пе-ре-мо-га, хо-лод. Отже, можна переносити тільки такі слова, які мають два чи більше складів.

До цього основного правила є кілька застережень:
1. Одна буква не залишається і не переноситься. Через це не переносяться такі слова, як мої, алея, яма тощо.
2. Не можна розривати дз, дж, якщо вони позначають один звук. Тому переносимо так: си-джу, кукуру-дза. Але: від-жим, над-звичайний (два звуки).
3. При переносі складних слів не можна залишати в попередньому рядку букв другої основи, якщо вони не становлять складу: водо-провід, а не водоп-ровід.
4. Не можна відривати скорочень від слів, яких вони стосуються: Т.Г.Шевченко, 2010 р., 3 см тощо.
5. Не переносяться в наступний рядок розділові знаки (крім тире).
6. У решті випадків можна довільно переносити слова за складами.
Вправа . Порівняйте поділ слів у правому та лівому стовпчиках. Чим вони відрізняються? * Наведіть шість слів, які не можна перенести з рядка в рядок. Запишіть їх. Визначте в них кількість складів.
я-блу-ня яблу-ня
а-бри-кос абри-кос
а-лея алея
Вправа . Знайдіть рядок, в якому допущено в усіх словах помилки при переносі. Запишіть відповідний рядок правильно.
1. Пта-ше-ня, ніч-ний, фар-ба, стру-мок.
2. Без-сон-ня, жи-ття, сон-ний, і-м'я.
3. В. Д.-Іваненко, чотирьо-хсот, ґуд-зик, ві-дзиваю.


Ребрик Н.,Борисова Є.,Лавер К.,Рінгер К. Українська мова 10 клас
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Реферати української мови, домашня робота, підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн. Конспекти, шкільний план, відкритий урок української мови
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.