KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тест до уроку «Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.»

Тест до уроку економіки 10 класу

Тема: Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.


Оберіть найбільш вірну відповідь:

1)    Який перелік факторів виробництва найбільш точний?
-    інформація, технології, праця, природні ресурси, гроші;
-    підприємницькі здібності, праця, капітал, земля, інформація;
-    засоби виробництва, машини, обладнання, трудові ресурси.

2)    В якій економічній системі існує конкуренція, приватна власність, вільне ціноутворення?
-    ринковій;
-    традиційній;
-    командній.


Ekon6-552.jpg


3)    Для командної економіки характерно:
-    державне планування і регулювання цін;
-    свобода вибору і підприємництва;
-    використання примітивних технологій.

4)    Найменш стійка форма організації бізнесу:
-    товариство;
-    корпорація;
-    одноосібне володіння.


Ekon6-553.gif


5)    Найпривабливіша форма розміщення капіталу:
-    товариство;
-    корпорація;
-    одноосібне володіння.

6)    Дохід власників акцій називається:
-    рента;
-    дивіденди;
-    прибуток.

7)    Економічна діяльність, що спрямована на виробництво товарів і послуг від виробника до споживача називається:
-    рентабельність;
-    маркетинг;
-    менеджмент.

8)    Перевагою корпорації є:
-    простота створення;
-    податкові пільги;
-    необмежене існування.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств. > Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств. Задачі та вправи, самоперевірка