KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 60. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>> Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах


Пригадайте Що таке паразитизм? Які взаємозв'язки можуть виникати між рослинами та грибами, рослинами та бульбочковими бактеріями?

Що таке рослинне угруповання? Рослинні угруповання - це групи взаємопов'язаних між собою рослин різних видів, які тривалий час зростають у певній місцевості з однорідними умовами життя. Різні типи лісів, болота, луки, степи - усе це приклади рослинних угруповань. Кожному з них притаманні певні види рослин і певний набір життєвих форм, що найліпше пристосовані до місцевих умов зростання.
Види, які входять до складу угруповань, мають різну чисельність. Найчисленніші види визначають характер самого рослинного угруповання (наприклад, ковила у ковиловому степу, дуб і граб у дубово-грабовому лісі). Такі найчисленніші види рослин створюють умови для існування інших організмів. Наприклад, сосна, яка росте на пісках, створює умови для оселення та зростання інших видів рослин.
Кожне рослинне угруповання характеризується певним просторовим розташуванням різних видів - ярусністю. Розрізняють ярусність надземну і підземну. Надземна ярусність визначається певним розташуванням надземних частин різних видів рослин за висотою, а підземна - відповідно кореневих систем за глибиною проникнення у ґрунт (мал. 222). Виділяють до п'яти надземних ярусів рослинного угруповання і відповідну кількість підземних.
Ярусність у мішаному лісі (цифрами показано певні яруси). фото
Мал. 222. Ярусність у мішаному лісі (цифрами показано певні яруси)

Внутрішньовидова конкуренція рослин за світло (цифрами показано ступінь пригнічення). фото
Мал. 223. Внутрішньовидова конкуренція рослин за світло (цифрами показано ступінь пригнічення)

Ярусне розташування рослин в угрупованні знижує гостроту конкуренції за світло: верхні яруси зазвичай обирають світлолюбні рослини, а нижні - тіньовитривалі і тіньолюбні. Наприклад, у мішаному лісі верхній надземний ярус складають високорослі дерева - сосна, дуб, граб. Рослини наступного ярусу - це невисокі дерева (дика груша тощо). Ще один ярус утворений чагарниками (ліщина, ожина та ін.), четвертий - трав'янистими рослинами, п'ятий - мохами, грибами та лишайниками. Ярусне розташування рослин впливає також і на просторове розташування різних видів тварин.
У рослинних угрупованнях постійно відбуваються різні зміни, пов'язані з чергуванням сезонів року. Так, восени відмирають трав'янисті рослини або лише їхні надземні частини, деревні рослини скидають листки. Навесні рослини розвиваються із насіння або підземних частин, розпускаються листки, квітки та ін.
Які зв'язки виникають в угрупованнях між рослинами та іншими організмами? Кожна рослина росте не відокремлено, а взаємодіє з організмами: іншими рослинами, бактеріями, грибами, тваринами. Зв'язки між організмами різних видів, що мешкають разом, дуже різноманітні: вони можуть приносити користь усім організмам або лише одному з них, бути шкідливими тощо. Всі форми зв'язків між організмами різних видів називають симбіозом.
Як вам відомо, взаємовигідні зв'язки виникають, наприклад, між бобовими рослинами та азотфіксуючими бульбочковими бактеріями. Іншим прикладом взаємовигідних зв'язків є співіснування коренів вищих рослин із грибницею шапкових грибів (наприклад, берези і підберезника, осики та підосичника).
А конкуренція - це приклад зв'язків, коли одні особини негативно впливають на інших. Особини одного чи різних видів можуть змагатися (конкурувати) між собою за умови освітлення, місця зростання тощо. Прикладом внутрішньовидової конкуренції може слугувати одновіковий сосновий ліс, у якому рослини одного виду та одного віку конкурують за світло (мал. 223). Ті особини, які ростуть швидше, затінюють відсталих, чим ще більше затримують ріст або навіть спричинюють їхню загибель. Міжвидова конкуренція відбувається серед особин різних видів та родів, яким притаманні подібні вимоги до певного місцезростання. Наприклад, у мішаних лісах такими рослинами можуть бути дуб і граб.
Рослини різних видів можуть несприятливо впливати один на одного за допомогою біологічно активних сполук - фітонцидів, які вони виділяють у ґрунт, воду, атмосферу. Такі сполуки пригнічують ріст інших видів рослин і навіть можуть спричинити їхню загибель. Фітонциди особливо сильної дії виробляють ясен, маслинка, пирій.
Рослини-паразити: повитиця (1), гніздівка (2) . фото
Мал. 224. Рослини-паразити: повитиця (1), гніздівка (2)

Ще один вид симбіозу - паразитизм. Як ви пригадуєте, паразити трапляються і серед рослин. Наприклад, повитиця (мал. 224) має безбарвні лускоподібні листочки та ниткоподібне стебло, яке обвивається навколо рослини-хазяїна. За допомогою особливих присоскоподібних
видозмін кореня вона проникає у тканини рослини-хазяїна та висмоктує її соки. Про те, що існують гриби-паразити, знають усі. А ось орхідея гніздівка (мал. 224) цікава тим, що паразитує на грибах.
Усім вам добре відомі кулясті зелені кущики омели, що виростають на деревах. Багато видів паразитів є серед бактерій і грибів.
Деякі види рослин, наприклад орхідеї чи бромелії (мал. 225), здатні оселятися на стовбурах та гілках тропічних дерев, не завдаючи їм шкоди. Вони використовують дерева лише як місце прикріплення.
Бромелія на стовбурі тропічного дерева . фото
Мал. 225. Бромелія на стовбурі тропічного дерева


Колючки - це захист від виїдання. фото
Мал. 226. Колючки - це захист від виїдання


Непентес - комахоїдна рослина. фото
Мал. 227. Непентес - комахоїдна рослина

Які зв'язки мають рослини з тваринами? Між рослинами та тваринами виникають різні типи зв'язків (мал. 226-228). Багато тварин живиться рослинами (різноманітні комахи, гризуни, копитні тварини). Такі види називають рослиноїдними, а їхні зв'язки з рослинами -виїданням.
Натомість рослини мають певні пристосування до захисту від виїдання. Так, у деяких рослин залозисті
клітини виділяють отруйні речовини - алкалоїди, які роблять їх неїстівними для тварин. Ці рослини можуть спричиняти важкі і навіть смертельні отруєння людини (блекота, беладона, цикута та багато інших видів з родин Макові, Пасльонові).
В інших рослин для захисту від виїдання листки (у кактусів, барбарису), прилистки (в акації білої) чи пагони (у глоду) видозмінюються на колючки (мал. 226) або на стеблі утворюються шипи (шипшина).
Проте існують рослини, здатні вловлювати й споживати комах або ракоподібних. Такі комахоїдні рослини є хижаками, наприклад росичка або непентес (мал. 227). Безліч тварин використовують рослини лише як місце оселення (комахи, птахи) (мал. 228).
Рослини є джерелом їжі (1, 2) і місцем оселення (3, 4) для тварин. фото
Мал. 228. Рослини є джерелом їжі (1, 2) і місцем оселення (3, 4) для тварин

Багато видів рослин не можуть існувати без тварин. Так, різноманітні тварини забезпечують запилення квіткових рослин (комахи, дрібні птахи, деякі кажани). Крім того, плоди та насіння багатьох рослин поширюються тваринами.
Існують види рослин, які запилюються лише декількома або навіть одним видом комах. Наприклад, конюшину запилюють лише джмелі, а один із видів дикого інжиру - лише комаха-бластофага. Таким чином, зникнення комах певного виду може спричинити й зникнення того виду рослин, який вони запилюють.

Терміни і поняття, які потрібно засвоїти
рослинне угруповання, ярусність, симбіоз, конкуренція

Підсумки
Між різними видами рослин та між рослинами й іншими організмами можуть виникати різні типи взаємозв'язків. В одних випадках такі зв'язки можуть приносити користь обом видам, в інших - взаємозв'язки можуть мати несприятливі наслідки для обох організмів (конкуренція, паразитизм). Рослини та гриби слугують джерелом живлення та місцем оселення для багатьох видів тварин. Разом із тим тварини забезпечують запилення квіткових рослин та поширення їхніх плодів і насіння.

Запитання для контролю
1. Що таке рослинне угруповання?
2. Що таке ярусність? Якою вона буває?
3. Що таке симбіоз? Які форми симбіозу вам відомі?
4. Що таке конкуренція?
5. Що таке паразитизм? Які рослини-паразити вам відомі?
6. Які пристосування є у квіткових рослин для запилення комахами?
7. Які комахоїдні рослини вам відомі? Які в них є пристосування для вловлення комах?


Поміркуйте
Чому перед посадкою соснових лісів на піщаних ґрунтах разом із молодими деревами в ґрунт вносять і грибницю певних видів грибів?


М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Плани уроків з біології, підручники та книги шкільної програми онлайн, біологія 7 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.